Začíname

Začíname s konzolou Xbox One
Získajte informácie o tom, ako postupovať po vybratí konzoly Xbox One zo škatule. Táto stránka obsahuje prepojenia na informácie týkajúce sa nastavenia a riešenia problémov.
Pozrite si videá z komunity Xboxu o začatí práce
Nájdite si čas na videá vytvorené členmi komunity Xbox a zistite, ako môžete začať s konzolou Xbox One.
Nastavenie konzoly Xbox One
Získajte pomoc s nastavením systému novej konzoly Xbox One vrátane nastavenia konzoly, konfigurácie nastavení systému, pripojenia na internet a prihlásenia do služby Xbox Live.
Čo je služba Xbox Live a ako ju začať používať?
Xbox Live je online služba pre Xbox One. Získajte ďalšie informácie o službe Xbox Live a o tom, ako ju začať používať.
Výhody inovácie konzoly Xbox One X alebo Xbox One S
Zistite, aké nové funkcie konzoly Xbox One X a Xbox One S získate, keď inovujete pôvodnú konzolu Xbox One.
Oboznámenie sa s konzolou Xbox One S alebo pôvodnou konzolou Xbox One
Získajte informácie o dôležitých tlačidlách a portoch na konzole Xbox One S alebo predchádzajúcej konzole Xbox One.
Čo sa nachádza v škatuli s konzolou Xbox One
Zistite, čo sa dodáva s konzolou Xbox One S alebo Xbox One.

Prostriedky technickej podpory