Vyhľadanie hier a herného obsahu po uplatnení kódu online v Xboxe One

Po použití kódu online sa hry a herný obsah na prevzatie automaticky nainštalujú do vašej domácej konzoly v prípade, že máte nastavený režim napájania Okamžité zapnutie a ak ste v časti Systém > Aktualizácie označili možnosť Udržiavať hry a aplikácie aktualizované. Ak ich chcete neskôr nainštalovať manuálne alebo na inej ako domácej konzole, postupujte podľa pokynov na tejto stránke.

Hry

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvorila Úvodná obrazovka.
 2. Pomocou ľavého ovládača prejdite nadol do časti Moje hry a aplikácie a potom vyberte položku Zobraziť všetko. Stlačením tlačidla A ju vyberte.
 3. Prejdite do časti Hry, potom vyberte kartu Pripravené na inštaláciu v hornej časti obrazovky.
 4. Označte herný obsah, ktorý chcete nainštalovať, a potom stlačte tlačidlo A na ovládači.
 5. Vyberte položku Nainštalovať všetky, aby sa nainštalovala hru a všetky dostupné doplnky alebo vyberte položku Vybrať, čo sa má nainštalovať, aby sa nainštaloval iba konkrétny obsah.

Doplnky alebo herný obsah na prevzatie

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvorila Úvodná obrazovka.
 2. Pomocou ľavého ovládača prejdite nadol do časti Moje hry a aplikácie a potom vyberte položku Zobraziť všetko. Stlačením tlačidla A ju vyberte.
 3. Vyberte položku Hry, potom označte hru, ku ktorej máte doplnok.
 4. Stlačte tlačidlo Ponuka a potom vyberte položku Spravovať hru a doplnky.
 5. Vyberte kartu Pripravené na inštaláciu.
 6. Označte doplnok alebo herný obsah, ktorý chcete nainštalovať, a potom stlačte tlačidlo A na ovládači.

Nedá sa stiahnuť váš obsah?

Ak máte problémy s prevzatím hier alebo herného obsahu, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

 • Skontrolujte, či sa nezobrazujú výstrahy služby. Ak sa tu zobrazia nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:
Sociálne siete a hranie hier: spustená
2019-10-19T15:50:14.0221666+00:00

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vyhľadanie hier a herného obsahu po uplatnení kódu online v Xboxe One, alebo iným problémom?