Ukladanie hier do cloudu v Xboxe One: najčastejšie otázky

Hranie hier na viacerých konzolách

Ak máte viac ako jednu konzolu Xbox 360 alebo ak chcete hrať hry u priateľa, svoje uložené hry môžete ukladať v cloude (na našich serveroch služby Xbox Live). Takto môžete pokračovať v hraní jednej hry na rôznych konzolách na mieste, kde ste skončili.

Ukladanie hier v cloude

Ako zapnem ukladanie hier v cloude?

Podrobnejšie informácie o tom, ako nastaviť ukladací priestor typu cloud pre uložené hry, nájdete v časti Virtuálne ukladanie hier.

Na čo je potrebných 514 MB voľného miesta na ukladanie? Všetko sa predsa ukladá v ukladacom priestore typu cloud.

Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud vyžadujú 514 MB lokálneho ukladacieho priestoru na ukladanie súborov do vyrovnávacej pamäte pred ich odoslaním do ukladacieho priestoru typu cloud. Uložená hra sa počas hrania nenahráva do ukladacieho priestoru typu cloud automaticky. Ukladá sa len do vyrovnávacej pamäte konzoly a do ukladacieho priestoru typu cloud sa presunie automaticky na konci hrania.

Do vyrovnávacej pamäte konzoly sa ukladajú len tie uložené hry, ku ktorým ste sa pripájali. Ak hru uloženú v ukladacom priestore typu cloud nehráte na svojej konzole, uložená hra zostane v ukladacom priestore typu cloud.

Ako uložím hru v ukladacom priestore typu cloud?

Ak je ukladanie hier v ukladacom priestore typu cloud zapnuté, zobrazí sa vedľa ďalších ukladacích zariadení (napr. pevného disku) aj možnosť Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud. Pri prvom spustení hry sa zobrazí výzva na výber miesta na uloženie hry. Vyberte možnosť Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud. Nastavením tejto možnosti sa na konci hrania vaše uložené hry automaticky nahrajú do ukladacieho priestoru typu cloud.

Do ukladacieho priestoru typu cloud môžete tiež presunúť a kopírovať existujúce uložené hry. Podrobnejšie informácie nájdete v článku Virtuálne ukladanie hier.

Kedy sa moja hra odosiela do ukladacieho priestoru typu cloud?

Po ukončení hry sa uložené hry automaticky odovzdajú do ukladacieho priestoru typu cloud. Podrobnejšie informácie nájdete v článku Kedy sa moja hra odosiela do ukladacieho priestoru typu cloud.

Čo sa stane, keď budem hrať na inej konzole?

Ak sa prihlásite do inej konzoly a začnete hrať príslušnú hru, do tejto konzoly sa automaticky prevezmú uložené hry (za predpokladu, že je v konzole povolená voľba Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud). Podrobnejšie informácie o tejto téme nájdete v časti Použitie hry uloženej v ukladacom priestore typu cloud na inej konzole.

Ako zistím, či sa hry v ukladacom priestore typu cloud uložili?

Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud zobrazíte týmto spôsobom:

  1. V konzole prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte položku Systém.
  2. Vyberte možnosť Úložisko a potom Hry uložené v cloude.
  3. Vyberte hru.

Súbory hier sa zobrazujú aj so stavom. Podrobnejšie informácie o zobrazovaných stavoch nájdete v článku Stav vašich hier uložených v ukladacom priestore typu cloud.

Pri pokuse o použitie funkcie Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud sa zobrazuje chyba. Čo mám urobiť?

Ak máte problém s používaním funkcie Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud, prečítajte si článok Riešenie problémov s hrami uloženými v ukladacom priestore typu cloud.

Možno hry uložené v ukladacom priestore v cloude používať v režime offline?

Na používanie funkcie Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud je potrebné mať pri spustení hry aktívne pripojenie k službe Xbox Live. Ak sa od služby Xbox Live počas hrania odpojíte, môžete v hraní pokračovať. Ak pri ukončovaní hry nie ste pripojení k službe Xbox Live, uložená hra nebude odovzdaná do ukladacieho priestoru typu cloud. Ak chcete používať uloženú hru na inej konzole, je potrebné sa najprv pripojiť k službe Xbox Live (po pripojení k službe Xbox Live bude uložená hra odovzdaná do ukladacieho priestoru typu cloud).

Môžem v cloude ukladať prevzatý obsah, doplnky alebo klasické hry?

Nie. Súbory na stiahnutie je potrebné ukladať lokálne na účely rýchleho nahrávania. Ak potrebujete znovu prevziať nejaký obsah, ktorý ste si predtým zakúpili v službe Xbox Live, pozrite si článok Zobrazenie histórie prevzatých súborov zo služby Xbox Live v počítači alebo konzole Xbox 360.

Môžem v cloude ukladať svoj profil?

Profily Xbox sú v ukladacom priestore typu cloud už uložené. Ďalšie informácie nájdete v článku Ako používať profil Xbox v inej konzole Xbox.

Môže viac osôb používať ukladací priestor typu cloud z tej istej konzoly?

Áno. Každá menovka hráča Xbox môže v ukladacom priestore typu cloud uložiť 2 GB údajov. Po zapnutí ukladania v ukladacom priestore typu cloud sa v miestnom ukladacom priestore vyhradí 514 MB miesta na ukladanie súborov do vyrovnávacej pamäte pred ich odovzdaním do ukladacieho priestoru typu cloud. Ak sa lokálna vyrovnávacia pamäť konzoly začne zapĺňať, odstránia sa z nej súbory, ktoré už boli odovzdané do ukladacieho priestoru typu cloud, aby sa uvoľnilo miesto pre nové súbory. Nebojte sa, uložené hry zostanú uložené v ukladacom priestore typu cloud a do lokálnej vyrovnávacej pamäte sa prevezmú automaticky, keď budete hru hrať nabudúce.

Môžem kopírovať všetky moje uložené súbory do ukladacieho priestoru typu cloud?

Keďže je v súčasnosti miesto v ukladacom priestore typu cloud obmedzené na 2 GB, do cloudu možno nebudete môcť skopírovať všetky uložené hry.

Odporúčame kopírovať do cloudu uložené hry, ktoré práve hráte, a ukladať do neho aj nové uložené hry.

Podrobnejšie informácie o ukladaní hier a premiestňovaní uložených hier do cloudu nájdete v článku Virtuálne ukladanie hier.

Zobrazuje sa hlásenie, že na inej konzole sú k dispozícii súbory na nahratie. Čo mám robiť?

Táto správa oznamuje, že ste danú hru naposledy hrali na inej konzole a že sa daná uložená hra nenahrala do ukladacieho priestoru typu cloud. Informácie o riešení tohto problému nájdete v článku Riešenie problémov s ukladacím priestorom typu cloud v konzole Xbox 360.

Čo sa stane s uloženými hrami po skončení platnosti predplatného členstva Xbox Live Gold alebo Xbox Game Pass Ultimate?

Nič. Hoci pri bezplatnom členstve nemôžete uložené hry ukladať do ukladacieho priestoru typu cloud, presun uložených hier z ukladacieho priestoru typu cloud na lokálne ukladacie zariadenie je možný bez ohľadu na typ členstva alebo predplatného (bezplatného, Xbox Live Gold, alebo Xbox Game Pass Ultimate). Informácie o presúvaní obsahu z pamäťového zariadenia Cloud Saved Games do lokálneho ukladacieho zariadenia nájdete v článku Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a doplnkov pre avatara v konzole Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ukladanie hier do cloudu v Xboxe One: najčastejšie otázky, alebo iným problémom?