Zdieľať túto stránku

Pripojenie k programu Nike+ Kinect Training a riešenie problémov

Prehľad

Program Nike+ Kinect Training umožňuje využívať konto Nike+ a získavať skóre NikeFuel. Po prepojení s kontom Nike+ môžete tiež využívať výhody integrácie so sieťou Facebook.

Riešenia

Požiadavky

Ak chcete program Nike+ Kinect Training používať v konzole Xbox 360, potrebujete:

 • konzolu Xbox 360 pripojenú k službe Xbox Live,
 • zlaté konto Xbox Live,
 • konto Nike+.

Prepojenie a správa konta Nike+

Prepojenie s existujúcim kontom Nike+

Na prepojenie zlatého konta Xbox Live s kontom Nike+ stačí zadať e-mailovú adresu a heslo. Postupujte takto:

(Poznámka: V tejto časti musí byť ku konzole Xbox 360 pripojený herný ovládač pre Xbox.)

 1. V hlavnej ponuke vyberte položku Options (Možnosti).
 2. Vyberte položku Nike+ Account (Konto Nike+).
 3. Vyberte položku Link Existing Account (Prepojiť s existujúcim kontom).
 4. Prečítajte si podmienky používania služby a zásady ochrany osobných údajov pre konto Nike+ a vyjadrite s nimi súhlas.
 5. Prihláste sa pomocou e-mailovej adresy a hesla konta Nike+.

Zrušenie prepojenia s kontom Nike+

Prepojenie svojho zlatého konta Xbox Live s kontom Nike+ môžete kedykoľvek zrušiť. Postupujte takto:

 1. V hlavnej ponuke vyberte položku Options (Možnosti).
 2. Vyberte položku Nike+ Account (Konto Nike+).
 3. Vyberte položku Unlink Account (Zrušiť prepojenie s kontom).
 4. Prečítajte si podmienky používania služby a zásady ochrany osobných údajov pre konto Nike+ a vyjadrite s nimi súhlas.

Poznámka: Po zrušení prepojenia zlatého konta Xbox Live s kontom Nike+ nebudete môcť používať funkcie konta Nike+.

Vytvorenie nového konta Nike+

Ak ešte nemáte konto Nike+, môžete ho vytvoriť priamo v konzole.

(Poznámka: V tejto časti musí byť ku konzole Xbox 360 pripojený herný ovládač pre Xbox.)

 1. V hlavnej ponuke vyberte položku Options (Možnosti).
 2. Vyberte položku Nike+ Account (Konto Nike+).
 3. Vyberte položku Create New Account (Vytvoriť nové konto).
 4. Prečítajte si podmienky používania služby a zásady ochrany osobných údajov pre konto Nike+ a vyjadrite s nimi súhlas.
 5. Zadajte e-mailovú adresu a zvoľte si heslo – ako zobrazované meno v službe Nike+ môžete používať svoju menovku hráča alebo môžete vybrať nové meno.
 6. Po prijatí poverení sa vaše zlaté konto Xbox Live automaticky prepojí s novým kontom Nike+.

Riešenie problémov

Máte problémy s programom Nike+ Kinect Training? Vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Skontrolujte meno používateľa a heslo konta Nike+

Skontrolujte, či používate rovnaké meno používateľa a heslo ako pre konto Nike+.

Riešenie č. 2: Skontrolujte pripojenie k službe Xbox Live

Skontrolujte, či máte funkčné pripojenie k službe Xbox Live.

Ak sa k službe Xbox Live nemôžete pripojiť, pozrite si sprievodcu Riešenie problémov s pripojením k službe Xbox Live.

Riešenie č. 3: Skontrolujte nastavenia ochrany osobných údajov v zlatom konte Xbox Live

Postupujte takto:

 1. Na paneli Xbox 360 vyberte položku Settings (Nastavenia) a potom položku Privacy (Ochrana osobných údajov).
 2. Vyberte položku Change Settings (Zmeniť nastavenia).
 3. Vyberte položku Customize (Prispôsobiť).
 4. Posuňte sa nadol na položku Exercise Info Sharing (Zdieľanie informácií o cvičení), vyberte ju a nastavte na hodnotu Public (Verejné) alebo Friends Only (Iba priatelia).

Ďalšie informácie nájdete na stránke Správa informácií o cvičení a nastavení ochrany osobných údajov v konzole Xbox 360.

Riešenie č. 4: Obráťte sa na technickú podporu pre službu Nike+

Ak potrebujete pomoc s kontom Nike+, prejdite na stránku technickej podpory pre službu Nike+.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pripojenie k programu Nike+ Kinect Training a riešenie problémov, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku