Inštalácia hier na diaľku v Xboxe One alebo počítači s Windowsom 10

Ak nie ste v blízkosti svojho zariadenia, môžete si hry nainštalovať na diaľku, aby boli pripravené na hranie, keď sa vrátite.

Príprava zariadenia

Xbox One

Skôr ako začnete, musíte urobiť niekoľko vecí:

 1. Premenujte konzolu. Pomôže vám to jednoduchšie ju identifikovať.
  1. Stlačte tlačidlo Xbox na otvorenie sprievodcu a potom prejdite na položky System (Systém) > Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Console info (Informácie o konzole).
  2. Vyberte položku Name (Názov) a zadajte nový názov konzoly. (Používajte iba písmená, číslice a spojovníky.)
  3. Vyberte položku Restart now (Reštartovať).
 2. Nastavte konzolu na okamžité zapnutie. Inštalácia hry na diaľku sa bude môcť spustiť, len ak bude vaša konzola v úspornom režime.
  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu a potom vyberte položky System (Systém) > Settings (Nastavenia) > Power & startup (Napájanie a spustenie) > Power mode & startup (Režim napájania a spustenie).
  2. Vyberte položku Power mode (Režim napájania) a nastavte možnosť Instant-on (Okamžité zapnutie).
 3. Povoľte inštaláciu na diaľku. Predvolene je táto možnosť vo vašej konzole zakázaná.
  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu a potom vyberte položky System (Systém) > Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Updates & downloads (Aktualizácie a stiahnuté položky).
  2. Vyberte položku Allow remote installs (Povoliť inštalácie na diaľku).

Počítač s Windowsom 10

Skôr ako začnete, musíte urobiť niekoľko vecí:

 1. Skontrolujte, či je počítač zapnutý a pripojený k sieti. Počítač musí byť zapnutý a pripojený k internetu, aby mohla inštalácia na diaľku fungovať.

  Poznámka Ak je počítač v režime spánku, offline alebo vypnutý, hra sa nezačne sťahovať. Ak je v režime spánku alebo offline, hra sa pridá do frontu sťahovania a začne sa sťahovať po prebudení počítača alebo jeho opätovnom pripojení k internetu. Ak bol počítač vypnutý, hra sa nepridá do frontu sťahovania až do ďalšej inštalácie inej hry. Ak je počítač vypnutý počas inštalácie, hra bude pokračovať po reštarte.

 2. Uistite sa, že ste sa do počítača prihlásili s kontom Microsoft, ktoré sa zhoduje s kontom Xbox Live.

  Poznámka: Ak sú v počítači pri spustení inštalácie na diaľku prihlásení viacerí používatelia, môže sa zobraziť chybové hlásenie „401 Neoprávnené“. Môžete to skúsiť neskôr alebo počkajte, kým budete mať zariadenie fyzicky poruke.

 3. Uistite sa, že ste sa do aplikácií Xbox (Beta) a Microsoft Store prihlásili s kontom Microsoft, ktoré sa zhoduje s kontom Xbox Live. Nezabúdajte, že aplikácie nemusia byť spustené.

Inštalácia hry na diaľku

Keď si kúpite hru, využite predplatné Game Pass, alebo ak už hru vlastníte, môžete ju na diaľku nainštalovať do konzoly Xbox One alebo počítača s Windowsom 10.

Inštalácia hier na diaľku z obchodu Microsoft Store

Do vzdialeného zariadenia môžete inštalovať z aplikácie Microsoft Store vo Windowse 10 alebo z obchodu Microsoft Store vo webovom prehliadači.

Na stránke hry vyberte položku [...] vedľa tlačidla Inštalovať a potom položku Inštalovať do môjho zariadenia. Zobrazí sa zoznam všetkých zariadení, do ktorých môžete inštalovať na diaľku. Vyberte zariadenia, do ktorých chcete hru nainštalovať a vyberte položku Inštalovať.

Inštalácia na diaľku z mobilnej aplikácie Game Pass

Vyberte hru, ktorú chcete nainštalovať, a potom vyberte položku Install on Xbox (Inštalovať v Xboxe) alebo Install on PC (Inštalovať v počítači). Hra sa nainštaluje do predvolenej konzoly Xbox One alebo predvoleného počítača, ktorý ste nastavili v aplikácii Xbox Game Pass.

Poznámka Predvolenou konzolou je domovská konzola Xbox, pokiaľ ju nezmeníte.

Zmena predvolenej konzoly Xbox One alebo počítača:

 1. Ťuknite na obrázok hráča v pravom dolnom rohu aplikácie.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky vyberte ikonu Nastavenia (ozubené koliesko).
 3. Vyberte položku Select default Xbox One (Vybrať predvolenú konzolu Xbox One) alebo Select default PC (Vybrať predvolený počítač).
 4. V zozname známych zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.

  Poznámka Toto predvolené zariadenie je miesto, kde sa vaše hry nainštalujú, keď vyberiete položku Install on Xbox (Inštalovať v konzole Xbox) alebo Install on PC (Inštalovať v počítači), kým predvolené zariadenie znova nezmeníte.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Inštalácia hier na diaľku v Xboxe One alebo počítači s Windowsom 10, alebo iným problémom?