Ovládače: Nastavenie

Pripojenie externých zariadení k ovládaču Xbox Adaptive Controller
Získajte tipy na pripojenie externých zariadení, ako sú napríklad pákové ovládače a náhlavné súpravy, k ovládaču Xbox Adaptive Controller.
Pripojenie ovládača Xbox Adaptive Controller k Xboxu One
Prečítajte si návod na pripojenie ovládača Xbox Adaptive Controller k Xboxu One.
Prispôsobenie ovládača Xbox Adaptive Controller v aplikácii Príslušenstvo pre Xbox
Zistite, ako môžete prispôsobiť ovládač Xbox Adaptive Controller v aplikácii Príslušenstvo pre Xbox.
Ako môžem používať Shift s ovládačom Xbox Adaptive Controller?
Priraďte vstup tak, aby fungoval ako kláves Shift. Zistite, aké výhody prináša používanie klávesu Shift, a aké sú kroky pri jeho používaní.
Použitie aplikácie Príslušenstvo pre Xbox na konfiguráciu bezdrôtového ovládača Xbox Elite
Zistite, ako konfigurovať bezdrôtový ovládač Xbox Elite pomocou aplikácie Príslušenstvo pre Xbox.
Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One ku konzole
Informácie o tom, ako synchronizovať bezdrôtový ovládač s konzolou Xbox One.
Prihlásenie v konzole Xbox One pomocou vlastného ovládača
Zistite, ako sa môžete pomocou vlastného ovládača prihlásiť v konzole Xbox One.
Nastavenie komunikačnej klávesnice Xbox One
Získajte všetky potrebné informácie o nastavení a pripojení komunikačnej klávesnice konzoly Xbox One.
Nastavenie vibrácií ovládača Xboxu One
Zistite, ako môžete zmeniť nastavenia vibrácií vášho ovládača Xboxu One.

Prostriedky technickej podpory