Zdieľať túto stránku

Súčasný prenos viacerých hier v konzole Xbox One

Povedzme, že ste ku konzole Xbox One pripojili externý ukladací priestor a chcete presunúť viacero hier naraz. (Položky môžete samozrejme premiestňovať po jednej tak, že prejdete do kolekcie hier a aplikácií, vyberiete hru, stlačíte tlačidlo ponuky na ovládači a vyberiete položku Manage game (Spravovať hru).)

Premiestnenie alebo skopírovanie viacerých hier naraz:

  1. Pripojte externý ukladací priestor (zariadenie musí podporovať rozhranie USB 3.0 alebo rýchlejšie, musí mať kapacitu 256 GB alebo väčšiu a musí byť formátované pre Xbox One).
  2. Stlačte tlačidlo Xbox  na otvorenie sprievodcu a potom prejdite na položky Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Storage (Ukladací priestor).
  3. Vyberte ukladací priestor, z ktorého chcete premiestniť alebo kopírovať položky, a potom vyberte položku Transfer (Prenos) a vyberte požadované možnosti. Vyberte všetky alebo len niektoré hry a potom vyberte možnosť Copy selected (Skopírovať vybraté) alebo Move selected (Premiestniť vybraté).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Súčasný prenos viacerých hier v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku