Riešenie problémov s ukladacím priestorom typu cloud v konzole Xbox 360

Táto stránka opisuje, ako riešiť chyby s uloženými hrami v cloude pre konzolu Xbox 360. Obsahuje aj informácie o stave hier uložených v ukladacom priestore typu cloud.

Poznámka: Pamätajte, že na ukladanie hier v cloude (ukladacom zariadení hier uložených v ukladacom priestore typu cloud) potrebujete:

 • zlaté členstvo Xbox Live,
 • konzolu pripojenú k službe Xbox Live,
 • 514 MB ukladacieho priestoru.

Na tejto stránke

Chybové hlásenia

Pri pokuse o používanie ukladacieho priestoru typu cloud na správu uložených hier a údajov sa môže zobraziť jedno z nasledujúcich chybových hlásení.

 • Cloud storage is only available to Xbox Live Gold members (Ukladací priestor typu cloud je k dispozícii iba pre majiteľov zlatého členstva Xbox Live)

  Ukladanie hier v cloude prostredníctvom ukladacieho zariadenia hier uložených v ukladacom priestore typu cloud vyžaduje zlaté členstvo Xbox Live.

  Informácie o premiestňovaní obsahu nájdete v článku Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a položiek avatara v konzole Xbox.

 • Uložené hry sa naďalej posielajú z inej konzoly. Ak budete pokračovať, môžete prísť o váš postup.

  Znamená to, že uložená hra bola použitá z inej konzoly a obsahuje neuložené zmeny, ktoré treba odovzdať do ukladacieho priestoru typu cloud. Ak zatiaľ túto uloženú hru použijete, môžete tieto posledné zmeny stratiť.

 • Položky sa používajú v inej konzole
 • Čaká sa na odoslanie údajov príslušnej hry alebo aplikácie z inej konzoly

  Táto položka sa používa alebo čaká na nahranie v inej konzole. Problém vyriešite prihlásením sa do konzoly, ktorá sa snaží odoslať uložený priebeh hry, aby mohlo byť uloženie v ukladacom priestore typu cloud dokončené. Urobte to podľa tohto postupu:

  1. Prihláste sa do svojho profilu v službe Xbox Live.
  2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
  3. Vyberte položku Storage (Úložisko).
  4. Vyberte pamäťové zariadenie s uloženou hrou, ktorú chcete presunúť do ukladacieho priestoru typu cloud.
  5. Vyberte položku Games (Hry).
  6. Vyberte hru s vašou uloženou hrou.
  7. Vyberte vašu uloženú hru.
  8. Vyberte položku Move (Premiestniť).
  9. Vyberte možnosť Cloud Saved Games (Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud).
 • Vaše hry uložené v ukladacom priestore typu cloud nie sú synchronizované
  Vaše hry uložené v ukladacom priestore typu cloud a kópie hier uložené v konzole nie sú synchronizované. Ktoré chcete použiť?

  Ak sa vám zobrazí táto správa znamená to, že sú k dispozícii dve verzie uloženej hry.

  • hraAk ste naposledy hrali na tejto konzole, je vhodné použiť priebeh hry uložený v lokálnom ukladacom zariadení.
  • Ak ste naposledy hrali na inej konzole s aktivovanou funkciou ukladacieho priestoru typu cloud, odporúčame, aby ste si vybrali priebeh hry uložený v ukladacom priestore typu cloud.

 • Zatiaľ nie je možné povoliť ukladací priestor typu cloud

  V prípade zobrazenia tejto správy postupujte takto:

  1. Na paneli Xbox prejdite do časti settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
  2. Vyberte položku Storage (Úložisko) a vyberte primárne ukladacie zariadenie (napr. pevný disk).
  3. Vyberte položku System Items (Systémové položky).
  4. Vyberte položku Cloud Storage Console Copy (Kopírovanie z konzoly do ukladacieho priestoru typu cloud).
  5. Vyberte položku Delete (Odstrániť).

  Skontrolujte, či bol váš problém vyriešený.

 • Ukladací priestor typu cloud nie je možné zakázať, pretože kópie niektorých položiek stále existujú

  Podrobnejšie informácie o tom, ako vypnúť uložené súbory v ukladacom priestore typu cloud nájdete v časti Virtuálne ukladanie hier.

 • Prepáčte, ale do ukladacieho priestoru typu cloud možno nahrávať len uložené hry

  Do ukladacieho priestoru typu cloud možno nahrávať len uložené hry. Všetky položky týkajúce sa hry, napríklad dosiahnuté výsledky alebo obsah na prevzatie (DLC), presuňte do lokálneho ukladacieho zariadenia alebo ich odstráňte.

 • Vaše ukladacie zariadenie typu cloud nie je synchronizované. Odhláste sa a znovu sa prihláste.

  Odhláste sa z vášho profilu služby Xbox Live a znovu sa prihláste. Potom skontrolujte, či bol problém vyriešený.

 • Prevzatie uložených hier nie je možné, pretože ukladací priestor typu cloud nie je na tejto konzole nastavený.

  V ukladacom priestore typu cloud je uložený typ hry, ale ukladací priestor typu cloud nie je na tejto konzole aktívny. Postup zapnutia ukladacieho priestoru typu cloud na tejto konzole:

  1. Na paneli Xbox prejdite do časti settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
  2. Vyberte možnosť Storage (Úložisko) a potom Cloud Saved Games (Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud).
  3. Vyberte položku Enable Cloud Saved Games (Povoliť hry uložené v ukladacom priestore typu cloud).
 • Hra nie je podporovaná

  V súčasnosti malá časť hier pre konzolu Xbox 360 nepodporuje hry uložené v ukladacom priestore typu cloud. Dlhodobo spolupracujeme s vývojármi na podpore tejto funkcie. Do vydania aktualizácie danej hry kompatibilnej s hrami uloženými v ukladacom priestore typu cloud využívajte lokálne ukladacie zariadenie (napríklad pevný disk alebo disk USB flash).

 • Vyžaduje sa 514 MB miesta v ukladacom zariadení

  Na ukladanie uložených priebehov hry pred ich odoslaním do ukladacieho priestoru typu cloud je potrebných 514 MB miesta v lokálnom ukladacom zariadení. Vytvorte na svojom pevnom disku pre Xbox 360 alebo úložnom zariadení USB aspoň 514 MB voľného miesta. Informácie o tomto postupe nájdete v článku Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a položiek avatara v konzole Xbox.

 • Spojenie so službou Xbox Live bolo prerušené alebo sa toto spojenie vyžaduje

  Konzola stratila spojenie so službou Xbox Live. Skontrolujte výstrahy služby na stránke Stav služby Xbox Live alebo skontrolujte, či sa v hornej časti tejto stránky nenachádza výstraha služby Xbox Live. Ak sú uvedené nejaké upozornenia týkajúce sa tejto služby, chvíľu počkajte a potom to skúste znova.

  Ak je konkrétna služba alebo aplikácia nedostupná, môžete spoločnosť Microsoft požiadať, aby vás upozornila na odstránenie tohto výpadku. Pod názvom aplikácie alebo služby kliknite na položku Upozorniť ma na dostupnosť tejto služby alebo aplikácie.

  Poznámka: Táto služba je dostupná len v USA.

  Ak chcete nastaviť alebo používať hry uložené v ukladacom priestore typu cloud, musíte konzolu Xbox 360 pripojiť k službe Xbox Live. Ak máte problém so zachovaním pripojenia k službe Xbox Live, pozrite si článok Riešenie problémov s pripojením konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live alebo vyskúšajte sprievodcu Riešenie chyby pripojenia konzoly Xbox 360.

 • Nemožno načítať informácie zo služby Xbox Live, kód stavu 80072746

  Keďže uplynul čas na pripojenie k sieti, došlo k problémom pri prenose súboru do konzoly. K tomu dochádza pri výpadku služby, ktorý zabraňuje prístupu ku cloudu, alebo pri pokuse o nahratie veľmi veľkého súboru hry do cloudu. Prerušia sa tým všetky ostatné čakajúce prenosy hier do cloudu.

  Skontrolujte výstrahy služby na stránke Stav služby Xbox Live alebo skontrolujte, či sa v hornej časti tejto stránky nenachádza výstraha služby Xbox Live. Ak sú uvedené nejaké upozornenia týkajúce sa tejto služby, chvíľu počkajte a potom to skúste znova.

  Ak je konkrétna služba alebo aplikácia nedostupná, môžete spoločnosť Microsoft požiadať, aby vás upozornila na jej opätovnú dostupnosť. Pod názvom aplikácie alebo služby kliknite na položku Upozorniť ma na dostupnosť tejto služby alebo aplikácie.

  Poznámka: Táto služba je dostupná len v USA.

  Ak chcete chybu odstrániť, vyskúšajte nasledujúce kroky:

  • Vykonajte synchronizáciu neskôr v čase, keď bude zaťaženie siete menšie.
  • Z hier uložených v ukladacom priestore typu cloud odstráňte veľké súbory. Niektoré väčšie súbory, ktoré nie sú potrebné pre váš zážitok z hry, možno ukladať v lokálnom ukladacom zariadení alebo ich odstrániť. Ďalšie informácie nájdete v článku Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a položiek avatara v konzole Xbox.
   Poznámka: Odstránenie z ukladacieho priestoru typu cloud služby Xbox Live je konečné. Neodstraňujte súbory potrebné na spustenie uloženej hry a ďalšie potrebné položky.
  • Ak máte kópiu uloženú v miestnom ukladacom priestore, použite ju.

  Spoločnosť Microsoft o tomto probléme vie a pracuje na ďalších riešeniach.

Stav hier uložených v ukladacom priestore typu cloud

Pri pohľade na obsah pamäťového zariadenia Cloud Saved Games (Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud) máte k dispozícii informácie o stave každého uloženého priebehu hry.

Stav

Význam

Pending Upload (Čaká sa na odoslanie)

Vo vašej konzole je operácia, ktorá čaká na poslanie do priebehov hier uložených v ukladacom priestore typu cloud. Stav odosielania je k dispozícii v ponuke Active Downloads (Aktívne súbory na prevzatie).

Cloud Only (Len cloud)

Tento uložený priebeh hry podporuje len ukladací priestor typu cloud. Synchronizáciu uloženého typu hry s konzolou vykonáte spustením hry.

Out of Sync (Nesynchronizované)

Došlo ku konfliktu medzi verziou vášho priebehu hry uloženej v miestnom ukladacom priestore a verziou uloženou v ukladacom priestore typu cloud. Pri ďalšom spustení hry môžete vybrať, ktorú verziu uloženého priebehu hry chcete používať.

Not Cloud Supported (Ukladací priestor typu cloud nie je podporovaný)

Ukladanie v ukladacom priestore typu cloud je k dispozícii len pre uložené priebehy hry. Iný obsah konzoly Xbox 360 môžete ukladať na lokálne ukladacie zariadenie.

In Sync (Synchronizované)

Tento uložený priebeh hry je uložený v miestnom ukladacom priestore aj v ukladacom priestoru typu cloud. Uložené priebehy hry sú synchronizované a pripravené k používanie.

Offline

Majiteľ uloženého priebehu hry nie je prihlásený v službe Xbox Live. Stav príslušného uloženého priebehu hry zobrazíte prihlásením sa do profilu služby Xbox Live, pod ktorým bol uložený súbor vytvorený.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s ukladacím priestorom typu cloud v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?