Sledovanie hry v Xboxe One

Majte neustále prehľad o novinkách a videoklipoch z vašich obľúbených hier. Stačí vybrať možnosť Follow (Sledovať) v oficiálnom klube vašej obľúbenej hry a všetky relevantné príspevky sa budú zobrazovať vo vašom informačnom kanáli aktivít.

Ukážková obrazovka centra hier s vybranou možnosťou Follow (Sledovať)

Zobrazenie oficiálneho klubu hry:

Z úvodnej obrazovky
Vyberte oficiálny klub svojich naposledy hraných hier zvýraznením hry, ktorú chcete sledovať, a vyberte položky Menu (Ponuka) > Go to Official Club (Prejsť do oficiálneho klubu).

V obchode Store
Vyberte oficiálny klub pri hľadaní hry v obchode Store výberom položky „... “ a následným výberom položky Go to Official Club (Prejsť do oficiálneho klubu).

Z obrazovky s pripnutými položkami alebo obrazovky My games & apps (Moje hry a aplikácie)
Ak chcete zobraziť oficiálny klub z obrazovky s pripnutými položkami alebo obrazovky My games & apps (Moje hry a aplikácie), označte hru, stlačte tlačidlo ponuky na ovládači a potom vyberte položku Go to Official Club (Prejsť do oficiálneho klubu).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Sledovanie hry v Xboxe One, alebo iným problémom?