Store

Opätovné prevzatie predtým prevzatého alebo kúpeného obsahu do konzoly Xbox 360
Zistite, ako môžete do konzoly Xbox 360 opätovne prevziať hry pre konzolu Xbox a ďalší obsah, ktorý ste kúpili v službe Xbox Live.
V konzole Xbox 360 nemožno prehrať ani používať predtým prevzatý obsah
Ak v konzole Xbox 360 nemôžete prehrať obsah, ktorý ste predtým prevzali zo služby Xbox Live, zistite možné riešenia.
Správa digitálnych prístupových práv pre konzolu Xbox 360
Získajte informácie o technológii DRM (Správa digitálnych prístupových práv) a o spôsobe, akým sa používa na ochranu obsahu. Informácie o tom, ako získať licencie na obsah. Získajte tiež informácie o tom, ako možno preniesť obsah a licencie do inej konzoly Xbox 360.
Zobrazenie histórie prevzatých súborov zo služby Xbox Live v počítači alebo konzole Xbox 360
Zistite, ako môžete v konzole Xbox 360 alebo počítači skontrolovať históriu prevzatých súborov zo služby Xbox Live. Takisto získajte informácie o tom, ako môžete príslušný obsah prevziať znova.
Obsah služby Xbox Live sa nepreberie v konzole Xbox 360
Riešenie problémov s preberaním obsahu služby Xbox Live do konzoly Xbox 360.
Opätovné prevzatie zakúpeného obsahu do novej alebo renovovanej konzoly Xbox 360
Postup na opätovné prevzatie skôr zakúpeného obsahu na používanie v novej alebo renovovanej konzole.
Riešenie problémov s obsahom zo služby Xbox Live v konzole Xbox 360
Zistite, ako môžete riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú pri pokuse o kúpu, prevzatie alebo prehratie obsahu zo služby Xbox Live v konzole Xbox 360.
V konzole Xbox 360 sa zobrazí chybové hlásenie „Obchody Xbox Live online momentálne nie sú dostupné“
Zistite, ako odstrániť chybové hlásenie „Obchody Xbox Live online momentálne nie sú dostupné“ v konzole Xbox 360.
Ako si kúpiť alebo požičať obsah zo služby Xbox Live v konzole Xbox 360 alebo počítači
Informácie o tom, ako si v službe Xbox Live kúpiť alebo vypožičať hry, filmy, televízne relácie a ďalší obsah pomocou počítača alebo konzoly Xbox 360.
V histórii preberania v konzole Xbox 360 je pri položke zobrazený text „Kúpiť teraz“.
Zistite, ako postupovať v prípade, keď sa zobrazí chybové hlásenie „Kúpiť teraz“ pri položke, ktorú ste si už zakúpili, v konzole Xbox 360.

Prostriedky technickej podpory