Hľadanie kódov chýb a stavu

Ak sa zobrazil kód chyby alebo stavu, zadajte ho v presnom znení.

Príklady: E12 alebo 0x87df2ee7.

Poznámka: Kódy chýb a stavu sa môžu vyskytovať aj v dôsledku nedostupnosti služby. Ak chcete ušetriť čas, skôr ako budete vyhľadávať kód, skontrolujte stav služby Xbox Live.


Nemôžete sa prihlásiť?

Prejdite na našu stránku podpory v prípade chyby pri prihlasovaní.

Tipy pri opätovnom pokuse:

  • Ak sa kód chyby začína písmenom E, vyskúšajte vyhľadať prvú časť kódu.
    Príklad: Keď sa zobrazí kód E305 00000000 80000001, vyhľadajte výraz E305.
  • Ak má kód 24 číslic, skúste vyhľadať posledných 8 číslic.
    Príklad: Keď sa zobrazí kód Error 417f-xxxx-xxxx-xxxx-8007-2746 (kde x môže byť akékoľvek číslo), vyhľadajte výraz 80072746.

Môžete tiež nahlásiť tento problém pomocou Centra Xbox Insider, aby sme ho mohli ďalej skúmať:

  1. V konzole nainštalujte aplikáciu Centrum Xbox Insider (ak ju ešte nemáte).
  2. Na ovládači podržte stlačené tlačidlo Xbox .
  3. V ponuke napájania vyberte položku Nahlásiť problém.
  4. Podrobne popíšte problém vrátane toho, kedy nastal, či ste videli nejaké konkrétne kódy chýb alebo chybové hlásenia a či ste v čase vzniku problému používali nejaké konkrétne hry, softvér, hardvér alebo príslušenstvo.

Ak by ste chceli požiadať o ďalšiu pomoc komunitu, prejdite na fóra pre Xbox.

Na ktorom zariadení sa zobrazuje chyba?

Kód chyby:

Vyberte zariadenie

Uverejniť na fórach
Ďakujeme. Váš príspevok sa teraz zobrazuje na fórach podpory pre Xbox „tu“.
Ľutujeme. Vyskytla sa chyba. Príspevok skúste uverejniť znova neskôr.
Vyberte zariadenie a pred kliknutím na tlačidlo Uverejniť zadajte kód chyby.