Ako zistím, či sú moje hry aktualizované pre Xbox One X?

Ako zistím, či sú moje hry aktualizované pre Xbox One X?

Video: Hry vylepšené pre Xbox One X
Poznámka: Toto video je dostupné iba v angličtine.

Ak chcete vyhľadať aktualizované hry, ktoré už vlastníte:

  1. Stlačte tlačidlo Xbox na otvorenie sprievodcu a potom vyberte položku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
  2. V zozname hier nastavte filter Vylepšené pre Xbox One X. Hry, ktoré sa zobrazia na tomto mieste, boli aktualizované.

Ak nastavíte Xbox na automatickú aktualizáciu hier a aplikácií v časti Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Updates (Aktualizácie), hry sa budú aktualizovať po sprístupnení ich nových verzií.

Ak hra nebola aktualizovaná, aktualizácia buď nie je k dispozícii, alebo nie je nainštalovaná. Najrýchlejšie hru aktualizujete tak, že skontrolujete, či ste online, a potom hru spustíte.

Ak chcete nájsť nové hry vylepšené pre Xbox One X, prejdite do časti Store, vyberte položkuBrowse games (Prehľadávať hry) a posuňte sa na položku Xbox One X Enhanced (Vylepšené pre Xbox One X). V telefóne aj počítači nájdete zoznam hier vylepšených pre Xbox One X na stránke xbox.com/enhanced.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ako zistím, či sú moje hry aktualizované pre Xbox One X?, alebo iným problémom?