Xbox a príslušenstvo

Súčasti bezdrôtového ovládača Xbox Elite Series 2 
Zistite, čo sa dodáva spolu s bezdrôtovým ovládačom Xbox Elite Series 2. 
Používanie snímača Kinect konzoly Xbox One s konzolou Xbox One S alebo Xbox One X
Zistite, ako môžete použiť existujúci snímač Kinect konzoly Xbox One s novou konzolou Xbox One S alebo Xbox One X.
Riešenie problémov so slúchadlami na rozhovor pre konzolu Xbox One
Nepočujete z káblových slúchadiel Xbox One žiadny zvuk? Vyhľadajte riešenia, ktoré môžete použiť na odstránenie tohto problému.
Pripojenie kompatibilnej náhlavnej súpravy ku konzole Xbox.
Zistite, ako pripojiť kompatibilné slúchadlá s mikrofónom ku konzole Xbox One.
Nastavenie a používanie adaptéra stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One
Zistite, ako nastaviť a používať adaptér stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One.
Používanie portov USB na konzole Xbox One
Chcete sa dozvedieť informácie o používaní portov USB na konzole Xbox One? Zistite, aké príslušenstvo môžete pripojiť k portom USB na konzole.
Nastavenie stereonáhlavnej súpravy pre Xbox One a riešenie problémov
Zistite, ako nastaviť stereonáhlavnú súpravu pre Xbox One a riešiť problémy. Pozrite sa, ako nastaviť zvuk a mikrofón a aktualizovať ovládač, aby dokázal pracovať s náhlavnou súpravou.
Pripojenie náhlavnej súpravy na chatovanie pre Xbox One k bezdrôtovému ovládaču pre Xbox One
Zistite, ako pripojiť náhlavnú súpravu na chatovanie pre Xbox One k bezdrôtovému ovládaču pre Xbox One.
Používanie slúchadiel na rozhovor s konzolou Xbox One
Získajte informácie o používaní slúchadiel na rozhovor s konzolou Xbox One.
Riešenie problémov s batériou nabíjacej hernej súpravy pre Xbox One.
Zistite, ako vyriešiť problémy s batériou nabíjacej hernej súpravy pre Xbox One.
Používanie batérie nabíjacej hernej súpravy
Zistite, ako vložiť a nabiť batériu nabíjacej hernej súpravy a prečítajte si niekoľko tipov na riešenie problémov.
Informácie o diaľkovom ovládači pre konzolu Xbox One
Zistite, ako nastaviť a používať diaľkový ovládač pre konzolu Xbox One a ako riešiť problémy s týmto ovládačom.
Informácie o zdroji napájania pôvodnej konzoly Xbox One
Zistite, ako nastaviť a používať zdroj napájania pôvodnej konzoly Xbox One.
Riešenie problémov so senzorom Xbox One Kinect
Máte nejaký problém so senzorom Xbox One Kinect? Toto riešenie môžete použiť na vyriešenie rôznych problémov so senzorom Kinect.
Snímač Kinect pre konzolu Xbox One sa nezapne
Máte problémy so zapnutím senzora Kinect pre konzolu Xbox One? Získajte informácie o riešení tohto problému.
Používanie snímača Kinect na zapnutie a vypnutie konzoly Xbox One
Zistite, ako zapnúť a vypnúť konzolu Xbox One pomocou hlasových príkazov.
Konzola Xbox One S alebo pôvodná konzola Xbox One nerozpozná snímač Kinect
Získajte informácie o tom, ako dosiahnuť, aby konzola Xbox One S alebo pôvodná konzola Xbox One rozpoznala senzor Kinect.
Riešenie problémov s hlasovými príkazmi snímača Kinect na konzole Xbox One
Máte problémy pri používaní hlasových príkazov? Získajte informácie o riešení problémov s hlasovými príkazmi snímača Kinect konzoly Xbox One.
Riešenie problémov so senzorom Kinect konzoly Xbox One
Máte problémy so senzorom Kinect? Získajte informácie o tipoch a trikoch na riešenie problémov so senzorom Kinect.
Ako zapnúť a vypnúť senzor Kinect pre konzolu Xbox One
Získajte informácie o tom, ako zapnúť a vypnúť senzor Kinect a ako skontrolovať, či je senzor Kinect zapnutý alebo vypnutý.
Umiestnenie snímača Kinect pre konzolu Xbox One
Získajte informácie o spôsobe umiestnenia snímača Kinect pre konzolu Xbox One.
Tipy na nastavenie snímača Kinect s konzolou Xbox One
Pred nastavením snímača Kinect s konzolou Xbox One získajte užitočné tipy.
Informácie o nastavení a používaní funkcie prihlásenia cez Kinect
Získajte informácie o spôsobe nastavenia snímača Kinect, aby po spustení konzoly Xbox One automaticky použil funkciu prihlásenia cez Kinect.
Možnosti upevnenia snímača Kinect pre konzolu Xbox One
Získajte informácie o upevnení snímača Kinect pre konzolu Xbox One.
Riešenie problémov s prihlásením cez Kinect
Zistite, ako postupovať, ak vás snímač Kinect nerozpozná a automaticky neprihlási do služby Xbox Live a konzoly Xbox One.
Kalibrácia mikrofónu na senzore Kinect
Informácie o kalibrácii mikrofónu senzora Kinect, aby vás bolo lepšie počuť.
Riešenie problémov so snímačom Kinect a konzolou Xbox One
Získajte informácie o tom, ako odstrániť chyby snímača Kinect v konzole Xbox One.
Pripojenie senzora Kinect ku konzole Xbox One S alebo pôvodnej konzole Xbox One
Získajte informácie o zapojení senzora Kinect do konzoly Xbox One S alebo Xbox One.
Nastavenie herného priestoru senzora Kinect pre konzolu Xbox One
Získajte informácie o nastavení herného priestoru pri použití so senzorom Kinect a konzolou Xbox, aby bolo vidno celé vaše telo.
Pokyny týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri používaní senzora Kinect pre konzolu Xbox One
Ak chcete senzor Kinect pre konzolu Xbox One používať tak, aby poskytoval optimálnu úroveň zábavy a bezpečnosti, postupujte podľa týchto pokynov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti. Získajte informácie o odrazoch, bezpečnosti pri práci s elektrickými zariadeniami a pod.
Najčastejšie otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania konzoly Xbox One a snímača Kinect
Odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania konzoly Xbox One a snímača Kinect.
Všetky informácie o senzore Kinect pre Xbox One
Nájdite všetky potrebné informácie o senzore Kinect pre Xbox One, vrátane informácií o inštalácii, umiestnení, hlasových príkazoch, gestách a riešení problémov.
Podpora myši a klávesnice pre Xbox One
Získajte podrobnosti o hraní hier pre Xbox One pomocou káblovej USB myši a klávesnice a zistite, ako ich použiť na jednoduchšie používanie konzoly.
Prečítajte si informácie, ako spoločnosť Microsoft používa vaše údaje na prispôsobenie používania senzora Kinect podľa vašich predstáv.

Prostriedky technickej podpory