Xbox Live: Sociálna sieť

Rozhovor v službe Xbox Live na konzole Xbox 360
Rozhovor v službe Xbox Live umožňuje komunikovať s priateľmi a inými hráčmi prostredníctvom konzoly Xbox 360. Získajte informácie o tom, ako povoliť rozhovor a aké príslušenstvo potrebujete.
Odosielanie správ v službe Xbox Live na konzole Xbox 360
Odosielanie správ v službe Xbox Live vám umožňujú komunikovať s priateľmi a inými hráčmi prostredníctvom konzoly Xbox 360. Získajte informácie o tom, ako odosielať textové správy z konzoly alebo počítača.
Večierky v službe Xbox Live na konzole Xbox 360
Zistite, ako pomocou rozhovoru v službe Xbox Live na konzole Xbox 360 organizovať večierky a popri tom sledovať filmy alebo hrať hry.
Riešenie problémov s rozhovorom v službe Xbox Live v konzole Xbox 360
Získajte informácie o tom, čo robiť v prípade, že pri rozhovore počas hry alebo večierka v službe Xbox Live v konzole Xbox 360 niekoho nepočujete.
Riešenie problémov s večierkami v službe Xbox Live na konzole Xbox 360
Nemôžete sa v konzole Xbox 360 pripojiť k večierku Xbox Live alebo počuť niekoho? Vyskúšajte riešenia na tejto stránke.
Vyhľadávanie a kontaktovanie priateľov v službe Xbox Live
Získajte informácie o tom, ako vyhľadávať a kontaktovať priateľov v službe Xbox Live. Zistite, ako odoslať žiadosť o priateľstvo, začať večierok, odstrániť priateľa zo zoznamu a ešte oveľa viac v konzole Xbox 360.
Pri používaní služby Xbox Live sa vyskytne chyba „Registrácia v službe Xbox Live alebo prevzatie konta momentálne nie je k dispozícii“
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri používaní služby Xbox Live zobrazí chybové hlásenie „Registrácia v službe Xbox Live alebo prevzatie konta momentálne nie je k dispozícii“.
Sociálna scéna Xbox Live
Informácie o tom, ako možno pomocou konzoly Xbox kontaktovať rodinu, priateľov a iných hráčov.
Ako stlmiť alebo zablokovať iných hráčov v konzole Xbox 360
Zistite, ako stlmiť alebo zablokovať iných hráčov v konzole Xbox 360.

Prostriedky technickej podpory