Kódy chýb: Chyby profilu

Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri používaní služby Xbox Live zobrazí kód chyby 8007065b.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o použitie konta Microsoft v službe Xbox Live zobrazí chyba 80151012.
Prečítajte si informácie o chybe 80151904 a o tom, ako postupovať v prípade, že sa zobrazí pri pokuse o používanie služby Xbox Live v konzole Xbox 360.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o prevzatie profilu v službe Xbox Live zobrazí v konzole Xbox 360 chyba 800704DC.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa zobrazí kód chyby 8015D02E pri preberaní vášho profilu v službe Xbox Live do konzoly Xbox 360, alebo pri prihlasovaní prostredníctvom PC alebo vašej konzoly.
Informácie o kóde chyby 8007045D a o tom, ako postupovať v prípade, že sa zobrazí pri pokuse o prevzatie profilu v službe Xbox Live.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o prevzatie profilu v službe Xbox Live do konzoly Xbox 360 zobrazí chyba 80070571.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o prevzatie profilu v službe Xbox Live zobrazí kód chyby 8007274D.
Získate informácie o tom, ako postupovať v prípade, keď sa pri preberaní profilu zobrazí kód chyby 80151909.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live zobrazí chyba 8015D003.
Informácie o tom, ako odstrániť chybu 831188FE, aby ste sa mohli pripojiť k službe Xbox Live prostredníctvom konzoly Xbox 360 alebo prevziať svoj profil a vrátiť sa k hraniu.
Získajte informácie o tom, ako postupovať v prípade, keď sa pri pokuse o prihlásenie do účtu zobrazí chyba 80151015.
Informácie o tom, ako odstrániť kód chyby 80154016, aby ste mohli zmeniť konto Microsoft pre profil v službe Xbox Live.
Ak sa zobrazí chyba 80151103, znamená to, že sa vyskytol problém s preberaním vášho profilu zo služby Xbox Live do konzoly Xbox 360. Zistite, ako môžete vyriešiť tento problém.

Prostriedky technickej podpory