Služba OneGuide a živé televízne vysielanie: Inštalácia

Pripojenie konzoly Xbox One k systému domáceho kina na živé televízne vysielanie
Získajte informácie o pripojení konzoly Xbox One k systému domáceho kina.
Oboznámenie sa s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox One
Získajte informácie o bezdrôtovom ovládači pre Xbox One.
Informácie o diaľkovom ovládači pre konzolu Xbox One
Zistite, ako nastaviť a používať diaľkový ovládač pre konzolu Xbox One a ako riešiť problémy s týmto ovládačom.
Používanie predlžovacích káblov IR s konzolou Xbox One
Získajte informácie o používaní predlžovacích káblov IR s konzolou Xbox One.
Máte problém s nastavením živého televízneho vysielania? Navštívte fóra živého televízneho vysielania.
Máte otázku týkajúcu sa nastavenia živého televízneho vysielania v konzole Xbox One? Odpovede nájdete vo fóre podpory Xbox One v časti pre živé televízne vysielanie.

Prostriedky technickej podpory