Kúpa balíkov obsahu v konzole Xbox One

Okrem predaja samostatných produktov predáva Microsoft Store v konzole Xbox One tiež viacero položiek digitálneho obsahu spoločne ako „balík“.

Balík napríklad môže obsahovať hru, obsah na prevzatie aj virtuálnu menu za jednu cenu. Balík produktov zvyčajne stojí menej ako kúpa jednotlivých produktov.

Postup zakúpenia balíka

Balík si môžete zakúpiť pomocou týchto krokov, bez ohľadu na to, či používate kreditnú kartu, predplatený kód alebo sezónny kupón:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
 2. Vyberte položku Store a potom sa posuňte nadol a vyberte položku Prehľadávať hry.
 3. Vyberte možnosť Search games (Vyhľadať hry) a potom zadajte názov herného balíka.
 4. Vyberte herný balík zo zoznamu.
 5. Vyberte položku Kúpiť.
 6. Skontrolujte, či je uvedená správna možnosť platby a výberom položky Kúpiť si zakúpte herný balík.
  Poznámka: Ak na zakúpenie herného balíka používate digitálny kód alebo sezónny kupón, ďalšie informácie nájdete v článkoch Uplatnenie kódu služby Xbox alebo Použitie kódu alebo darčekovej karty.

Overenie úspešnosti nákupu:

 1. Vo webovom prehliadači sa prihláste do konta Microsoft.
 2. Vyberte položku Platba a fakturácia a potom položku História objednávok, čím sa zobrazí história nákupov.

Postup inštalácie obsahu z balíka

Pri kúpe balíka v konzole Xbox One si môžete vybrať, ktoré produkty z neho chcete prevziať. Ak chcete zistiť, ako spravovať svoje herné balíky, pozrite si nasledujúce video.

Po dokončení nákupu kliknite na tlačidlo Spravovať na stránke s podrobnosťami o produkte. Potom môžete vybrať jednotlivé produkty, ktoré chcete prevziať, alebo môžete ihneď nainštalovať všetky produkty v balíku.

Ak chcete niektoré produkty z balíka prevziať neskôr, dlaždicu zakúpeného balíka nájdete v časti Ready to Install (Pripravené na inštaláciu) ponuky My games & apps (Moje hry a aplikácie). Nájdete ho takto:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorí sa sprievodca.
 2. Vyberte položku Moje hry a aplikácie > Zobraziť všetky a prejdite na položku Pripravené na inštaláciu.
 3. Označte balík a stlačte tlačidlo Ponuka  na ovládači.
 4. Vyberte položku Spravovať hry a doplnky.
 5. Prejdite na kartu Pripravené na inštaláciu a vyberte jednotlivé položky, ktoré chcete nainštalovať, alebo vyberte možnosť Nainštalovať všetky.

Poznámka: Ak sa vyskytujú problémy s prevzatím obsahu balíka, pozrite si článok Problémy pri preberaní alebo inštalovaní hry alebo aplikácie v konzole Xbox One.

Postup prevzatia doplnkov zakúpených ako súčasť balíka

Ak jeden nákup obsahoval viacero doplnkov, napríklad celú sériu alebo herný balík limitovaných vydaní, budete ich musieť prevziať jednotlivo. Existujú dva spôsoby stiahnutia jednotlivých položiek:

 • V hre vyhľadajte obchod. Nájdite v ňom súčasti celej série a prevezmite ich.
 • Prevezmite jednotlivé doplnky z obchodu Microsoft Store.
  1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Moje hry a aplikácie > Zobraziť všetky, potom prejdite na položku Pripravené na inštaláciu.
  3. Vyberte hru, potom stlačte tlačidlo Ponuka na ovládači a vyberte možnosť Spravovať hru a doplnky.
  4. Prejdite na kartu Pripravené na inštaláciu, potom nainštalujte požadovaný doplnok.

Ďalšie informácie o vyhľadaní a prevzatí doplnkov balíka nájdete v článku Vyhľadanie prevzatého obsahu v konzole Xbox One.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Kúpa balíkov obsahu v konzole Xbox One, alebo iným problémom?