Zdieľať túto stránku

Rodina

Pozrite si videá od komunity Xboxu o rodine bezpečnosti a zabezpečení
Pozrite sa, čo robia ďalší hráči, aby vyriešili najbežnejšie problémy v Xboxe, a vráťte sa ku hre!
Pridanie nového člena do rodiny používateľov konzoly Xbox One
Získajte informácie o tom, ako pridať člena rodiny do svojej rodiny (vrátane dieťaťa alebo inej dospelej osoby) na konzole Xbox One.
Riešenie problémov s nastavením bezpečnosti online a ochrany osobných údajov v konzole Xbox One
Zistite, čo musíte urobiť, ak nemôžete zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov.
Informácie o základných funkciách ochrany rodiny v konzole Xbox One
Získajte informácie o funkciách ochrany rodiny v konzole Xbox One a spôsobe ich použitia na kontrolu komunikácie rodiny s konzolou.
Udelenie výnimky dieťaťu z obmedzenia obsahu v konzole Xbox One
Informácie o tom, ako udeliť výnimku dieťaťu na obmedzenia obsahu v konzole Xbox One.
Odstránenie člena z rodiny používateľov konzoly Xbox One
Získajte informácie o tom, ako odstrániť člena rodiny z rodiny používateľov konzoly Xbox One.
Obmedzenie obsahu pri prihlásení dospelej osoby a dieťaťa v konzole Xbox One
Získajte informácie o vlastnostiach obmedzení obsahu pri prihlásení dospelej osoby a dieťaťa v konzole Xbox One.
Zabránenie neoprávneným nákupom v konzole Xbox One zo strany detí
Zistite, ako môžete zabrániť neoprávneným poplatkom v konzole Xbox One vytvorením samostatného konta Microsoft pre každú osobu, ktorá používa konzolu.
Nastavte vekové obmedzenie pre obsah v konzole Xbox One
Získajte podrobnosti o tom, ako blokovať obsah v konzole Xbox One, výberom z predvolených odporúčaní podľa veku.
Nie je možné pridať niekoho do rodiny používateľov konzoly Xbox One
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, keď nemožno niekoho pridať do rodiny používateľov v konzole Xbox One.

Prostriedky technickej podpory

Zdieľať túto stránku