Rodina: Bezpečnostné nástroje

Blokovanie nevhodných webových lokalít v konzole Xbox One
Zistite, ako použiť webové filtrovanie v konzole Xbox One.
Obmedzenie obsahu pri prihlásení dospelej osoby a dieťaťa v konzole Xbox One
Získajte informácie o vlastnostiach obmedzení obsahu pri prihlásení dospelej osoby a dieťaťa v konzole Xbox One.
Používanie obmedzení obsahu v konzole Xbox One, keď nikto nie je prihlásený
Informácie o obmedzení prístupu v konzole Xbox One, keď nikto nie je prihlásený.
Ako stlmiť alebo blokovať iných hráčov v konzole Xbox One
Zistite, ako stlmiť alebo blokovať iných hráčov v konzole Xbox One.
Pravidlá správania uplatňované spoločnosťou Microsoft
Správanie je všetko, čím môžete ovplyvniť komunitu v Xboxe. Zistite, aké správanie sa odporúča, a čo môže mať za následok porušenie.
Dobré správanie sa hráča v konzole Xbox One
Informácie o tom, čo robí dobrého hráča v konzole Xbox One, spolu s tipmi pre zdravé hranie hier.
Pochopenie provokatívnej diskusie
Pochopenie rozdielu medzi priateľským žartovaním a verbálnym obťažovaním.
Pozastavenie služieb Xbox Live
Získajte informácie o odstavení služby Xbox Live, vrátane komunikácie, konta a pozastavenia oprávnenia.
Podanie sťažnosti v konzole Xbox One
Ak ste sa pokúsili vyriešiť problém s iným hráčom a problém pretrváva, mali by ste podať sťažnosť. Postup nájdete tu.

Prostriedky technickej podpory