Tipy na hranie hier pre konzolu Xbox 360, ktoré využívajú senzor Kinect

Informácie o hrách

Pozastavenie hry

Gesto na zobrazenie sprievodcu senzora Kinect

Pomocou gesta na zobrazenie sprievodcu senzora Kinect môžete pozastaviť hranie hry alebo zobraziť sprievodcu senzora Kinect počas hrania hier pre senzor Xbox Kinect. Ak to chcete urobiť, pripažte obidve ruky. Ľavú ruku upažte v uhle 45 stupňov od tela.

Tipy pre hry dvoch hráčov

Dvaja ľudia stoja vedľa seba 2,4 m od senzora Kinect.

Hráči by mali byť od senzora vzdialení aspoň 2,4 m a mali by mať dostatok miesta na pohyb bez toho, aby do seba vrážali.

Ak sa hráči zamenia, vyskúšajte nasledujúce kroky:

Ak hra nesleduje hráča alebo sleduje inú osobu v miestnosti:

 • Uistite sa, že sa v hernom priestore nenachádzajú iné osoby než hráči.
 • Hráči musia byť vysokí aspoň 1 meter.
 • Jeden z hráčov musí na tri sekundy podržať ruku 5 cm od senzora a potom sa vrátiť do herného priestoru. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli senzora. To by malo hre pomôcť, aby našla oboch hráčov.
Ruka niekoľko centimetrov pred senzorom Kinect

Ak má senzor Kinect naďalej problémy s presným sledovaním hráčov, pozrite si článok Riešenie problémov so sledovaním tela pomocou senzora Kinect konzoly Xbox 360.

Rozhovor počas hry pomocou senzora Kinect

Senzor Kinect obsahuje vstavaný mikrofón, ktorý sa používa na rozpoznávanie reči a rozhovor. Po pripojení k službe Xbox Live môžete rozhovor s priateľmi viesť pomocou senzora Kinect. (Nepotrebujete slúchadlá.)

Informácie o rozhovoroch s priateľmi nájdete v článku Rozhovor v službe Xbox Live na konzole Xbox 360.

Zapnutie mikrofónu senzora Kinect

Skôr než zapnete mikrofón senzora Kinect, odpojte káblovú alebo bezdrôtovú náhlavnú súpravu. Pripojená náhlavná súprava spôsobí vypnutie mikrofónu senzora Kinect.

Na obrazovke sa zobrazuje sprievodca Xbox so zvýraznenou možnosťou Chat and IM (Rozhovory a okamžité správy).

Zo sprievodcu konzoly Xbox 360

 1. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live.
 2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 3. Vyberte položku Rozhovory a okamžité správy.
 4. Výberom položky Mikrofón senzora Kinect zapnite alebo vypnite mikrofón.
Obrazovka zobrazujúca sprievodcu senzora Kinect.

Z panela

 1. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live.
 2. Pomocou gesta na zobrazenie sprievodcu senzora Kinect zobrazte sprievodcu senzora Kinect.
 3. Ukázaním rukou na ikonu rozhovoru (v ľavom dolnom rohu obrazovky) zapnite alebo vypnite mikrofón.

Poznámka: Ak je mikrofón zapnutý a niekto vás nepočuje, pozrite si článok Riešenie problémov s rozhovorom v službe Xbox Live v konzole Xbox 360.

Úprava hlasitosti rozhovoru

Na obrazovke sa zobrazuje karta Hlas v ponuke Predvoľby.

Zo sprievodcu konzoly Xbox 360

 1. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live.
 2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 3. Prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte položku Predvoľby.
 4. Vyberte položku Hlas.
 5. Vyberte, čo chcete upraviť:
  • Hlasitosť hlasu: hlasitosť zvuku iných ľudí.
  • Hlasitosť hry: hlasitosť hry počas rozhovoru.

Poznámka: Tieto nastavenia platia pre súkromný rozhovor a rozhovor počas oslavy. Nevzťahujú sa na relácie rozhovorov spustené funkciou rozhovoru, ktorá je súčasťou hry.

Chcete používať náhlavnú súpravu?

Ak chcete, môžete pripojiť káblové alebo bezdrôtové slúchadlá. V takom prípade sa mikrofón senzora Kinect automaticky stlmí. Ak chcete znova používať mikrofón senzora Kinect, odpojte slúchadlá.

Počujete ozvenu?

Ak počas rozhovoru počujete ozvenu:

 1. Spustením funkcie ladenia senzora Kinect nakalibrujte zvuk. Pozrite si článok Používanie funkcie ladenia zvuku senzora Kinect pre konzolu Xbox 360.
 2. Ak naďalej počujete ozvenu, požiadajte priateľov, s ktorými sa rozprávate, aby funkciu ladenia senzora Kinect spustili aj oni.

Videokonverzácia

Informácie o nastavení a používaní videokonverzácie nájdete v článku Videokomunikácia v konzole Xbox 360.

Hry pre senzor Kinect

Ak chcete nájsť hry navrhnuté na spoluprácu so senzorom Kinect, hľadajte tieto logá:

Vzorový balík s hrou zobrazuje logo Vyžaduje sa senzor Kinect.

Vyžaduje senzor Kinect

Ak chcete hrať hry s týmto logom, musíte mať senzor Kinect. Všetky aspekty hry môžete ovládať pomocou svojho tela a senzora Kinect. Nepotrebujete herný ovládač.

Logo Lepšie so senzorom Kinect

Lepšie so senzorom Kinect

Hry s týmto logom nepožadujú senzor Kinect, ale so senzorom sú oveľa zábavnejšie.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Tipy na hranie hier pre konzolu Xbox 360, ktoré využívajú senzor Kinect, alebo iným problémom?