Zdieľať túto stránku

Ukladanie uložených hier v cloude

Hranie uloženej hry na viacerých konzolách

Ak máte viac ako jednu konzolu Xbox 360 alebo chcete hrať hry u priateľa, svoje uložené hry môžete ukladať v ukladacom priestore typu cloud (na našich serveroch služby Xbox Live). Keďže je vaša hra uložená v ukladacom priestore typu cloud, môžete pokračovať v hraní jednej hry na inej konzole Xbox 360 na mieste, kde ste skončili.

Poznámky:

 • Ak chcete hrať hru uloženú v ukladacom priestore typu cloud na akejkoľvek konzole, konzola musí byť pripojená k serverom služby Xbox Live. Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud nemožno hrať bez pripojenia na internet.
 • Do konzoly, z ktorej chcete hrať hru uloženú v ukladacom priestore typu cloud, musíte prevziať svoj profil Xbox. Informácie o prevzatí profilu v službe Xbox Live na inej konzole nájdete v článku Prevzatie, premiestnenie alebo odstránenie profilu v službe Xbox Live.

Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud

Nastavenie ukladania hier v ukladacom priestore typu cloud

Na použitie ukladacieho priestoru typu cloud na vaše uložené hry potrebujete:

 • Predplatné zlatého členstva Xbox Live
 • konzolu pripojenú k službe Xbox Live,
 • 514 MB voľného miesta na ukladanie na konzole (miestna vyrovnávacia pamäť).

Krok č. 1: Zapnutie funkcie Cloud Saved Games (Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud) (pre príslušnú konzolu)

 1. Na paneli Xbox prejdite do časti settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte možnosť Storage (Úložisko) a potom Cloud Saved Games (Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud).
 3. Vyberte položku Enable Cloud Saved Games (Povoliť hry uložené v ukladacom priestore typu cloud).

V konzole je teraz vyhradená miestna vyrovnávacia pamäť a vy môžete uložiť alebo presunúť hry do ukladacieho priestoru typu cloud. Ďalšie informácie o tejto vyrovnávacej pamäti nájdete v článku Kedy je moja hra uložená v ukladacom priestore typu cloud odoslaná do ukladacieho priestoru typu cloud uvedeného nižšie.

Ak sa pri zapnutí funkcie ukladania hier do ukladacieho priestoru typu cloud zobrazí chyba, prejdite k článku Riešenie problémov s hrami uloženými v ukladacom priestore typu cloud.

Krok č. 2: Uloženie alebo presunutie uloženej hry do ukladacieho priestoru typu cloud

 • New game (Nová hra): Pri spustení novej hry sa vás hra zvyčajne spýta, kde chcete svoj postup hry (uloženú hru) ukladať. Ak ste zapli funkciu Cloud Saved Games (Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud) (krok č. 1), vyberte ako ukladacie zariadenie možnosť Cloud Saved Games (Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud). Pri každom prihlásení k profilu Xbox a hraniu hry sa vám odteraz bude hra automaticky ukladať v ukladacom priestore typu cloud.
 • Existing game saves (Existujúce uložené hry): Ak už máte hru uloženú a chcete si ju ukladať v ukladacom priestore typu cloud, môžete svoju uloženú hru presunúť do ukladacieho priestoru typu cloud. Postupujte takto:
 1. Prihláste sa do svojho profilu Xbox.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 4. Vyberte pamäťové zariadenie s uloženou hrou, ktorú chcete presunúť do ukladacieho priestoru typu cloud.
 5. Vyberte položku Games (Hry).
 6. Vyberte hru s vašou uloženou hrou.
 7. Vyberte vašu uloženú hru.
 8. Vyberte položku Move (Premiestniť).
 9. Vyberte možnosť Cloud Saved Games (Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud).

Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud môžete kopírovať, presúvať alebo odstraňovať rovnakým spôsobom, ako kopírujete, presúvate alebo odstraňujete položky na vašom pevnom disku. Viac informácií nájdete v časti Kopírovanie, presúvanie a odstraňovanie obsahu.

Použitie hry uloženej v ukladacom priestore typu cloud na inej konzole

 1. Prihláste sa do svojho profilu Xbox.
 2. Zapnite funkciu Cloud Saved Games (Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud) (pozrite Krok č. 1: Zapnutie funkcie Cloud Saved Games (Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud) uvedený vyššie).
 3. Spustite hru s postupom hry uloženým v ukladacom priestore typu cloud.
 4. Po zobrazení výzvy vyberte ako pamäťové zariadenie možnosť Cloud Saved Games (Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud).

Teraz môžete pokračovať v hre na inej konzole (vrátane konzoly Xbox One v prípade spätne kompatibilných hier) tam, kde ste skončili. Na konci hrania sa váš postup hry uloží v ukladacom priestore typu cloud.

Kedy sa moja hra odosiela do ukladacieho priestoru typu cloud?

Počas hrania sa vaša hra ukladá do miestnej vyrovnávacej pamäti konzoly. Na konci hrania sa vaša uložená hra automaticky presunie do ukladacieho priestoru typu cloud. Tento postup sa vykonáva automaticky a nie je potrebný žiadny zásah (okrem dvoch uvedených krokov). V zozname Active Downloads (Aktívne súbory na prevzatie) si môžete pozrieť stav odovzdávania uloženej hry do ukladacieho priestoru typu cloud (zoznam zobrazíte stlačením tlačidla sprievodcu   na ovládači, otvorením ponuky Games & Apps (Hry a aplikácie) a výberom možnosti Active Downloads (Aktívne súbory na prevzatie)).

Musíte rýchlo vypnúť konzolu?

Žiadne obavy! Konzolu môžete vypnút aj pred odoslaním uloženej hry do ukladacieho priestoru typu cloud. Pri vypnutí sa konzola prepne do úsporného režimu až do chvíle, kedy je uložená hra odoslaná do ukladacieho priestoru typu cloud (za predpokladu, že je konzola napájaná a má prístup na internet).

Dôležité: Odpojením konzoly od elektriny alebo internetu pozastavíte odosielanie uloženej hry až do ďalšieho pripojenia konzoly k službe Xbox Live. V tomto prípade nebude možné v uloženej hre pokračovať na iných konzolách. Ak sa v súvislosti s ukladaním hier v ukladacom priestore typu cloud zobrazí chyba, prejdite k téme Riešenie problémov s hrami uloženými v ukladacom priestore typu cloud.

Vypnutie ukladania hier v ukladacom priestore typu cloud

Ukladanie hier v ukladacom priestore typu cloud môžete vypnúť dvomi spôsobmi:

 1. Presuňte uložené hry z ukladacieho priestoru typu cloud a vypnite v ňom funkciu ukladania.

  Najprv musíte uložené hry z ukladacieho priestoru typu cloud presunúť. Postup presunutia údajov z jedného ukladacieho zariadenia do druhého (napr. hry z ukladacieho priestoru typu cloud na pevný disk) nájdete v článku Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie obsahu.

  Po vykonaní tohto kroku môžete ukladací priestor typu cloud vypnúť. Postupujte takto:

  1. Na paneli konzoly Xbox 360 prejdite do časti settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
  2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
  3. Označte ponuku Cloud Saved Games (Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud) a stlačte tlačidlo Y  na ovládači.
  4. Vyberte možnosť Disable Cloud Saved Games (Vypnúť hry uložené v ukladacom priestore typu cloud).
 2. Ponechajte uložené hry v ukladacom priestore typu cloud a vypnite v ňom funkciu ukladania.

  Ukladací priestor typu cloud môžete vypnúť pre jednu konzolu a uložené hry v tomto priestore ponechať na hranie na ostatných konzolách. Postupujte takto:

  1. Na paneli Xbox prejdite do časti settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
  2. Vyberte položku Storage (Úložisko) a potom primárne ukladacie zariadenie.
  3. Vyberte možnosť System Items (Systémové položky) a potom položku Cloud Storage Console Copy (Kopírovanie z konzoly do ukladacieho priestoru typu cloud).
  4. Vyberte položku Delete (Odstrániť).

Poznámka: Zobrazí sa vám žiadosť na potvrdenie vášho zámeru ponechať uložené hry v ukladacom priestore typu cloud. Ďalšie aktualizácie uložených hier nebudú s touto konzolou synchronizované.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ukladanie uložených hier v cloude, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku