Dead Rising 4 – najčastejšie otázky

Máte otázky k hre Dead Rising 4? Pozrite si odpovede na časté otázky.

Na tejto stránke

Zobrazila sa výzva na inováciu môjho zariadenia s Windowsom, aby bolo možné hrať hru Dead Rising 4. Ktorú verziu Windowsu potrebujem?

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať hru Dead Rising 4 pre Windows 10, potrebujete zariadenie s verziou 1607 a zostavou OS 14393.321 alebo novšou.

Okrem toho sa musí vo vašom zariadení používať 64-bitová verzia Windowsu 10. Ak máte 32-bitovú verziu, nebudete môcť hrať hru Dead Rising 4.

Postup pri zisťovaní, či máte vo svojom zariadení inštalovanú vhodnú verziu Windowsu:

 1. Prejdite do ponuky Štart, zadajte text Informácie o počítači a potom ho vyberte.
 2. V časti Počítač vyhľadajte položku Vydanie, aby ste zistili, ktorú verziu a vydanie Windowsu používate v počítači. Uistite sa, že ide minimálne o verziu 1607.
 3. V časti Počítač vyhľadajte položku Zostava OS a skontrolujte, že verzia je minimálne 14393.321.
 4. V časti Počítač vyhľadajte položku Typ systému, aby ste zistili, či používate 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu Windowsu.

Ak verzia nie je uvedená, musíte vykonať aktualizáciu, skôr než budete môcť hru stiahnuť. Môžete to urobiť niekoľkými spôsobmi:

 • Vyberte položky Štart > Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Aktualizácia Windowsu. Pozrite sa, či sú k dispozícii príslušné aktualizácie.

Poznámka: Ak od inovácie na Windows 10 prešlo menej ako 31 dní, nezískate najnovšiu aktualizáciu ihneď. To vám umožní vrátiť sa k predchádzajúcej verzii Windowsu, ak sa tak rozhodnete. Po uplynutí 31 dní počítač stiahne najnovšiu aktualizáciu automaticky.

Ak máte verziu K alebo KN Windowsu 10, možno budete musieť stiahnuť ďalší softvér. Takýto softvér je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Ak to chcete urobiť, prejdite na lokalitu Balík Media Feature Pack pre Windows 10 N a Windows 10 KN (november 2015).

Potrebujem na hranie hry Dead Rising 4 ďalší softvér?

Áno. Ak chcete hrať hru Dead Rising 4, musíte mať nainštalované rozhranie DirectX 11 alebo novšie.

Ak si nie ste istí, či máte nainštalované rozhranie DirectX 11, môžete to skontrolovať takto:

 1. Stlačením klávesu s logom systému Windows + R otvorte dialógové okno Spustiť.
 2. Zadaním textu dxdiag a stlačením klávesu Enter spustite Diagnostický nástroj DirectX.
 3. Na karte Systém v okne Systémové informácie vyhľadajte uvedenú verziu rozhrania DirectX. Aby bolo možné spustiť hru Dead Rising 4, verzia musí byť 11 alebo vyššia.

Ak máte grafickú kartu NVIDIA GeForce, budete musieť najskôr aktualizovať ovládače, až potom môžete začať hrať hru Dead Rising 4. Dá sa to urobiť automaticky po otvorení aplikácie GeForce Experience. Ovládače môžete prevziať aj manuálne z webovej lokality spoločnosti NVIDIA.

Aké sú hardvérové požiadavky?

Hardvérové požiadavky hry Dead Rising 4 sa líšia v závislosti od toho, či ju hráte na Xboxe alebo vo Windowse 10. Navštívte stránku s podrobnosťami o produkte pre jednotlivé platformy, ak chcete zistiť veľkosť hry, systémové požiadavky (najmä v zariadeniach s Windowsom 10) a ďalšie informácie o hre.

Xbox

Ak si chcete pozrieť požiadavky na inštaláciu hry v konzole Xbox, navštívte stránku s popisom hry pre Xbox.

Ak chcete zistiť, či máte na disku v Xboxe dostatok voľného miesta na inštaláciu hry Dead Rising 4, postupujte nasledovne:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu a vyberte úvodnú obrazovku a potom ponuku My games and apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Skontrolujte dostupné miesto na disku v ľavom dolnom rohu obrazovky. Ak nemáte dostatok miesta na disku, budete musieť buď odstrániť niektoré existujúce hry a aplikácie alebo ku konzole pridať externú diskovú jednotku.

Ak v konzole používate externé úložné zariadenie a chcete zmeniť predvolené miesto na inštaláciu:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položky Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Storage (Úložisko).
 3. V časti Manage storage (Spravovať úložisko) je vaše predvolené úložisko označené trojuholníkom v pravom hornom rohu.

Windows 10

Ak si chcete pozrieť systémové požiadavky pre Windows 10, navštívte stránku s popisom hry pre systém Windows 10. V časti Dodatočné informácie je uvedená približná veľkosť sťahovaného obsahu, ktorá označuje veľkosť hry.

Ak neviete, aký máte grafický procesor alebo pamäť VRAM, môžete to overiť týmto spôsobom:

 1. Vyberte položky Štart > Nastavenie > Systém.
 2. Na karte Obrazovka sa posuňte nadol a vyberte možnosť Rozšírené nastavenia zobrazenia.
 3. Posuňte sa nadol a vyberte položku Vlastnosti grafického adaptéra. V časti Typ adaptéra sa zobrazí názov procesora GPU a v časti Pridelená pamäť sa zobrazí pamäť VRAM.

Ďalšie informácie o tom, ako skontrolovať vaše zariadenie, nájdete v článku Ako zistiť, či bude hra fungovať v zariadení so systémom Windows 10.

Určenie veľkosti dostupného priestoru na disku v zariadení so systémom Windows 10 a zmena umiestnenia hry:

 1. Vyberte položky Nastavenie > Systém > Ukladací priestor.
 2. Zobrazí sa využité miesto na disku pre každú jednotku v zariadení. Skontrolujte, či máte dostatok voľného miesta na pevnom disku.

Ďalšie informácie o tom, ako skontrolovať vaše zariadenie s Windowsom 10, nájdete v článku Zistenie koľko úložného priestoru má počítač.

Čo sa stane, ak hru Dead Rising 4 prevezmem a zariadenie nespĺňa hardvérové požiadavky?

Odporúčame skontrolovať technické parametre zariadenia ešte pred kúpou hry, aby ste sa uistili, že zariadenie spĺňa minimálne požiadavky.

Ak ste hru už stiahli, môžete skúsiť upraviť možnosti grafiky v nastaveniach hry. Postupujte takto:

 1. Spustite hru.
 2. Po zobrazení obrazovky „Stlačte tlačidlo A”/„Stlačte akýkoľvek kláves”, obrazovky Gamma korekcie a otvorení hlavnej ponuky vyberte položky Options (Možnosti) > Visuals (Vizuálne prvky).
 3. Nastavte položku Graphics Quality (Kvalita grafiky) na možnosť Low (Nízka).
 4. Znížte rozlíšenie na vhodnú úroveň.

Celý zoznam tipov a trikov na zlepšenie herného výkonu nájdete vo fóre spoločnosti Capcom pre hru Dead Rising 4.

Ako dlho bude trvať prevzatie hry Dead Rising 4?

Čas sťahovania sa môže líšiť v závislosti od rýchlosti vášho internetového pripojenia. Stiahnutie 50 GB cez pripojenie s rýchlosťou 20 Mbit/s trvá približne 5 hodiny.

Postupujte podľa pokynov vo vyššie uvedenej časti Aké sú hardvérové požiadavky?, ak chcete zistiť veľkosť hry pre Xbox a Windows 10. Tieto sa môžu líšiť v závislosti od toho, do ktorého zariadenia inštalujete.

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené odhadované časy sťahovania na základe aktuálnej rýchlosti sťahovania.

Poznámka: Tieto informácie slúžia len ako orientačné údaje, nie sú to presné časy sťahovania. Pri aktivitách ako je prenos obsahu, hranie hier alebo streamovanie hier z konzoly Xbox One do počítača s Windowsom 10 bude využiteľná šírka pásma obmedzená a tým sa predĺži čas sťahovania.

Aktuálna rýchlosť sťahovania 30 GB súbor 40 GB súbor 50 GB súbor 60GB súbor 70 GB súbor
2 Mbit/s 33,3 hodiny 44,4 hodiny 55,6 hodiny 66,7 hodiny 77,8 h
5 Mbit/s 13,3 hodiny 17,8 hodiny 22,2 h 26,7 hodiny 31,1 h
10 Mbit/s 6,7 hodiny 8,9 hodiny 11,1 h 13,3 h 15,6 h
20 Mbit/s 3,3 hodiny 4,4 hodiny 5,6 h 6,7 hodiny 7,8 h
50 Mbit/s 1,3 hodiny 1,8 h 2,2 hodiny 2,7 hodiny 3,1 h
100 Mbit/s 0,7 h 0,9 h 1,1 hodiny 1,3 hodiny 1,6 h
200 Mbit/s 0,3 h 0,4 h 0,6 h 0,7 h 0,8 h

Príklad:

Ak inštalujete 50 GB súbor a indikátor priebehu ukazuje, že je stiahnutých 20 percent (zostáva 30 GB) a vaša rýchlosť pripojenia je 10 MB/s, na dokončenie sťahovania budú potrebné približne 6,7 hodiny. (Tento výpočet predpokladá, že rýchlosť sťahovania zostane nezmenená.)

Kým sa hra sťahuje, nerušte sťahovanie ani nevypínajte počítač. V časti Installed Apps (Nainštalované aplikácie) ponuky Start (Štart) v konzole Xbox a v časti My Library (Moja knižnica) v zariadení s Windowsom 10 sa zobrazí ikona Dead Rising 4.

Poznámka: Počas sťahovania hry sa môžu účtovať ďalšie internetové poplatky.

Ak máte pocit, že sa hra sťahuje pomaly, ďalšie tipy na riešenie problémov nájdete v časti Riešenie problémov s pomalým sťahovaním hier alebo aplikácií v konzole Xbox One alebo Riešenie problémov so sieťovým pripojením vo Windowse 10.

Mám sieťovú kartu Killer a pri preberaní hry moje zariadenie nepracuje správne. Čo mám robiť?

Ak máte sieťovú kartu Killer a v zariadení je spustená aplikácia Killer Network Manager, pri preberaní hry sa môžu vyskytnúť problémy. Zariadenie môže napríklad prestať pracovať alebo zlyhať počas preberania.

Existuje spôsob, ako tomuto problému predísť, a to zakázaním služby Networking Data Usage (NDU) v systéme Windows 10. Postupujte takto:

 1. Stlačte kláves s logom systému Windows + R a zadajte nasledujúci príkaz:

  sc config ndu start=disabled

 2. Po vykonaní tohto nastavenia reštartujte svoje zariadenie.

Pri ďalšom prihlásení bude služba NDU zakázaná a malo by sa dať prevziať hru bez vplyvu na vaše zariadenie.

Aký druh príslušenstva potrebujem na ovládanie hry Dead Rising 4?

Môžete použiť myš a klávesnicu alebo herný ovládač (odporúčame ovládač pre Xbox One alebo Xbox 360). Ak používate ovládač pre Xbox One, na jeho pripojenie k zariadeniu budete potrebovať kábel USB alebo bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows.

K svojmu zariadeniu tiež môžete pripojiť ovládač pre Xbox One S alebo ovládač Xbox Design Lab prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Ďalšie podrobnosti nájdete v článku Použitie bezdrôtových ovládačov pre Xbox One v počítači.

Fungovať môžu aj ďalšie herné ovládače USB podporované Windowsom.

Potrebujem na hranie hry Dead Rising 4 konto Microsoft?

Áno, na hranie hry Dead Rising 4 budete potrebovať konto Microsoft. Ak už hráte hry pre konzolu Xbox 360 alebo Xbox One, môžete použiť rovnaké konto, aké používate pre tieto hry, aj na hranie vo Windowse 10. Ďalšie informácie nájdete na stránke Najčastejšie otázky o konte Microsoft v konzole Xbox.

Ak chcem hrať hru Dead Rising 4, musím byť online alebo mať pripojenie k internetu?

Ak sa plánujete zdržať dlhší čas na mieste bez internetu, môžete pripraviť svoje zariadenie s Windowsom 10 tak, aby ste mohli hrať Dead Rising 4 v režime offline.

Podrobnosti o konfigurácii zariadenia s Windowsom 10 na hranie hier v režime offline nájdete v článku Hranie hier offline vo Windowse 10 s použitím režimu offline.

Počas hrania offline sú dostupné tieto režimy hry:

 • Kampaň
 • Lokálna spolupráca

Počas hrania online sú dostupné tieto režimy hry:

 • Viacerí hráči v režime online

Pri hre v režime offline nebudú dostupné niektoré funkcie, napríklad možnosť nákupu ďalších položiek v obchode Microsoft Store. V režime offline nebudú k dispozícii ani rebríčky najlepších hráčov.

Ak počas hrania v režime offline dosiahnete nejaké výsledky, tie sa zosynchronizujú do vášho konta pri ďalšom prihlásení do služby Xbox Live na vašom zariadení. Po prihlásení sa do služby Xbox Live sa tiež synchronizuje uložený postup v hre.

Kým budete v režime offline, nebudete môcť využívať výhody služby Xbox Live. Ďalšie informácie nájdete v časti Prečo sa mám prihlásiť do služby Xbox Live s kontom Microsoft? nižšie.

Už mám verziu hry Dead Rising 4 pre konzolu Xbox One. Sú tieto dve verzie hry prepojené?

Verzie hry Dead Rising 4 pre konzolu Xbox One a systém Windows 10 sú odlišné. Preto medzi nimi nie je žiadne prepojenie ani prelínanie deja.

Keďže na hranie budete potrebovať konto v službe Xbox Live, v oboch verziách hry môžete získavať dosiahnuté výsledky a skóre hráča. Postup dosiahnutý vo verzii pre konzolu Xbox One sa však neprenesie do verzie pre systém Windows 10 ani opačne.

Na koľko zariadení si môžem nainštalovať hru Dead Rising 4?

V prípade konzol Xbox môžete hru Dead Rising 4 nainštalovať a hrať v režime offline v domácej konzole a zároveň ju nainštalovať a hrať v priateľovej konzole, ak sa pred hraním prihlásite v službe Xbox Live.

V systéme Windows 10 môžete nainštalovať hru Dead Rising 4 a hrať ju v režime offline v hlavnom zariadení (zvyčajne je to prvé zariadenie, v ktorom ste nainštalovali hru) a nainštalovať ju vo viacerých zariadeniach, ak sa pred hraním prihlásite v službe Xbox Live.

Prečo sa mám prihlásiť do služby Xbox Live s kontom Microsoft?

Po pripojení hry Dead Rising 4 k službe Xbox Live získate počas hrania v zariadení so systémom Windows 10 nasledujúce výhody.

Poznámka: Ak chcete spustiť hru Dead Rising 4, musíte sa pripojiť k službe Xbox Live prostredníctvom aplikácie Xbox. Pozrite si časť Ak chcem hrať, musím byť online alebo mať pripojenie k internetu?

 • Zostaňte v spojení s komunitou Xbox Live a sledujte dosiahnuté výsledky a herné klipy atď.
 • Ukladajte uložené hry v cloude a pokračujte v hraní na inom počítači z miesta, kde ste v hre skončili.
 • Hrajte vo Windowse 10 s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox použitím bezdrôtového adaptéra Xbox.
 • Jednoduché nahrávanie, nahovorenie a zdieľanie najlepších momentov hrania hry. Prostredníctvom aplikácie Xbox budete mať prístup k herným klipom zachyteným počas hrania hry Dead Rising 4. Pozrite si časť Výhody spustenia aplikácie Xbox počas hrania hry vo Windowse 10, ktorá obsahuje ďalšie informácie.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Dead Rising 4 – najčastejšie otázky, alebo iným problémom?