Informácie o inštalácii, hraní a odstránení hry z pevného disku pre Xbox 360

Prehľad

Tento článok opisuje, ako možno nainštalovať, hrať alebo odstrániť hru z pevného disku konzoly Xbox 360.

Na tejto stránke

Poznámky

 • Inštalácia hry pre konzolu Xbox 360 na pevný disk vyžaduje 4 až 8 gigabajtov (GB) voľného miesta na disku.
 • Aj po inštalácii hry na pevný disk budete musieť pred jej spustením vložiť do diskovej jednotky herný disk.
 • Inštaláciou hier na pevný disk skrátite čas ich načítavania a minimalizujete prístup k hernému disku.
 • Hry môžete nainštalovať na disk USB flash alebo na konzolu Xbox 360 s kapacitou 4 GB. Niektoré hry sa však neprehrajú správne.
 • Na pevný disk pre Xbox 360 nemožno nainštalovať hry pre pôvodnú konzolu Xbox.

Inštalácia hry na pevný disk

 1. Vložte disk s hrou do diskovej jednotky.
Otvorené diskové jednotky na konzolách Xbox 360

Poznámka: Pri predvolenom nastavení sa po vložení disku hra automaticky spustí. Ak sa hra spustí, ukončite ju a vráťte sa na panel Xbox.

 1. V časti Domov vyberte hru vloženú v optickej jednotke a potom na ovládači stlačte tlačidlo X.
 2. Kliknite na položku Install (Inštalovať).
Karta Overview (Prehľad) vzorovej hry so zvýraznenou možnosťou Install (Inštalovať).
 1. Počas inštalácie hry na pevný disk sa zobrazí ukazovateľ priebehu.

 2. Poznámka: Inštalácia hry pre konzolu Xbox 360 môže trvať 12 minút.

Hranie hry z pevného disku

 1. Vložte disk s hrou do diskovej jednotky.
 2. V časti Domov vyberte hru v zásobníku jednotky a potom na ovládači stlačte tlačidlo A.
  Poznámka: Disk s hrou musíte vložiť do diskovej jednotky aj vtedy, keď ste hru nainštalovali na pevný disk. Konzola automaticky umožní hranie hry z pevného disku, ale disk musí byť vložený.

Odstránenie jednej hry z pevného disku

 1. Vložte disk s hrou, ktorú chcete odstrániť z pevného disku.
 2. V časti Domov vyberte hru v zásobníku jednotky a potom na ovládači stlačte tlačidlo Y.
 3. Vyberte položku Odstrániť.
Karta Overview (Prehľad) vzorovej hry so zvýraznenou možnosťou Delete (Odstrániť).

Odstránenie viacerých hier z pevného disku

 1. Prejdite do časti Nastavenia a vyberte položku Systém.
 2. Vyberte položku Ukladacie zariadenia.
 3. Vyberte položku Pevný disk.
 4. dddVyberte položku Hry.
 5. Vyberte hru, ktorú chcete odstrániť.
Obrazovka zobrazuje hry nainštalované na pevnom disku pre Xbox a ich veľkosť. V spodnej časti sú tlačidlá Select (Vybrať), Back (Späť) a Game Options (Možnosti hry).
 1. Vyberte položku Delete.

Uvoľnenie miesta na pevnom disku

Ak na pevnom disku pre Xbox 360 nie je dostatok miesta, zobrazí sa toto hlásenie:

Nedostatok miesta na nainštalovanie tejto hry. Na nainštalovanie potrebujete [požadované miesto] voľného miesta. Chcete miesto uvoľniť? (ÁNO/NIE)

Kliknutím na položku ÁNO zobrazíte zoznam hier, ktoré možno odstrániť. Po uvoľnení dostatočného miesta na pevnom disku môžete nainštalovať novú hru.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Informácie o inštalácii, hraní a odstránení hry z pevného disku pre Xbox 360, alebo iným problémom?