Prejsť na hlavný obsah
Zdieľať túto stránku

Ako používať funkciu vysielania hier v aplikácii Xbox v systéme Windows 10

Na tejto stránke

Čo je to vysielanie hier?

Vysielanie hier je schopnosť hrať hry pre konzolu Xbox One vzdialene z vašej konzoly Xbox One na ktoromkoľvek počítači so systémom Windows 10 v domácej sieti.

 • Táto funkcia umožňuje opustiť obývačku a hrať obľúbené hry pre konzolu Xbox One na akomkoľvek mieste s prístupom k vašej domácej sieti.
 • Vysielanie hier využíva výkon konzoly Xbox One na spravovanie hry. Počítač so systémom Windows 10 sa premení na druhú obrazovku, aby ste sa mohli voľne pohybovať po domácnosti a vychutnať si konzolu Xbox One a hry.

Systémové požiadavky

Ak chcete využívať funkciu vysielania hier, potrebujete tieto položky:

 • Konzolu Xbox One: Vysielanie hier musí byť povolené v ponuke Settings (Nastavenia).
 • Počítač so systémom Windows 10: Do aplikácie Xbox sa musíte prihlásiť s rovnakou menovkou hráča ako do konzoly Xbox One.
 • Pripojenie k sieti: Počítač so systémom Windows 10 a konzola Xbox One musia byť v rovnakej domácej sieti. Možnosti:
  • Káblové pripojenie – pripojenie Ethernet (odporúča sa pre počítač aj konzolu Xbox One)
  • Bezdrôtové pripojenie – 802.11 N/AC

Na dosiahnutie najlepšieho výkonu odporúčame, aby váš počítač so systémom Windows 10 obsahoval:

 • Minimálne 2 GB pamäte RAM
 • Procesor s frekvenciou 1,5 GHz alebo vyššou
 • Sieťové pripojenie k vašej domácej sieti:
  • Najlepší výkon: káblové pripojenie Ethernet
  • Dobrý výkon: bezdrôtové pripojenie – bezdrôtový prístupový bod 802.11 N alebo 802.11 AC s frekvenciou 5 GHz
  • Obmedzený výkon: bezdrôtové pripojenie – bezdrôtový prístupový bod 802.11 N alebo 802.11 AC s frekvenciou 2,4 GHz

Poznámka: Ak káblové pripojenie nie je vo vašej domácnosti praktické v dôsledku vzdialenosti medzi konzolou a domácim sieťovým zariadením, môžete investovať do jedného z dvoch ďalších riešení, ktoré využívajú existujúce elektroinštalácie vo vašej domácnosti:

 • Sieťové adaptéry využívajúce elektrickú sieť – Tieto adaptéry umožňujú používať existujúce elektrické vedenie vo vašej domácnosti ako vysokorýchlostnú káblovú sieť.
 • MoCA (multimédiá cez koaxiálny kábel) – Tieto adaptéry umožňujú používať existujúce koaxiálne káble vo vašej domácnosti ako vysokorýchlostnú káblovú sieť.

Postup na spustenie vysielania hier z konzoly Xbox One do počítača so systémom Windows 10

Povolenie nastavení v konzole Xbox One

Ak chcete používať streamovanie hier z konzoly Xbox, najprv musíte v konzole Xbox One povoliť streamovanie hier. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo Xbox  na otvorenie sprievodcu a vyberte položky Settings (Nastavenia) > Preferences (Predvoľby) > Xbox app connections (Pripojenia aplikácie Xbox). Urobte tieto dve veci:

 1. V časti This Xbox (Táto konzola Xbox) povoľte možnosť Allow game streaming to other devices (Povoliť streamovanie hier do ostatných zariadení).
 2. V časti Other devices (Ostatné zariadenia) povoľte možnosť Allow connections from any device (Povoliť pripojenia z akéhokoľvek zariadenia) alebo možnosť Only from profiles signed in on this Xbox (Len z profilov prihlásených v tejto konzole Xbox).

Pripojiť počítač so systémom Windows 10 ku konzole Xbox One

Po kontrole správnosti nastavení konzoly musíte vytvoriť pripojenie z počítača so systémom Windows 10 do konzoly Xbox One. Použite na to aplikáciu Xbox v počítači:

 1. V počítači spustite aplikáciu Xbox.
 2. Na paneli na ľavej strane vyberte možnosť Pripojiť.
 3. Aplikácia Xbox prehľadá vašu domácu sieť, aby našla dostupné konzoly Xbox One. Vyberte názov tej konzoly, ktorú chcete pripojiť.
V okne Pripojenie ku konzole Xbox One sa v červenom poli nachádza voľba MyXboxOne. Položka označuje, že je pripojená.

Poznámka: Predvolený názov konzoly Xbox One je vždy „MyXboxOne”. Ak máte vo svojej sieti viacero konzol, mali by ste každú z nich premenovať, aby ste mohli ľahko identifikovať každú konzolu, ku ktorej sa chcete pripojiť. Konzolu môžete premenovať stlačením tlačidla Xbox na otvorenie sprievodcu, výberom položiek System (Systém) > All settings (Všetky nastavenia) > Console info (Informácie o konzole) a výberom názvu konzoly v poli Name (Názov).

 1. Hneď po pripojení uvidíte zmenu ikon, ktorá signalizuje, že ste pripojení. Uvidíte aj nové možnosti pre streamovanie, napájanie a diaľkové ovládače. Teraz budete môcť ovládať konzolu vzdialene.
V okne Pripojenie ku konzole Xbox One je pre voľbu MyXboxOne začiarknuté políčko Pripojiť sa automaticky. Pod ním je okno Prehráva sa. Ukazuje, čo sa práve prenáša z konzoly Xbox One.

Ako spustiť vysielanie hier z panela pripojenia

Ak chcete začať vysielať, po pripojení konzoly kliknite na položku Vysielať.

V okne Pripojenie ku konzole Xbox One je vybratá položka MyXboxOne. Možnosť Prenos je zvýraznená červeným poľom.

Ako spustiť hru z aplikácie Xbox

Pripojte konzolu k počítaču tak, ako je to opísané vyššie. Po kliknutí na ktorúkoľvek hru pre konzolu Xbox One v aplikácii Xbox môžete spustiť vysielanie v rámci daného herného rozbočovača. V pravom hornom rohu obrazovky stačí kliknúť na položku Prehrať z konzoly.

Na obrazovke Halo: The Master Chief Collection sa zobrazuje karta Informačný kanál aktivity tejto hry. Voľba Prehrať z konzoly v pravom hornom rohu obrazovky je v krúžku.

Hra sa okamžite spustí na konzole Xbox One a zároveň sa začne vysielanie.

Ako zmeniť kvalitu prenosu

Po pripojení počítača ku konzole Xbox One môžete vybrať úroveň kvality videa. Kvalitu vysielania môžete zmeniť pred začiatkom vysielania alebo počas neho. Kvalitu by ste mali nastaviť na najvyššiu úroveň, ktorá poskytuje dobrý herný zážitok.

 1. V aplikácii Xbox kliknite na položku Nastavenia a vyberte položku Vysielanie hier.
V okne Nastavenia je vybratá karta Vysielanie hier. Na tejto karte je v časti Kvalita vybraté pre položku Úroveň kódovania videa nastavenie Stredná.
 1. V ponuke Úroveň kódovania videa vyberte kvalitu vysielania. Odporúčame:
  • Vysoká – ak je konzola Xbox One spojená s počítačom so systémom Windows 10 prostredníctvom káblovej siete Ethernet, alebo ak sa konzola a počítač nachádzajú v rovnakej miestnosti ako bezdrôtový smerovač s minimálnym bezdrôtovým rušením.
  • Stredná – Pre počítače a konzoly nachádzajúce sa v rôznych miestnostiach domácnosti, ktoré sú spojené pomocou bezdrôtovej siete s frekvenciou 5 GHz.
  • Nízka – Pre základné počítače, tablety a bezdrôtové siete s frekvenciou 2,4 GHz.

  Poznámka: Vždy môžete začať s vyšším nastavením a znižovať úroveň kvality, kým nedosiahnete najlepší výkon, ktorý bude domáca sieť podporovať na základe vašej aktuálnej konfigurácie. Ak chcete zlepšiť zážitok z vysielania hry, pozrite si časť Zlepšenie výkonu vysielania hry prostredníctvom aplikácie Xbox pre systém Windows 10.

Hranie hier pre konzolu Xbox pomocou zariadenia Oculus Rift

Poznámka: Ako je uvedené v časti Systémové požiadavky, vaša konzola Xbox a počítač musia byť prihlásené v rovnakej bezdrôtovej sieti.

Pozrite si video Ako používať funkciu vysielania hier v zariadení Oculus Rift

Poznámka: Video je dostupné iba v angličtine.

 1. Skontrolujte, či je konzola Xbox One zapnutá a či ste prihlásení.
 2. V počítači sa prihláste do aplikácie Xbox pomocou toho istého profilu, aký používate v konzole Xbox One.
 3. Otvorte aplikáciu Oculus a prihláste sa pomocou svojho účtu Oculus.
 4. Vyhľadajte výraz Xbox a nainštalujte aplikáciu Xbox One Streaming.
 5. Otvorte aplikáciu Xbox One Streaming a v prípade potreby vyberte svoju konzolu Xbox.
  • Ak je vo vašej sieti pripojená iba jedna konzola Xbox a je zapnutá, aplikácia ju vyberie automaticky.
  • Ak aplikácia nevidí vašu konzolu Xbox, skontrolujte, či je konzola Xbox zapnutá a či ste prihlásení.
  • Ak sa ku konzole Xbox musíte pripojiť pomocou IP adresy, nájdete ju v ponuke Nastavenia > Sieť > Nastavenia siete > Rozšírené.
 6. Nasaďte si súpravu Rift a začnite používať svoju konzolu Xbox.

Dôležité:

 • Počas streamovania do zariadenia Oculus sa po stlačení tlačidla Xbox na ovládači zobrazí všeobecná ponuka zariadenia Oculus namiesto úvodnej obrazovky Xboxu.
  Ak chcete používať funkcie tlačidla Xbox , musíte otočiť hlavu tak, aby ste kurzorom namierili na virtuálne tlačidlo Xbox a potom buď stlačiť tlačidlo A na ovládači alebo podržať tlačidlo A , aby ste vykonali činnosť v súvislosti s oznámeniami alebo otvorili ponuku napájania.
 • Ak chcete nastaviť kvalitu prenosu – napríklad, ak potrebujete upraviť nastavenie pre pomalú sieť – otočte hlavu tak, aby ste namierili kurzorom na ikonu Sieť pod obrazovkou a vyberte nižšiu úroveň kvality (predvolená úroveň je Veľmi vysoká).

Chránené video

Pomocou funkcie vysielania hry nie je možné vysielať chránené video a chránený obsah HDCP. Patrí sem chránený televízny obsah HDMI, ako aj obsah z mnohých multimediálnych aplikácií.

Používanie rozhovoru počas hry a rozhovoru v skupine

Pred začiatkom vysielania hry zapojte slúchadlá USB (alebo mikrofón) do počítača so systémom Windows 10 alebo slúchadlá na rozhovor do ovládača. Slúchadlá musíte vybrať v počítači ako predvolené zariadenie na prehrávanie a nahrávanie. Prístup k tomuto nastaveniu získate otvorením okna Ovládací panel a výberom položiek Hardvér a zvuk a Spravovať zvukové zariadenia.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ako používať funkciu vysielania hier v aplikácii Xbox v systéme Windows 10, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku