Xbox Live: Funkcie

Zrušenie automatickej platby za službu Xbox Live
Zastavenie automatickej platby za službu Xbox Live.
Nosenie alebo používanie kúpeného vybavenia avatara
Zistite, ako môžete nosiť alebo používať kúpené vybavenie avatara a ako postupovať v prípade, že vybavenie nevidíte alebo neviete používať.
Chyba: Správu nemožno odoslať
Zistite príčinu zobrazenia chyby Správu nemožno odoslať, keď sa pokúšate z niektorej aplikácie odoslať správu.
Používanie dlaždice Nedávne v konzole Xbox 360
Pomocou dlaždice Nedávne môžete z panela konzoly Xbox 360 rýchlo získať prístup k naposledy používaným hrám, aplikáciám a ďalšiemu obsahu.

Prostriedky technickej podpory