Zdieľať túto stránku

Xbox Live

Informácie o službe Xbox Live v konzole Xbox 360
Xbox Live je služba online pre konzoly Xbox 360. Na tejto stránke nájdete ďalšie informácie o službe Xbox Live a spôsobe pripojenia konzoly.
Sociálna scéna Xbox Live
Informácie o tom, ako možno pomocou konzoly Xbox kontaktovať rodinu, priateľov a iných hráčov.
Zistite, ako treba postupovať v prípade, že sa pri zmene konta Microsoft priradeného ku kontu Xbox Live zobrazí v konzole Xbox 360 chyba 8015D000.
Pri používaní služby Xbox Live sa vyskytne chyba „Registrácia v službe Xbox Live alebo prevzatie konta momentálne nie je k dispozícii“
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri používaní služby Xbox Live zobrazí chybové hlásenie „Registrácia v službe Xbox Live alebo prevzatie konta momentálne nie je k dispozícii“.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o prevzatie profilu v službe Xbox Live do konzoly Xbox 360 zobrazí chyba 80070571.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live v konzole Xbox 360 zobrazí chyba 8015190B
Vyhľadávanie a kontaktovanie priateľov v službe Xbox Live
Získajte informácie o tom, ako vyhľadávať a kontaktovať priateľov v službe Xbox Live. Zistite, ako odoslať žiadosť o priateľstvo, začať večierok, odstrániť priateľa zo zoznamu a ešte oveľa viac v konzole Xbox 360.
Rozhovor v službe Xbox Live na konzole Xbox 360
Rozhovor v službe Xbox Live umožňuje komunikovať s priateľmi a inými hráčmi prostredníctvom konzoly Xbox 360. Získajte informácie o tom, ako povoliť rozhovor a aké príslušenstvo potrebujete.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o použitie konta Microsoft v službe Xbox Live zobrazí chyba 80151012.
Informácie o tom, ako odstrániť chybu 831188FE, aby ste sa mohli pripojiť k službe Xbox Live prostredníctvom konzoly Xbox 360 alebo prevziať svoj profil a vrátiť sa k hraniu.

Prostriedky technickej podpory

Zdieľať túto stránku