Správa knižnice hier pre Xbox 360

Táto stránka popisuje, ako získať a spravovať hry na konzole Xbox 360.

Získať hry z Microsoft Storu

Môžete prehľadať Microsoft Store a pridať hry v konzole do frontu sťahovania. Položky vo fronte sťahovania sa začnú sťahovať pri nasledujúcom pripojení konzoly k službe Xbox Live.

 1. Navštívte Microsoft Store.
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Xbox 360 Games (Hry pre Xbox 360).
 3. Hry môžete prehľadávať podľa žánra v ponuke Genre (Žáner) alebo podľa hodnotenia v ponuke Game Rating (Hodnotenie hry). Alebo ju vyhľadajte pomocou nástroja Hľadať a zadaním konkrétneho názvu hry.
 4. Kliknite alebo ťuknite na herný titul, ktorý chcete získať.
 5. Kliknite alebo ťuknite na odkaz na kúpu alebo stiahnutie hry alebo doplnku.
 6. Dokončite nákup hry alebo doplnku podľa pokynov.

Získanie hier prostredníctvom konzoly

 1. Hry tiež môžete získať priamo vo svojej konzole Xbox 360. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live.
 2. Prejdite do ponuky games (Hry) a vyberte položku Browse Games (Prehľadávať hry) alebo Search Games (Vyhľadať hry).
 3. Vyhľadajte požadovanú hru, doplnok alebo ukážku požadovanej hry a položku, ktorú chcete stiahnuť.
 4. Vyberte položku Confirm Download (Potvrdiť stiahnutie).

Ak hru nemôžete stiahnuť, pozrite si článok Riešenie problémov s pripojením konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live.

Ak sa aj naďalej vyskytuje problém so stiahnutím hry, obráťte sa na podporu pre Xbox.

Hranie stiahnutej hry

 1. V konzole prejdite do ponuky Games (Hry) a vyberte položku My Games (Moje hry).
 2. Vyberte hru, ktorú chcete hrať.

Inštalácia hry z herného disku

 1. Prejdite na domovskú obrazovku konzoly Xbox.
 2. Vložte disk s hrou do diskovej jednotky.

  Poznámka: Pri predvolenom nastavení sa po vložení disku hra automaticky spustí. Ak sa hra spustí, ukončite ju a vráťte sa na panel Xbox.

 3. Vyberte hru, ktorú chcete nainštalovať na svoj pevný disk.
 4. Stlačte tlačidlo X na ovládači.
 5. Kliknite na položku Install (Inštalovať). Ak sa zobrazí výzva, vyberte pamäťové zariadenie, na ktoré chcete nainštalovať hru.
Na obrazovke sa zobrazuje karta Select a Device (Vybrať zariadenie) so zvýrazneným pevným diskom Xboxu 360.

  Počas inštalácie hry na pevný disk sa zobrazí ukazovateľ priebehu. Inštalácia hry na pevný disk môže trvať až 12 minút.

Poznámky
 • Inštalácia hry na pevný disk vyžaduje 4 až 8 gigabajtov (GB) voľného miesta na disku.
 • Aj po inštalácii hry na pevný disk budete musieť pred jej spustením vložiť do diskovej jednotky herný disk.
 • Inštaláciou hier na pevný disk skrátite čas ich načítavania a minimalizujete prístup k hernému disku.
 • Na pevný disk v Xboxe 360 nemožno nainštalovať hry pre pôvodnú konzolu Xbox.

Hranie hry nainštalovanej na pevnom disku

 1. Prejdite na domovskú obrazovku konzoly Xbox.
 2. Vložte disk s hrou do diskovej jednotky.
 3. Ak sa hra nespustí automaticky, vyberte ju na obrazovke.

Poznámka: Ak chcete hrať hru nainštalovanú na pevnom disku, musíte do diskovej jednotky vložiť herný disk. Keď konzola zistí, že je v diskovej jednotke vložený správny herný disk, umožní hranie nainštalovanej hry z pevného disku.

Odstraňovanie hier z pevného disku

 1. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko) a potom položku Memory Unit (Pamäťová jednotka).
 3. Vyberte položku Games and Apps (Hry a aplikácie).
Na obrazovke sa zobrazuje veľkosť rôznych kategórií obsahu na pevnom disku v Xboxe 360, pričom kategória Games and Apps (Hry a aplikácie) je zvýraznená.
 1. Vyhľadajte a vyberte hru, ktorú chcete odstrániť.
 2. Vyberte položku Delete (Odstrániť).

Opätovné stiahnutie hry

Ak z pevného disku odstránite stiahnutú hru, môžete ju opätovne stiahnuť z histórie sťahovania:

 1. Prihláste sa do služby Xbox Live s gamertagom, ktorý ste použili pri pôvodnom zakúpení obsahu.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Account (Konto).
Na obrazovke panela Xboxu 360 sa zobrazuje karta Settings (Nastavenia) so zvýraznenou kartou Account (Konto).
 1. Vyberte položku Download History (História stiahnutých súborov).
 2. Prehľadajte históriu stiahnutých súborov. Ak chcete niektorú položku stiahnuť znova, vyberte ju a potom vyberte položku Download Again (Stiahnuť znova).

  Poznámka: Ak chcete zobraziť poplatky vo svojom konte Xbox Live, pozrite si článok Online kontrola histórie transakcií a predplatného služby Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Správa knižnice hier pre Xbox 360, alebo iným problémom?