Spravovanie zoznamu Moje hry v aplikácii Sprievodca konzolou Xbox vo Windowse 10

Na tejto stránke

Informácie o zozname Moje hry

Sekcia Moje hry v aplikácii Xbox vo Windowse 10 vám umožňuje prezerať si vašu zbierku hier a spúšťať ich z jedného miesta.

Na obrazovke sa zobrazuje karta Moje hry v aplikácii Xbox.

Aplikácia Sprievodca konzolou Xbox podporuje automatické rozpoznanie všetkých hier z Microsoft Storu a niektorých počítačových hier (Win32), ktoré nepochádzajú z Microsoft Storu, a ich automatické pridanie do zbierky hier v aplikácii. Avšak z dôvodu veľkého množstva hier a zdrojov obsahu, ktoré môže používateľ navštíviť pri hľadaní alebo kúpe nových hier, budú stále existovať tituly, ktoré ešte neboli identifikované ako hra.

Pridanie hry alebo programu, ktorý sa nepridal do zoznamu Moje hry automaticky

Ak sa hra alebo program nepridá automaticky, môžete ju/ho do svojej zbierky pridať manuálne vybraním položky Moje hry a potom položky Pridajte hru z vášho počítača.

Zobrazí sa zoznam všetkých hier a programov systému Win32, ktoré majú vytvorené odkazy v ponuke Štart. Vyhľadajte v zozname položku, ktorú chcete pridať do zoznamu Moje hry, aby ste mohli neskôr rýchlo vyhľadať a spustiť hru, ktorú chcete hrať alebo program, ktorý chcete použiť.

Na obrazovke je zobrazené pole „Pridajte hru z vášho počítača“ v aplikácii Xbox.

Po zvolení požadovaných položiek vyberte možnosť Pridať vybraté hry v spodnej časti kontextového okna.

Na obrazovke je zobrazené pole „Pridajte hru z vášho počítača“ v aplikácii Xbox s vybratou vzorovou hrou.

Vybraté hry a programy sa pridajú do zoznamu.

Odstránenie hry alebo programu zo zoznamu Moje hry

Kliknutím na ktorýkoľvek titul vyvoláte kontextovú ponuku s nasledujúcimi možnosťami:

  • Hrať
  • Odstrániť z mojich hier
Na obrazovke sa zobrazuje karta Moje hry v aplikácii Xbox s otvorenou kontextovou ponukou pre jednu z hier. K dispozícii sú možnosti Hrať a Odstrániť z mojich hier.

Čo ak sa hra alebo program nezobrazuje v zozname „Pridajte hru z vášho počítača”

Ak sa hra alebo program nezobrazuje v zozname, v ponuke Štart nie je pridaný odkaz. Ak chcete pridať hru, musíte vytvoriť odkaz v ponuke Štart. Môžete tak spraviť niekoľkými spôsobmi:

Odinštalujte a znova nainštalujte hru

Väčšina počítačových hier a programov Win32 ponúka pri inštalácii možnosť vytvoriť odkaz v ponuke Štart alebo na pracovnej ploche. Ak ste nepridali odkaz pri inštalácii hry, odinštalujte a znova nainštalujte hru a po zobrazení výzvy vytvorte odkaz.

Na obrazovke je zobrazená ponuka inštalácie vzorovej hry s označenými poľami Vytvoriť odkaz v ponuke Štart a Vytvoriť odkaz na pracovnej ploche.

Poznámka: V tomto prípade funkcia „Pridajte hru z vášho počítača” nerozpozná odkazy na pracovnej ploche, pomocou odkazu na pracovnej ploche môžete ale vytvoriť odkaz v ponuke Štart a následne pridať hru do zoznamu Moje hry v aplikácii Sprievodca konzolou Xbox.

Vytvorenie odkazu v ponuke Štart pomocou odkazu na pracovnej ploche

Otvorte Prieskumník a do poľa s cestou k súboru vložte nasledujúcu cestu:

  • %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\
Na obrazovke je zobrazený Prieskumník s naposledy vybratou cestou v rozbaľovacom zozname cesty.

To je umiestnenie odkazu v ponuke Štart. Teraz môžete skopírovať odkaz z pracovnej plochy do tohto umiestenia.

Na obrazovke je zobrazený Prieskumník s otvoreným zoznam programov v ponuke Štart.

Ak je aplikácia Sprievodca konzolou Xbox stále otvorená, zatvorte ju a znovu spustite. Nové programy sa teraz budú zobrazovať v zozname „Pridajte hru z vášho počítača”.

Čo ak hra alebo program nemá odkaz na pracovnej ploche

Podľa toho, kde je program nainštalovaný, ho vyhľadajte buď v priečinku C:\Programs Files alebo v priečinku C:\Programs Files (x86). Po nájdení programu kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a vyberte možnosť Vytvoriť odkaz.

Na obrazovke je zobrazený Prieskumník s kontextovou ponukou otvorenou pre vzorový program a vybratou položkou Vytvoriť odkaz.

Po vytvorení môžete odkaz presunúť do ponuky Štart rovnakým spôsobom, ako je uvedené v časti „Vytvorenie odkazu v ponuke Štart pomocou odkazu na pracovnej ploche”.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Spravovanie zoznamu Moje hry v aplikácii Sprievodca konzolou Xbox vo Windowse 10, alebo iným problémom?