Zjednodušenie prístupu

Pozrite si videá o zjednodušení prístupu z komunity Xboxu
Pozrite sa, čo robia ďalší hráči, aby vyriešili najbežnejšie problémy v Xboxe, a vráťte sa ku hre!
Nastavenie vibrácií ovládača na konzole Xbox One a v systéme Windows 10
Zistite, ako môžete zmeniť nastavenia vibrácií vášho ovládača Xboxu One.
Funkcia Copilot v konzole Xbox One
Zistite, ako zapnúť funkciu Copilot na prepojenie dvoch ovládačov pre Xbox One a používať ich ako jeden.
Nastavenia zjednodušenia prístupu v konzole Xbox One
Získajte informácie o nastaveniach zjednodušenia prístupu v konzole Xbox One vrátane funkcií Moderátor, Zväčšovacie sklo, Skryté titulky, Vysoký kontrast a Priradenie tlačidiel.
Ovládanie Xboxu One pomocou skratiek ovládača Moderátora
Pomocou týchto príkazov ovládača Xboxu One sa v konzole môžete pohybovať pomocou Moderátora.
Zapnutie vysokého kontrastu
Zistite, ako použiť vysoký kontrast v konzole Xbox One.
Ako prispôsobiť bezdrôtový ovládač pre Xbox pomocou aplikácie Príslušenstvo pre Xbox
Zistite, ako prispôsobiť bezdrôtový ovládač pre Xbox One pomocou aplikácie Príslušenstvo pre Xbox.
Zmena nastavení titulkovania na konzole Xbox One
Chcete upraviť nastavenia titulovania v konzole Xbox One? Zistite, ako treba postupovať.
Zapnutie Moderátora
Zistite, ako môžete zapnúť Moderátora v konzole Xbox One, aby vaša konzola mohla nahlas čítať text, tlačidlá a ďalšie prvky.
Používanie prepisu hier na Xboxe One
Zistite, ako môžu byť vaše rozhovory v hre prepísané na text, ktorý si s Xboxom One budete môcť prečítať na obrazovke.
Používanie lupy
Získajte informácie o používaní nástroja Lupa v konzole Xbox One.
Použitie aplikácie Movies & TV (Filmy a TV programy) s Moderátorom v Xboxe One
Zistite ako používať aplikácie Movies & TV (Filmy a TV programy) s Moderátorom v Xboxe One.
Sledovanie televízie s Moderátorom v Xboxe One
Zistite, ako môžete sledovať televíziu s Moderátorom v Xboxe One.
Počúvanie monotónneho výstupu
Zistite, ako monofónny výstup kombinuje všetky zvukové kanály do jedného.
Používanie režimu učenia sa zadávania vstupu v konzole Xbox One
Zistite, ako používať režim učenia sa zadávania vstupu v konzole Xbox One, aby vám konzola pomohla naučiť sa tlačidlá na ovládači alebo klávesnicu.
Podpora myši a klávesnice pre Xbox One
Získajte podrobnosti o hraní hier pre Xbox One pomocou káblovej USB myši a klávesnice a zistite, ako ich použiť na jednoduchšie používanie konzoly.

Prostriedky technickej podpory