Store: Riešenie problémov

V konzole Xbox 360 nemožno prehrať ani používať predtým prevzatý obsah
Ak v konzole Xbox 360 nemôžete prehrať obsah, ktorý ste predtým prevzali zo služby Xbox Live, zistite možné riešenia.
Riešenie problémov s obsahom zo služby Xbox Live v konzole Xbox 360
Zistite, ako môžete riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú pri pokuse o kúpu, prevzatie alebo prehratie obsahu zo služby Xbox Live v konzole Xbox 360.
Opätovné prevzatie zakúpeného obsahu do novej alebo renovovanej konzoly Xbox 360
Postup na opätovné prevzatie skôr zakúpeného obsahu na používanie v novej alebo renovovanej konzole.
Prevzatá aplikácia Xbox Live sa nespustí na konzole Xbox 360
Ak máte aplikáciu služby Xbox Live (napríklad Crackle nebo Netflix), ktorá sa nedá na konzole Xbox 360 spustiť, možno ju bude treba odstrániť a znovu prevziať. Získajte ďalšie informácie.
V konzole Xbox 360 sa zobrazí chybové hlásenie „Preberanie sa zastavilo“
Zistite, ako odstrániť chybové hlásenie „Preberanie sa zastavilo“ v konzole Xbox 360.

Prostriedky technickej podpory