Používanie dlaždice Nedávne v konzole Xbox 360

Informácie o dlaždici Nedávne

Pomocou dlaždice Recent (Nedávne) (predtým nazývanej Quickplay) môžete z panela Xbox rýchlo získať prístup k naposledy používaným hrám, aplikáciám a ďalšiemu obsahu.

Vzorová úvodná obrazovka Xbox znázorňuje zvýraznenú dlaždicu Recent (Nedávne).

Dopĺňanie údajov na dlaždicu Nedávne

Na dlaždicu Recent (Nedávne) sa dopĺňajú údaje o aplikáciách a hrách, ktoré ste v konzole Xbox 360 naposledy používali. Na dlaždici Recent (Nedávne) sa zobrazujú iba položky uložené v úložných zariadeniach konzoly. Napríklad hra na disku DVD sa na dlaždici Recent (Nedávne) nezobrazí, ale hra na požiadanie (Games on Demand) áno.

Dopĺňanie údajov na dlaždicu Nedávne

  1. Na paneli Xbox prejdite na položku Home (Domov).
  2. Označte položku Recent (Nedávne) a stlačte tlačidlo A na ovládači.
  3. Prehľadajte a vyberte obsah, ktorý chcete spustiť.

Pri položkách v zozname Recent (Nedávne) tiež môžete stlačením tlačidla X získať podrobnosti o hre a ďalšie informácie o vybratom obsahu. To môže zahŕňať obsah na prevzatie, motívy a ďalšie funkcie dostupné prostredníctvom služby Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie dlaždice Nedávne v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?