Ukladanie hier do cloudu v Xboxe One: najčastejšie otázky

Ak máte viac ako jednu konzolu Xbox One, alebo ak chcete hrať hry u kamaráta, svoje uložené hry môžete ukladať na servery Xbox Live v cloude a pokračovať presne tam, kde ste skončili.

Na tejto stránke

Ako zosynchronizujem svoje uložené hry pomocou cloudu?

Kým ste pripojení k Xboxu Live, vaše uložené hry sa automaticky ukladajú do cloudu. Ak sa pomocou svojho profilu Xbox prihlásite do inej konzoly Xbox One, vaše uložené hry budú dostupné v danej konzole.

Musím mať na používanie ukladacieho priestoru typu cloud predplatené členstvo Xbox Live Gold alebo Xbox Game Pass Ultimate?

Nie. Každý, kto je zaregistrovaný v službe Xboxe Live, môže ukladať svoje uložené hry do cloudu.

Čo je uložené na pevnom disku a čo v cloude?

Údaje sa ukladajú na pevný disk aj do cloudu. Xbox Live uchováva dôležité údaje synchronizované, takže pri použití konzoly priateľa alebo rodinného príslušníka, prípadne pri prechode na novú konzolu nič nestratíte.

Poznámka Synchronizácia údajov si vyžaduje pravidelné pripojenie k Xboxu Live. Hranie hier offline môže spôsobiť, že údaje v cloude nebudú synchronizované. Údaje sa aktualizujú pri každom pripojení k Xboxu Live.

Možno hry uložené v ukladacom priestore v cloude používať v režime offline?

Ak chcete používať hry uložené v cloude, je potrebné mať pri spustení hry aktívne pripojenie k Xboxu Live. Ak sa počas hrania od služby Xbox Live odpojíte, môžete v hraní pokračovať. Ak pri ukončovaní hry nie ste pripojení k Xboxu Live, uložená hra sa nenahrá do cloudu. Ak chcete použiť uložený priebeh hry na inej konzole, musíte sa pripojiť k Xboxu Live. Keď sa pripojíte k Xboxu Live, vaša uložená hra sa nahrá do cloudu.

Ako zistím, či sa hry v cloude uložili?

Počas hrania sa vaša hra ukladá do pamäte konzoly Xbox One. Po skončení hry sa údaje súčasne uložia na pevný disk aj do cloudu. Xbox Live uchováva dôležité údaje synchronizované, takže pri použití inej konzoly, prípadne pri prechode na novú konzolu nič nestratíte.

Poznámka Synchronizácia údajov si vyžaduje pravidelné pripojenie k službe Xbox Live. Hranie hier offline môže spôsobiť, že údaje v cloude nebudú aktuálne. Údaje sa aktualizujú pri každom pripojení k Xboxu Live.

Môžem v cloude ukladať prevzatý obsah, doplnky alebo klasické hry?

Nie. Súbory na stiahnutie je potrebné ukladať lokálne na účely rýchleho nahrávania.

Ak musíte preinštalovať hru, musíte ju najskôr odinštalovať a potom znova nainštalovať. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox na ovládači otvorte sprievodcu a vyberte položky Moje hry a aplikácie.
 2. Vyberte položku Hry.
 3. Zvýraznite hru, ktorú chcete odinštalovať, stlačte tlačidlo Ponuka a potom vyberte položku Odinštalovať.

Hru môžete znova nainštalovať vložením disku alebo opätovným stiahnutím z obchodu Microsoft Store. Ak si chcete hru znovu stiahnuť, vyhľadajte ju v Microsoft Store, kliknite na ňu a zvoľte možnosť Install (Inštalovať).

Môžem v cloude ukladať svoj profil?

Profily Xbox sa automaticky ukladajú do cloudu. Ďalšie informácie o stiahnutí profilu nájdete v téme Postup pridania alebo odstránenia konta Microsoft v konzole Xbox One.

Akú mám kapacitu cloudového úložiska?

V Xboxe One je ku každej hre k dispozícii úložisko. S rastúcou knižnicou hier používateľa rastie aj cloudové úložisko a predplatné Xbox Live Gold ani Xbox Game Pass Ultimate nie je potrebné.

Môžem kopírovať všetky svoje uložené hry do cloudu?

Ak ste náruživý hráč, môže sa stať, že sa vám ukladací priestor v cloude minie. V takom prípade uvoľnite miesto odstránením nechcených uložených hier. Alebo môžete pokračovať v hraní bez ukladania do cloudu.

Ako odstránim uložené hry, ktoré nechcem?

Údaje jednotlivých hier môžete spravovať pomocou ponuky Moje hry a aplikácie na domovskej obrazovke. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox na ovládači otvorte sprievodcu a vyberte položky Moje hry a aplikácie.
 2. Zvýraznite hru, stlačte tlačidlo Ponuka na ovládači a vyberte možnosť Spravovať hru a doplnky.
 3. V ponuke na ľavej strane obrazovky sa posuňte nadol do časti Uložené údaje, zvýraznite uložené údaje pre svoju menovku hráča na pravej strane a na ovládači stlačte tlačidlo A .
 4. Zobrazí sa výzva na potvrdenie odstránenia týchto údajov uložených hier.
  • Možnosť Odstrániť z konzoly odstráni lokálnu kópiu tejto uloženej hry. Pri ďalšom hraní ju môžete získať z cloudu.
  • Možnosť Odstrániť všade odstráni uložené údaje z konzoly, cloudu a všetkých konzol, na ktorých ste hru hrali.
  • Možnosť Zrušiť nechá vaše údaje neporušené.

Ako môžem získať prístup k hrám uloženým v konzole Xbox 360 prostredníctvom konzoly Xbox One?

Zapnite v konzole Xbox 360 funkciu Hry uložené v cloude. Postup a pomoc pri riešení problémov nájdete v téme Ukladanie uložených hier v cloude.

Prečo trvá synchronizácia mojich uložených hier s konzolou Xbox One dlhšie než zvyčajne?

Všeobecné problémy s preťažením siete a kvalitou pripojenia môžu ovplyvniť množstvo času potrebné na synchronizáciu vašich uložených hier s konzolou Xbox One. Vysielanie hry môže tiež ovplyvniť čas potrebný na synchronizáciu uložených hier. Môžete to obísť tak, že vysielanie hry spustíte až po dokončení procesu synchronizácie uložených hier.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ukladanie hier do cloudu v Xboxe One: najčastejšie otázky, alebo iným problémom?