Rodina

Výhody vytvorenia rodiny v konzole Xbox One
Získajte informácie o výhodách vytvorenia konta Microsoft pre všetkých členov rodiny, aby si mohli vychutnávať používanie konzoly Xbox.
Vytvorenie detského účtu a pridanie členov rodiny do konzoly Xbox One
Získajte informácie o tom, ako pridať člena rodiny do svojej rodiny (vrátane dieťaťa alebo inej dospelej osoby) na konzole Xbox One.
Zabráňte nepovoleným nákupom v Xboxe One.
Zistite, ako môžete zabrániť neoprávneným poplatkom v konzole Xbox One vytvorením samostatného konta Microsoft pre každú osobu, ktorá používa konzolu.
Udelenie výnimky dieťaťu z obmedzenia obsahu v konzole Xbox One
Informácie o tom, ako udeliť výnimku dieťaťu na obmedzenia obsahu v konzole Xbox One.
Nastavte vekové obmedzenie pre obsah v konzole Xbox One
Získajte podrobnosti o tom, ako blokovať obsah v konzole Xbox One, výberom z predvolených odporúčaní podľa veku.
Nastavenie obmedzenia času stráveného za počítačom pre svoju rodinu
Zistite, ako môžete pre svoje dieťa nastaviť obmedzenie času stráveného na konzole Xbox One a za počítačom so systémom Windows.
Nie je možné pridať niekoho do rodiny používateľov konzoly Xbox One
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, keď nemožno niekoho pridať do rodiny používateľov v konzole Xbox One.
Detské konto sa nezobrazuje v rodine používateľov konzoly Xbox One
Získajte informácie o tom, ako postupovať v prípade, že v rodine používateľov konzoly Xbox One chýba dieťa.
Odstránenie člena z rodiny používateľov konzoly Xbox One
Získajte informácie o tom, ako odstrániť člena rodiny z rodiny používateľov konzoly Xbox One.
Zmena prihlasovacích predvolieb v konzole Xbox One
Informácie o tom, ako možno v konzole Xbox One zmeniť prihlasovacie predvoľby.
Postup pridania alebo odstránenia konta Microsoft v konzole Xbox One
Prečítajte si postup pridania alebo odstránenia konta Microsoft v akejkoľvek konzole Xbox One.
Máte problémy s udelením súhlasu rodiča pri vytváraní detského konta Xbox
Máte problémy pri pokuse o vytvorenie detského konta? Zistite, čo robiť, ak sa vyskytnú problémy s udelením súhlasu rodiča.
Pridajte si do konta Microsoft informácie o zabezpečení
Zistite, ako pridať informácie o zabezpečení, aby ste pomohli ochrániť svoje konto Microsoft.
Ako môžem odstrániť e-mailovú adresu môjho konta Microsoft z domovskej obrazovky konzoly Xbox One?
Získajte podrobnosti o tom, ako odstrániť svoju e-mailovú adresu z domovskej obrazovky konzoly Xbox One.

Prostriedky technickej podpory