Windows Media Center: Riešenie problémov

Chyba konzoly Xbox 360 „Konzola sa nedokáže spojiť s počítačom s aplikáciou Windows Media Center“
Zistite, ako môžete chybu „Konzola sa nedokáže spojiť s počítačom s aplikáciou Windows Media Center“ odstrániť, aby ste mohli pripojiť konzolu Xbox 360 k počítaču.
Pri prehrávaní disku DVD alebo prenášaní filmu v aplikácii Netflix v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba „Nenašlo sa zabezpečené prepojenie na protokol HDCP“
Informácie o tom, ako odstrániť chybu „Zabezpečený protokol HDCP“, ktorá sa zobrazí, keď sa pokúšate sledovať disk DVD alebo film v aplikácii Netflix v konzole Xbox 360.
Riešenie problémov s pripojením medzi aplikáciou Windows Media Center a konzolou Xbox 360
Získajte informácie o riešení najčastejších chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní aplikácie Windows Media Center s konzolou Xbox 360.
Pri pokuse o pridanie zariadenia Windows Media Center Extender sa zobrazí chyba „Chyba konfigurácie“
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri používaní aplikácie Windows Media Center zobrazí chyba „Chyba konfigurácie“.
Pri používaní aplikácie Windows Media Center v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba „Relácia bola ukončená“
Zistite, ako môžete odstrániť chybu „Relácia bola ukončená“, aby ste mohli naďalej používať aplikáciu Windows Media Center v konzole Xbox 360.
Pri používaní zariadenia Windows Media Center Extender v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba „Nemožno otvoriť správne porty“
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri používaní pripojenia aplikácie Windows Media Center ku konzole Xbox 360 zobrazí chyba„Nemožno otvoriť správne porty“.
Riešenie problémov s klávesnicou na obrazovke aplikácie Windows Media Center
Informácie o riešení problémov s klávesnicou na obrazovke aplikácie Windows Media Center.

Prostriedky technickej podpory