Počas hrania hier Rare Replay v konzole Xbox One sa nereprodukuje žiadny zvuk.

Ak sa počas hrania hier Rare Replay v konzole Xbox One nereprodukuje zvuk, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Na ovládači dvakrát ťuknite na tlačidlo Xbox.
  2. Posuňte sa doľava do ponuky a vyberte položku Settings (Nastavenia). Potom vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
  3. Posuňte sa nadol na položku Display & sound (Obraz a zvuk), vyberte položku Volume (Hlasitosť) a potom položku Chat mixer (Zmiešavač rozhovorov).
  4. Skontrolujte, či je vybraté nastavenie Mute all other sounds (Stlmiť všetky ostatné zvuky). Ak áno, vyberte iné nastavenie, napríklad Reduce the volume of other sounds by 50% (Znížiť hlasitosť ostatných zvukov o 50 %).

Ak problém so zvukom pretrváva, pozrite si článok Riešenie problémov so zvukom v konzole Xbox One.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Počas hrania hier Rare Replay v konzole Xbox One sa nereprodukuje žiadny zvuk., alebo iným problémom?