Windows Media Center

Windows 7: Nastavenie aplikácie Windows Media Center na používanie s konzolou Xbox 360
Získajte informácie o nastavení konzoly Xbox 360, aby fungovala ako zariadenie Windows Media Center Extender a aby ste mohli mediálny obsah z počítača so systémom Windows 7 zobrazovať na televíznej obrazovke.
Chýbajúci kľúč pre nastavenie konzoly Xbox 360 a aplikácie Windows Media Center
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že vám pri inštalácii aplikácie Windows Media Center pomocou konzoly Xbox 360 chýba kľúč pre nastavenie.
Windows Vista: Nastavenie aplikácie Windows Media Center na používanie s konzolou Xbox 360
Informácie o tom, ako streamovať hudbu, fotografie a videá do konzoly Xbox 360 pomocou aplikácie Windows Media Center.
Windows 8: Nastavenie konzoly Xbox 360 ako zariadenia Windows Media Center Extender
Informácie o nastavení aplikácie Windows Media Center pomocou počítačov so systémom Windows 8 na streamovanie hudby, fotografií a videí do konzoly Xbox 360.
Konfigurácia portov brány firewall na používanie aplikácie Windows Media Center v konzole Xbox 360
Zistite, ako konfiguráciou portov brány firewall umožníte spoluprácu aplikácie Windows Media Center s konzolou Xbox 360.
Chyba konzoly Xbox 360 „Konzola sa nedokáže spojiť s počítačom s aplikáciou Windows Media Center“
Zistite, ako môžete chybu „Konzola sa nedokáže spojiť s počítačom s aplikáciou Windows Media Center“ odstrániť, aby ste mohli pripojiť konzolu Xbox 360 k počítaču.
Pri pokuse o pridanie zariadenia Windows Media Center Extender sa zobrazí chyba „Chyba konfigurácie“
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri používaní aplikácie Windows Media Center zobrazí chyba „Chyba konfigurácie“.
Pri používaní zariadenia Windows Media Center Extender v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba „Nemožno otvoriť správne porty“
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri používaní pripojenia aplikácie Windows Media Center ku konzole Xbox 360 zobrazí chyba„Nemožno otvoriť správne porty“.
Riešenie problémov s pripojením medzi aplikáciou Windows Media Center a konzolou Xbox 360
Získajte informácie o riešení najčastejších chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní aplikácie Windows Media Center s konzolou Xbox 360.
Konfigurácia brány firewall tretej strany na používanie aplikácie Windows Media Center v konzole Xbox
Zistite, ako môžete bránu firewall tretej strany nakonfigurovať tak, aby fungovala s aplikáciou Windows Media Center v konzole Xbox.

Prostriedky technickej podpory