Inštalácia hry Rare Replay v konzole Xbox One

Pri kúpe hry Rare Replay získate v rámci balíka týchto 10 položiek:

 • Rare Replay (základná hra obsahujúca 21 hier)
 • Banjo-Kazooie
 • Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts
 • Banjo-Tooie
 • Jetpac Refuelled
 • Kameo
 • Perfect Dark
 • Perfect Dark Zero
 • Viva Piñata
 • Viva Piñata: Trouble in Paradise

Tu je niekoľko krokov, ktoré vám môžu pomôcť v prípade problémov s inštaláciou hry.

Inštalácia z disku

Ak ste si zakúpili hru Rare Replay na disku, hneď po vložení tohto disku do konzoly sa zobrazí 10 položiek pridaných do frontu. V prípade problémov s inštaláciou niektorej z týchto hier postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na úvodnej obrazovke otvorte ponuku Moje hry a aplikácie.
 2. Vyberte položku Hry a potom v karte Pripravené na inštaláciu vyberte položku Front a skontrolujte, či prebieha inštalácia nejakých položiek.
 3. Ak sa pre dané položky zobrazuje hlásenie stavu Zaradené do frontu alebo Pozastavené, vyberte danú hru alebo aplikáciu a stlačte tlačidlo Ponuka a potom vyberte položku Obnoviť inštaláciu.

Ak sa vo fronte nenachádzajú žiadne položky, môžete hru odinštalovať a znova nainštalovať, aby sa spustila inštalácia obsahu na stiahnutie:

 1. Na úvodnej obrazovke otvorte ponuku Moje hry a aplikácie.
 2. Zvýraznite hru Rare Replay a potom stlačte tlačidlo Ponuka na ovládači a vyberte položku Spravovať hru.
 3. Na ovládači znova stlačte tlačidlo ponuky a vyberte položku Odinštalovať.
 4. Znova vložte herný disk a hru preinštalujte.

Teraz by ste mali vidieť, ako sa hra a obsah na prevzatie inštalujú, prípadne čakajú na inštaláciu vo fronte.

Inštalácia hier z Microsoft Storu

Ak ste si zakúpili hru Rare Replay z Microsoft Storu uvidíte 10 položiek pridaných do frontu. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu nepridajú automaticky do frontu, môžete ich pridať podľa týchto krokov:

 1. Na úvodnej obrazovke otvorte ponuku Moje hry a aplikácie.
 2. Posúvajte sa, kým sa nezobrazí dlaždica Rare Replay.
 3. Na ovládači stlačte tlačidlo Ponuka a potom vyberte položku Spravovať hru.

Poznámka: Ak sa v časti Pripravené na inštaláciu zobrazujú nejaké položky, budete ich musieť nainštalovať manuálne.

 1. Vyberte dlaždicu Pripravené na inštaláciu: Inštalovať všetko.
 2. Na obrazovke s potvrdením vyberte položku Inštalovať.
 3. Položky prejdú do frontu a na pozadí sa nainštalujú. Ak sa vo fronte už nachádzajú ďalšie položky, budú zobrazené so stavom Zaradené do frontu.
 4. Po úspešnom prevzatí sa všetky položky zobrazia na ľavej strane ponuky v časti Spravovať všetko. Teraz by ste mali vidieť, že sa nainštalovalo všetkých 10 položiek.

Odinštalovanie a preinštalovanie jednotlivých hier

10 hier uvedených v hornej časti tejto stránky možno jednotlivo odinštalovať. Znamená to, že si môžete ponechať základnú hru Rare Replay a zároveň odstrániť niektoré alebo všetky ostatné hry.

Ak ste niektorú hru odstránili a chcete ju znova pridať, prejdite do časti Moje hry a aplikácie > Hry a vyhľadajte daný titul v karte Pripravené na inštaláciu. Hru tiež môžete vyhľadať v Microsoft Store v konzole Xbox One a odtiaľ ju znova nainštalovať. Nemusíte si ju pritom znova zakúpiť.

Ak ste danú hru nainštalovali z disku, vložte ho a hru znova nainštalujte z časti. Moje hry a aplikácie..

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Inštalácia hry Rare Replay v konzole Xbox One , alebo iným problémom?