Zdieľať túto stránku

Príslušenstvo

Pozrite si videá o príslušenstve z komunity Xboxu
Pozrite sa, čo robia ďalší hráči, aby vyriešili najbežnejšie problémy v Xboxe, a vráťte sa ku hre!
Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One ku konzole
Informácie o tom, ako synchronizovať bezdrôtový ovládač s konzolou Xbox One.
Pripojenie kompatibilnej náhlavnej súpravy ku konzole Xbox One
Zistite, ako pripojiť kompatibilné slúchadlá s mikrofónom ku konzole Xbox One.
Riešenie problémov s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox One
Zistite, ako postupovať, ak sa bezdrôtový ovládač pre Xbox One odpája alebo máte problémy s jeho zapnutím.
Riešenie problémov so slúchadlami na rozhovor pre konzolu Xbox One
Nepočujete z káblových slúchadiel Xbox One žiadny zvuk? Vyhľadajte riešenia, ktoré môžete použiť na odstránenie tohto problému.
Použitie bezdrôtových ovládačov pre Xbox One v počítači
Získajte informácie o tom, ako používať bezdrôtové ovládače pre Xbox One s počítačom a ako ich inštalovať, riešiť súvisiace problémy a získať servis.
Bezdrôtový ovládač pre Xbox One nefunguje alebo je pokazený
Zistite, ako riešiť problémy, ak bezdrôtový ovládač pre Xbox One nefunguje správne, vôbec nefunguje alebo má pokazenú niektorú súčasť.
Nastavenie stereonáhlavnej súpravy pre Xbox One a riešenie problémov
Zistite, ako nastaviť stereonáhlavnú súpravu pre Xbox One a riešiť problémy. Pozrite sa, ako nastaviť zvuk a mikrofón a aktualizovať ovládač, aby dokázal pracovať s náhlavnou súpravou.
Oboznámenie sa s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox One
Získajte informácie o bezdrôtovom ovládači pre Xbox One.
Aktualizácia ovládača pre Xbox One
Zistite, ako aktualizovať ovládač pre Xbox One na použitie s adaptérom stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One a získanie vylepšení ovládača.

Prostriedky technickej podpory

Zdieľať túto stránku