Zdieľať túto stránku

Získajte čo najviac z hry Gears of War 4 pre Windows 10

 

Prehľad

Hra Gears of War 4 pre systém Windows 10 podporuje hranie s rozlíšením 4K. Ak máte hardvér podporujúci toto rozlíšenie, môžete maximalizovať svoj herný zážitok. Môžete vyskúšať nasledujúce tipy a triky.

Dostupná pamäť: RAM a VRAM

Pamäť v zariadení so systémom Windows 10 je zdieľaná medzi všetkým spusteným softvérom a aplikáciami. Ak chcete dosiahnuť najlepší herný zážitok, pred spustením hry Gears of War 4 pre systém Windows 10 ukončite všetky ostatné programy.

Poznámka: Pamäť v zariadení môžete skontrolovať otvorením Správcu úloh: pravým tlačidlom kliknite na ikonu Windows a vyberte položky Správca úloh, Výkon a Pamäť.

Ak neviete, aký máte grafický procesor alebo pamäť VRAM, môžete to overiť týmto spôsobom:

 1. Vyberte položky Štart > Nastavenie > Systém.
 2. Na karte Obrazovka sa posuňte nadol a vyberte možnosť Rozšírené nastavenia zobrazenia.
 3. Posuňte sa nadol a vyberte položku Vlastnosti grafického adaptéra. V časti Typ adaptéra sa zobrazí názov procesora GPU a v časti Pridelená pamäť sa zobrazí pamäť VRAM.

Prípadne prostredníctvom ponuky s možnosťami videa v hre v pravom dolnom rohu môžete zistiť značku grafického procesora, celkovú pamäť VRAM a natívne rozlíšenie monitora.

Ďalšie informácie o tom, ako skontrolovať vaše zariadenie, nájdete v článku Ako zistiť, či bude hra fungovať v zariadení so systémom Windows 10.

Oneskorenie vstupu

Hra Gears of War 4 používa nespracovaný vstup myši bez zvýšenia plynulosti alebo zrýchlenia. Ak zistíte, že vstup v hre nereaguje, vyskúšajte tieto tipy na zmenšenie oneskorenia vstupu:

 • Vyberte režim Hra alebo Hranie, ak ho vaša obrazovka podporuje.

 • Nastavte frekvenciu obnovovania (Hz) na čo najvyššiu hodnotu.

 • Vypnite všetky možnosti následného spracovania na obrazovke (pozrite si používateľskú príručku k obrazovke).

 • Skontrolujte, či používate jeden z týchto káblov:

  • DisplayPort

  • HDMI 1.4 (alebo novší)

  • DVI

 • V herných možnostiach (Možnosti > Video) nastavte možnosť v-sync na Vypnuté.

 • Znížte predvolené herné nastavenia (Možnosti > Video).

Rozlíšenia obrazovky

Ak chcete skontrolovať a zmeniť rozlíšenie obrazovky v počítači:

 1. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a vyberte položku Nastavenie obrazovky.
 2. Vyberte položku Rozšírené nastavenie obrazovky.
 3. Vyberte nastavenie Odporúčané.

Ak chcete skontrolovať a zmeniť rozlíšenie obrazovky v hre Gears of War 4:

 • Z hlavnej ponuky prejdite na položky Options (Možnosti) > Video > Scaled Resolution (Škálované rozlíšenie).

 • Znížte rozlíšenie, aby sa zlepšil výkon na úkor vizuálnej kvality.

 • Zvýšte rozlíšenie, aby sa zlepšila vizuálna kvalita na úkor výkonu.

Ak chcete dosiahnuť natívne rozlíšenie 4K, potrebujete tieto káble:

 • 3 840 x 2 160 pri 30 Hz – minimálne HDMI 1.4 alebo DisplayPort 1.2a

 • 3 840 x 2 160 pri 60 Hz – DisplayPort 1.2a alebo HDMI 2.0

Ďalšie informácie o dosiahnutí rozlíšenia 4K nájdete na jednej z nasledujúcich webových lokalít:

Poznámka: Rozlíšenie 4K má vysoké nároky na grafický procesor, pretože je štvornásobne vyššie ako štandardné rozlíšenie 1080p. Odporúčame vybrať rozlíšenie 4K a vyššie, len ak to podporuje váš procesor GPU.

Zvukové zariadenia

Ak nastane problém so zvukovým zariadením, skúste prepnúť na zariadenie podporujúce rýchlosť ukážky minimálne 44,1 kHz.

Ďalšie informácie o zlepšení herného výkonu počítača nájdete v článku Zlepšenie herného výkonu počítača.

Meradlo výkonu

Meradlo výkonu je navrhnuté na predvedenie ťažkého boja, ktorý vám umožní vidieť výkon hry vo vašom zariadení. V závislosti od výsledkov budete možno chcieť zmeniť nastavenia obrazu, aby ste dosiahli lepší výkon v hre.

Prístup k meradlu v hre získate prostredníctvom položky Benchmark (Meradlo) z hlavnej ponuky.

Ak si myslíte, že výkon je nižší, ako ste očakávali, alebo ak vo výsledkoch merania nájdete vzory rýchlejších a pomalších snímok, skontrolujte aplikáciu Xbox, aby ste sa uistili, že nemáte povolené nahrávanie na pozadí:

 1. Prejdite do ponuky Štart a vyberte aplikáciu Xbox.

 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).

 3. Vyberte kartu Game DVR.

 4. Nastavte položku Nahrávanie na pozadí na možnosť Vypnuté.

Výber správnych nastavení

Hra Gears of War 4 pre systém Windows 10 bola vytvorená tak, aby podporovala na počítačoch rozlíšenie 4K a vyššie. Znamená to, že možnosti textúr Ultra v ponuke možností obrazu zahrňujú textúry s vysokým rozlíšením.

Odporúčania pre nastavenia textúr:

 • Ak má vaša grafická karta viac ako 6 GB pamäte VRAM, odporúčame použiť nastavenia Ultra.

 • Ak má vaša grafická karta 4 GB pamäte VRAM, odporúčame použiť nastavenia High (Vysoké).

 • Ak má vaša grafická karta 2 GB pamäte VRAM, odporúčame použiť nastavenia Medium (Stredné).

 • Ak má vaša grafická karta 1 GB pamäte VRAM, odporúčame použiť nastavenia Low (Nízke).

Ak chcete zistiť, koľko pamäte VRAM má vaše zariadenie, pozrite si časť Dostupná pamäť: RAM a VRAM uvedenú vyššie.

Ak chcete zistiť, koľko pamäte VRAM sa používa v hre, prejdite do časti Options (Možnosti) > Video a zmeňte nastavenie Show Stats (Zobraziť štatistiky) na možnosť All (Všetky). V pravom dolnom rohu hra zobrazí použitú a dostupnú pamäť VRAM. Ak prvé číslo (použitá pamäť VRAM) nie je takmer rovnaké alebo väčšie ako druhé číslo (dostupná pamäť VRAM), bezpečne môžete zvýšiť niektoré nastavenia textúr. Môžete kombinovať vhodné nastavenia textúr, aby ste dosiahli vizuálnu rovnováhu, s ktorou ste spokojní, a zároveň zachovali vysoký výkon.

Po prvom načítaní hry budú použité nastavenia Recommended (Odporúčané). Ak chcete kedykoľvek znova detegovať hardvér, otvorte program Prieskumník a prejdite na toto umiestnenie:

%localappdata%/Packages/Microsoft.SpartaUWP_8wekyb3d8bbwe/LocalState/GearGame/Saved/Config/UWP

Potom odstráňte súbor GameUserSettings.ini.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Získajte čo najviac z hry Gears of War 4 pre Windows 10, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku