Používanie obsahu na prevzatie v hre Forza Motorsport 5


Prehľad nainštalovaných doplnkov alebo inštalácia zakúpených doplnkov

  1. Na úvodnej obrazovke vyberte ponuku My Games & apps (Moje hry a aplikácie).
  2. Označte dlaždicu Forza Motorsport 5 (ale nevyberajte ju).
  3. Na ovládači stlačte tlačidlo Ponuka  a vyberte položku Manage game (Spravovať hru).
  4. Všetky doplnky, ktoré vlastníte, sa zobrazia vedľa dlaždice hry Forza Motorsport 5. Doplnky, ktoré nie sú nainštalované, budú sivé. Vyberte sivý doplnok, aby ste ho mohli nainštalovať.

Prístup k prevzatým vozidlám

Prevzaté vozidlá sa do vašej garáže nepridajú okamžite. Vozidlo musíte pridať do garáže v hre pomocou kreditov alebo tokenov. Ak to chcete urobiť, z hlavnej ponuky hry Forza 5 vyberte položku Career (Kariéra), potom položku Car (Auto) a nakoniec položku Buy Cars (Kúpiť autá).

Ak vozidlá v hre vôbec nevidíte, uistite sa, že ste ich prevzali do konzoly Xbox One. Ďalšie informácie nájdete v časti „Prehľad nainštalovaných doplnkov“ vyššie.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie obsahu na prevzatie v hre Forza Motorsport 5, alebo iným problémom?