Zdieľať túto stránku

Najčastejšie otázky k hre Disneyland Adventures

Prehľad

Máte otázky ku hre Disneyland Adventures? Pozrite si odpovede na časté otázky.

Na tejto stránke

Disneyland Adventures je hra s podporou programu Xbox Play Anywhere. Čo to znamená?

Keď si kúpite hru s podporou služby Xbox Play Anywhere digitálne, môžete ju hrať na konzole Xbox aj vo Windowse 10. Hru je potrebné zakúpiť len raz cez obchod v konzole Xbox alebo Windowse 10 a zobrazí sa vo vašej knižnici hier vždy, keď sa prihlásite.

Ak ste si hru alebo obsah kúpili v konzole Xbox a chcete ju hrať v zariadení s Windowsom 10, prihláste sa vo svojom zariadení s Windowsom 10. Ak je hra už vo vašom zariadení nainštalovaná, zobrazí sa v zozname aplikácií. Môžete ju tiež nainštalovať otvorením obchodu Microsoft Store a výberom položky Moja knižnica.

Ak ste si hru alebo obsah kúpili vo Windowse 10 a chcete ju hrať v konzole Xbox, prihláste sa vo svojej konzole a prejdite do časti My games & apps (Moje hry a aplikácie). Ak je hra už nainštalovaná, zobrazí sa v zozname hier. V opačnom prípade ju nájdete v časti Ready to install (Pripravené na inštaláciu).

Ďalšie informácie o programe Xbox Play Anywhere a o podporovaných hrách nájdete na webovej lokalite Xbox Play Anywhere. Ak máte problémy s nájdením hry Disneyland Adventures alebo obsahu v konzole Xbox One alebo zariadení s Windowsom 10, pozrite si článok Riešenie problémov s titulmi s podporou programu Xbox Play Anywhere.

Zobrazila sa výzva na inováciu môjho zariadenia s Windowsom, aby bolo možné hrať hru Disneyland Adventures. Ktorú verziu potrebujem?

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať hru Disneyland Adventures vo Windowse 10, budete potrebovať zariadenie s verziou operačného systému 1607 a zostavou OS 14393.0 alebo novšou.

Okrem toho sa musí vo vašom zariadení používať 64-bitová verzia Windowsu 10. Ak máte 32-bitovú verziu, nebudete môcť hrať hru Disneyland Adventures.

Ak chcete zistiť, či v zariadení používate vhodnú verziu Windowsu:

 1. Vyberte položky Štart > Nastavenie > Systém > Informácie.
 2. Pozrite si položku Vydanie a zistíte, ktorá verzia a vydanie Windowsu sa vo vašom počítači používa. Uistite sa, že ide minimálne o verziu 1607.
 3. Pozrite si položku Zostava OS a uistite sa, že ide minimálne o zostavu 14393.0.
 4. Pozrite si položku Typ systému, ak chcete zistiť, či používate 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu Windowsu.

Ak verzia nie je uvedená, musíte vykonať aktualizáciu, skôr než budete môcť hru stiahnuť. Môžete to urobiť niekoľkými spôsobmi:

 • Vyberte položky Štart > Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update. Skontrolujte, či sú k dispozícii príslušné aktualizácie.
  Poznámka: Ak od inovácie na Windows 10 prešlo menej ako 31 dní, nezískate novembrovú aktualizáciu ihneď. To vám umožní vrátiť sa k predchádzajúcej verzii systému Windows, ak sa tak rozhodnete. Po uplynutí 31 dní počítač stiahne novembrovú aktualizáciu automaticky.
 • Ak chcete zariadenie inovovať na Windows 10 s najnovšou aktualizáciou, navštívte stránku Windows Update: Najčastejšie otázky.

Ak máte verziu K alebo KN Windowsu 10, možno budete musieť stiahnuť ďalší softvér. Takýto softvér je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Ak to chcete urobiť, navštívte lokalitu Balík Media Feature Pack pre Windows 10 N a Windows 10 KN (november 2015).

Môžem hrať hru Disneyland Adventures, keď som zaregistroval/-a v programe Windows Insider alebo Xbox Insider Program?

Ak ste sa zapojili do programu Windows Insider Program alebo máte zariadenie s verziou vyššou ako 1607, môžu sa vyskytnúť problémy so stiahnutím a inštaláciou hry Disneyland Adventures do vášho zariadenia. Odporúčame vám použiť Centrum pripomienok a nahlásiť akékoľvek problémy, ktoré máte pri spustení zostavy Insider systému Windows. Postupujte takto:

 1. Vyberte ikonu Windowsu a zadajte Centrum pripomienok.
 2. Keď sa aplikácia otvorí, vyberte ikonu Pripomienky naľavo.
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať novú pripomienku.
 4. Vyberte tlačidlo problému a zadajte údaje do nasledujúcich textových polí.
 5. V prvom poli na výber kategórie dole vyberte možnosť Programy Preview a v druhom poli vyberte možnosť Fórum a podpora pre program Windows Insider.
 6. Vyberte položku Odoslať a zašlite svoje pripomienky.

Ak sa zúčastňujete programu Xbox Insider Program a máte problémy s hraním hry Disneyland Adventures:

 1. Kým sa vyskytuje tento problém, stlačte a podržte tlačidlo Xbox na ovládači a potom vyberte možnosť Report a problem (Nahlásiť problém).
 2. Skontrolujte, či už váš problém nie je uvedený v zozname. Ak nie, vyberte položku Add new problem (Pridať nový problém).
 3. V kategóriách vyberte položky Games (Hry) a potom Disneyland Adventures.
 4. Zadajte podrobný popis problému a vyberte, či chcete pridať snímku obrazovky alebo video, z ktorého je zrejmý priebeh problému.
 5. Po dokončení vyberte položku Done (Hotovo) a pripomienky odošlite.

Poznámka: V prípade Centra pripomienok aj centra Xbox Insider Hub nemusíte dostať spätnú väzbu priamo od tímu, ktorý sa vašim problémom zaoberá.

Potrebujem na hranie hry Disneyland Adventures ďalší softvér?

Áno. Ak chcete hrať hru Disneyland Adventures, musíte mať nainštalované rozhranie DirectX 11 alebo novšie.

Ak si nie ste istí, či máte nainštalované rozhranie DirectX 11, môžete to skontrolovať takto:

 1. Stlačením klávesu s logom systému Windows + R otvorte dialógové okno Spustiť.
 2. Zadaním textu dxdiag a stlačením klávesu Enter spustite Diagnostický nástroj DirectX.
 3. Na karte Systém v okne Systémové informácie vyhľadajte uvedenú verziu rozhrania DirectX. Aby bolo možné spustiť hru Disneyland Adventures, verzia musí byť 11 alebo vyššia.

Aké sú hardvérové požiadavky?

Hardvérové požiadavky hry Disneyland Adventures sa líšia v závislosti od toho, či ju hráte v konzole Xbox alebo vo Windowse 10. Navštívte stránku s podrobnosťami o produkte pre jednotlivé platformy, ak chcete zistiť veľkosť hry, systémové požiadavky (najmä v zariadeniach s Windowsom 10) a ďalšie informácie o hre.

Poznámka: Keďže ide o titul Xbox Play Anywhere, môžete si hru kúpiť digitálne v konzole Xbox alebo vo Windows 10 a budete vlastniť obe verzie hry. Stránky s podrobnosťami o produkte sa pre každú platformu zobrazujú, aby vám poskytli príslušné potrebné informácie – hru si nemusíte kupovať dvakrát.

Xbox

Ak si chcete pozrieť požiadavky na inštaláciu hry v konzole Xbox, navštívte stránku s podrobnosťami o produkte Disneyland Adventures.

Ak chcete zistiť, či máte na disku v konzole Xbox dostatok voľného miesta na inštaláciu hry Disneyland Adventures, postupujte nasledovne:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox na otvorenie sprievodcu, potom vyberte položku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Skontrolujte dostupné miesto na disku v ľavom dolnom rohu obrazovky. Ak nemáte dostatok miesta, musíte buď odstrániť niektoré z existujúcich hier alebo aplikácií, alebo pridať do konzoly externú jednotku.

Ak v konzole používate externé ukladacie zariadenie a chcete zmeniť predvolené miesto na inštaláciu:

 1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položky Settings (Nastavenia) > All settings (Všetky nastavenia).
 3. Vyberte položky System (Systém) > Storage (Úložisko).
 4. V časti Manage storage (Spravovať úložisko) je predvolené úložisko označené trojuholníkom v pravom hornom rohu.

Windows 10

Ak si chcete pozrieť systémové požiadavky pre Windows 10, navštívte stránku s popisom hry Disneyland Adventures. V časti Dodatočné informácie je uvedená približná veľkosť sťahovaného obsahu, ktorá označuje veľkosť hry.

Ak neviete, aký máte grafický procesor alebo pamäť VRAM, môžete to overiť týmto spôsobom:

 1. Vyberte položky Štart > Nastavenie > Systém.
 2. Na karte Obrazovka sa posuňte nadol a vyberte možnosť Rozšírené nastavenia zobrazenia.
 3. Posuňte sa nadol a vyberte položku Vlastnosti grafického adaptéra. V časti Typ adaptéra sa zobrazí názov procesora GPU a v časti Pridelená pamäť sa zobrazí pamäť VRAM.

Ďalšie informácie o tom, ako skontrolovať vaše zariadenie, nájdete v článku Ako zistiť, či bude hra fungovať v zariadení s Windowsom 10.

Ak chcete zistiť, koľko má vaše zariadenie s Windowsom 10 voľného miesta na disku, alebo ak chcete zmeniť umiestnenie, kam sa bude hra ukladať:

 1. Vyberte položky Nastavenie > Systém > Ukladací priestor.
 2. Zobrazí sa využité miesto na disku pre každú jednotku v zariadení. Skontrolujte, či máte dostatok voľného miesta na pevnom disku.

Ďalšie informácie o tom, ako skontrolovať vaše zariadenie s Windowsom 10, nájdete v článku Zistenie koľko úložného priestoru má počítač.

Čo sa stane, ak hru Disneyland Adventures stiahnem a zariadenie nespĺňa hardvérové požiadavky?

Odporúčame skontrolovať technické parametre zariadenia vopred, aby ste sa uistili, že spĺňa minimálne požiadavky.

Ak ste hru už stiahli, môžete skúsiť upraviť možnosti grafiky v nastaveniach hry.

Ako dlho bude trvať stiahnutie hry Disneyland Adventures?

Čas sťahovania sa môže líšiť v závislosti od rýchlosti vášho internetového pripojenia. Stiahnutie 10 GB cez pripojenie 20 Mbit/s trvá približne hodinu.

Postupujte podľa pokynov vo vyššie uvedenej časti Aké sú hardvérové požiadavky?, ak chcete zistiť veľkosť hry pre Xbox a Windows 10. Tieto sa môžu líšiť v závislosti od toho, do ktorého zariadenia inštalujete.

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené odhadované časy sťahovania na základe aktuálnej rýchlosti sťahovania.

Poznámka: Tieto informácie slúžia len ako orientačné údaje, nie sú to presné časy sťahovania. Pri aktivitách ako je prenos obsahu, hranie hier alebo streamovanie hier z konzoly Xbox One do počítača s Windowsom 10 bude využiteľná šírka pásma obmedzená a tým sa predĺži čas sťahovania.

Aktuálna rýchlosť sťahovania

30 GB súbor

40 GB súbor

50 GB súbor

60 GB súbor

70 GB súbor

2 Mbit/s

33,3 h

44,4 h

55,6 h

66,7 h

77,8 h

5 Mbit/s

13,3 h

17,8 h

22,2 h

26,7 h

31,1 h

10 Mbit/s

6,7 h

8,9 h

11,1 h

13,3 h

15,6 h

20 Mbit/s

3,3 h

4,4 h

5,6 h

6,7 h

7,8 h

50 Mbit/s

1,3 h

1,8 h

2,2 h

2,7 h

3,1 h

100 Mbit/s

0,7 h

0,9 h

1,1 h

1,3 h

1,6 h

200 Mbit/s

0,3 h

0,4 h

0,6 h

0,7 h

0,8 h

Príklad:

Ak inštalujete 20 GB súbor a indikátor priebehu ukazuje, že je stiahnutých 25 percent (zostáva 15 GB) a vaša rýchlosť pripojenia je 10 MB/s, na dokončenie sťahovania budú potrebné približne 3,4 hodiny. (Tento výpočet predpokladá, že rýchlosť sťahovania zostane nezmenená.)

Kým sa hra sťahuje, nerušte sťahovanie ani nevypínajte počítač. V časti Installed Apps (Nainštalované aplikácie) ponuky Start (Štart) v konzole Xbox a v časti Moja knižnica v zariadení s Windowsom 10 sa zobrazí ikona Disneyland Adventures.

Poznámka: Počas sťahovania hry sa môžu účtovať ďalšie internetové poplatky.

Ak máte pocit, že sa hra sťahuje pomaly, ďalšie tipy na riešenie problémov nájdete v časti Riešenie problémov s pomalým sťahovaním hier alebo aplikácií v konzole Xbox One alebo Riešenie problémov so sieťovým pripojením vo Windowse 10.

Ako získam najlepší zážitok z hrania vo Windowse 10?

Ak hráte hru vo Windowse 10, v časti Informácie o systéme skontrolujte, či vaše zariadenie spĺňa najvyššie systémové požiadavky. Podrobnosti o postupe nájdete v predošlej časti Aké sú hardvérové požiadavky?.

Ak chcete zdroje zariadenia využiť na hranie, môžete zapnúť herný režim. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie herného režimu pri hraní hier v počítači.

Aký druh príslušenstva potrebujem na ovládanie hry Disneyland Adventures vo Windowse 10?

Môžete použiť myš a klávesnicu alebo herný ovládač (odporúčame ovládač pre Xbox One alebo Xbox 360). Ak používate ovládač pre Xbox One, na jeho pripojenie k zariadeniu budete potrebovať kábel USB alebo bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows.

K svojmu zariadeniu tiež môžete pripojiť ovládač pre Xbox One S alebo ovládač Xbox Design Lab prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Ďalšie podrobnosti nájdete v článku Použitie bezdrôtových ovládačov pre Xbox One v počítači.

Fungovať môžu aj ďalšie herné ovládače USB podporované Windowsom.

Mám otázky alebo problémy s možnosťami hrania. Kde môžem získať pomoc?

Ak ste sa zasekli v nejakej časti hry, neviete, ako ďalej a potrebujete radu od iných hráčov alebo chcete poradiť iným na základe svojich skúseností, môžete navštíviť niekoľko miest.

 • Ak máte technické problémy so svojou platformou alebo sa chcete porozprávať s inými hráčmi, navštívte fóra pre Xbox.

Potrebujem na hranie hry Disneyland Adventures konto Microsoft?

Áno, na hranie hry Disneyland Adventures potrebujete konto Microsoft. Ak už hráte hry pre konzolu Xbox 360 alebo Xbox One, môžete použiť rovnaké konto, aké používate pre tieto hry, aj na hranie vo Windowse 10. Ďalšie informácie nájdete na stránke najčastejších otázok týkajúcich sa konta Microsoft.

Ak chcem hrať hru Disneyland Adventures, musím byť online alebo mať internetové pripojenie?

Ak sa plánujete zdržať dlhší čas na mieste bez internetu, napríklad plánujete dlhý let alebo výlet loďou, môžete pripraviť svoje zariadenie s Windowsom 10 tak, aby ste mohli hrať Disneyland Adventures offline.

Podrobnosti o konfigurácii zariadenia s Windowsom 10 na hranie hier offline nájdete v článku Hranie hier offline vo Windowse 10 použitím režimu offline.

Pri hre offline nebudú dostupné niektoré funkcie, napríklad možnosť nákupu ďalších položiek v Microsoft Store. V režime offline nebudú k dispozícii ani rebríčky najlepších hráčov.

Ak počas hrania offline dosiahnete nejaké výsledky, tie sa zosynchronizujú do vášho konta pri ďalšom prihlásení do Xboxu Live v zariadení. Po prihlásení sa do služby Xbox Live sa tiež synchronizuje uložený postup v hre.

Kým budete v režime offline, nebudete môcť využívať výhody služby Xbox Live. Ďalšie informácie nájdete v časti Prečo sa mám prihlásiť do služby Xbox Live s kontom Microsoft? nižšie.

Na koľkých zariadeniach si môžem nainštalovať hru Disneyland Adventures?

V prípade konzol Xbox môžete hru Disneyland Adventures nainštalovať a hrať offline v domácej konzole a zároveň ju nainštalovať a hrať v priateľovej konzole, ak sa pred hraním prihlásite v službe Xbox Live.

Vo Windowse 10 môžete nainštalovať hru Disneyland Adventures a hrať ju offline v hlavnom zariadení (zvyčajne je to prvé zariadenie, v ktorom ste nainštalovali hru) a nainštalovať ju vo viacerých zariadeniach, ak sa pred hraním prihlásite v službe Xbox Live.

Počas hrania hry Disneyland Adventures alebo akéhokoľvek iného titulu, ktorý podporuje Xbox Play Anywhere, môžete byť naraz prihlásení len na jednom mieste.

Prečo sa mám prihlásiť do služby Xbox Live s kontom Microsoft?

Po pripojení hry Disneyland Adventures k službe Xbox Live získate počas hrania v zariadení s Windowsom 10 nasledujúce výhody.

Poznámka: Ak chcete spustiť hru Disneyland Adventures, musíte sa pripojiť k službe Xbox Live cez aplikáciu Xbox. Pozrite si časť Ak chcem hrať, musím byť online alebo mať internetové pripojenie? uvedenú vyššie.

 • Zostaňte v spojení s komunitou Xbox Live a sledujte dosiahnuté výsledky a herné klipy atď.
 • Ukladajte uložené hry v cloude a pokračujte v hraní na inom počítači z miesta, kde ste v hre skončili.
 • Hrajte vo Windowse 10 s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox použitím bezdrôtového adaptéra Xbox.
 • Jednoduché nahrávanie, nahovorenie a zdieľanie najlepších momentov hry pomocou zabudovanej funkcie Game DVR:
  • Ak chcete počas hrania spustiť funkciu Game DVR, stlačte kláves s logom systému Windows + G.
  • Ak chcete spravovať nastavenia funkcie Game DVR, spustite aplikáciu Xbox a prejdite do ponuky Nastavenia > Game DVR.
  • V aplikácii Xbox máte prístup k herným klipom zachyteným počas hrania hry Disneyland Adventures. Ďalšie informácie nájdete v článku Výhody spustenia aplikácie Xbox počas hrania hry vo Windowse 10.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Najčastejšie otázky k hre Disneyland Adventures, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku