Xbox One podpora

Inovácia na Xbox One X
Nastavenie rozlíšenia 4K a HDR
Vysielanie hry
Pripojenie bezdrôtového ovládača

Prostriedky technickej podpory