Zákazy a presadzovanie pravidiel v hre Forza

Prehľad

Online hry poskytujú najlepší zážitok vtedy, keď všetci hrajú čestne a rešpektujú ostatných hráčov. Hra Forza Motorsport a Forza Horizon, rovnako ako veľa iných hier online, dokáže presadiť čestnú hru používaním špecifických zákazov.

Tento článok obsahuje informácie o zákazoch v hrách zo série Forza pre viacerých hráčov vrátane toho, aké správanie môže spôsobiť zákaz a aké sú následky zákazu používania jednotlivých funkcií a hrania hry zo série Forza pre viacerých hráčov.

Na tejto stránke

Čo je zákaz?

Zákaz bráni príslušnému profilu v službe Xbox Live používať funkcie hry zo série Forza. Zákazy sa týkajú konkrétneho hráčskeho profilu, takže zmenou gamertagu hráča so zákazom sa zákaz nezruší. Keď sa hráči so zákazom pokúsia použiť funkcie hry, zobrazí sa hlásenie s podmienkami zákazu.

Poznámka: Hráčovi sa môže hranie hier zo série Forza zakázať nezávisle od iných prípadov presadzovania pravidiel v službe Xbox Live. Používateľovi môže byť táto hra zakázaná, ale naďalej bude môcť používať službu Xbox Live a hrať iné hry online.

Aké sú príčiny zákazu?

Hráči vo všeobecnosti dostávajú zákaz za opakované prejavy urážlivého správania, podvádzanie alebo nečestnú hru. Hráči môžu dostať zákaz aj za prístup k obsahu (uloženým hrám, balíkom s mapami a pod.), na ktorý má licenciu zakázaný profil. Medzi príklady neprijateľného správania patrí:

Ako zistím, či mi bol udelený zákaz?

Keď sa pokúsite získať prístup k príslušnej funkcii, zobrazí sa hlásenie s podrobnými informáciami o zákaze.

Hráčom, ktorým bol udelený zákaz pre neoprávnené úpravy alebo zmeny, sa pri pokuse o prístup k funkciám online zobrazí chyba pripojenia. Hlásenie vysvetľujúce zákaz je k dispozícii v centre správ, ktoré možno otvoriť z ponuky pozastavenia.

Čo sa stane, ak mi bol udelený zákaz?

Väčšina zákazov je spôsobená neprijateľným správaním alebo obsahom, napríklad neslušnými dekoráciami na aute. Pri prvom priestupku dostane hráč dočasný zákaz používania príslušnej funkcie, obyčajne na niekoľko týždňov. Následné priestupky vedú buď k ďalšiemu dočasnému, alebo dokonca trvalému zákazu používania príslušnej funkcie.

Hráči so zákazom nemôžu získať prístup ku konkrétnej funkcii hry, ktorá súvisí s ich zákazom (napríklad vinylová úprava). Zákazy za neoprávnene upravenú alebo zmenenú konzolu zablokujú prístup k všetkým funkciám hry online. Tieto zákazy sú vždy trvalé a nemožno sa proti nim odvolať.

Hráči so zákazom majú i naďalej prístup k mnohým funkciám hry, ako je:

  • hra pre jedného hráča,
  • funkcie online, ktoré nesúvisia so zákazom,
  • Celá séria a obsah na prevzatie

Ak ste dostali zákaz v službe Xbox Live, ďalšie informácie získate v téme Pravidlá a presadzovanie podmienok.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zákazy a presadzovanie pravidiel v hre Forza, alebo iným problémom?