Konzola: Nastavenia

Prispôsobte si farbu, pozadie a motív v konzole Xbox One
Informácie o zmene pozadia, farby a motívu panela konzoly Xbox One.
Zdieľanie skutočného mena v konzole Xbox One
Zistite, ako môžete zdieľať svoje skutočné meno s priateľmi a ako oni môžu zdieľať vaše meno ako meno svojho priateľa.
Postup pri obnovení predvolených nastavení konzoly Xbox One
Získajte informácie o obnovení predvolených výrobných nastavení konzoly Xbox One.
Informácie o úspornom režime a režime okamžitého zapnutia
Získajte informácie o úspornom režime a režime okamžitého zapnutia.
Nastavenia systému konzoly Xbox One
Získajte informácie o nastaveniach systému konzoly Xbox One.
Zmena nastavení napájania konzoly Xbox One
Zistite, ako môžete v konzole Xbox One zmeniť nastavenia napájania.
Zmena nastavení titulkovania na konzole Xbox One
Chcete upraviť nastavenia titulovania v konzole Xbox One? Zistite, ako treba postupovať.
Príručka k produktu Xbox One
Chýba vám produktová príručka ku konzole Xbox One a balíku Kinect? Nájdete ju tu.
Nastavenia zjednodušenia prístupu v konzole Xbox One
Získajte informácie o nastaveniach zjednodušenia prístupu v konzole Xbox One vrátane funkcií Moderátor, Zväčšovacie sklo, Skryté titulky, Vysoký kontrast a Priradenie tlačidiel.

Prostriedky technickej podpory