Chybové hlásenia týkajúce sa synchronizácie hier pre konzolu Xbox One uložených v cloude

Ukladanie hier v ukladacom priestore typu cloud umožňuje hranie hier na viacerých konzolách. Ak máte viac ako jednu konzolu Xbox One alebo ak chcete hrať hry u priateľa, svoje uložené hry môžete ukladať v ukladacom priestore typu cloud. Takto môžete pokračovať v hraní jednej hry na rôznych konzolách na mieste, kde ste skončili.

Táto stránka obsahuje návod ako postupovať, keď sa vám zobrazí chybové hlásenie pri pokuse o synchronizáciu hier uložených v ukladacom priestore typu cloud.

Poznámka Ak máte iné problémy s používaním hier uložených v ukladacom priestore typu cloud, pozrite tému Najčastejšie otázky týkajúce sa ukladania hier do cloudu v konzole Xbox One.

Na tejto stránke

Nedajú sa uložiť ďalšie informácie pre…

Táto chyba sa zobrazí, ak sa počas synchronizácie s ukladacím priestorom typu cloud zaplní všetko miesto pre uložené hry. Uvoľnite miesto odstránením uložených hier, ktoré už nepotrebujete. Alebo chybu ignorujte a pokračujte v hraní bez možnosti uloženia.

Ktoré údaje chcete použiť?

Toto hlásenie sa zobrazí, ak má konzola novšie alebo iné lokálne uložené údaje než údaje uložené v ukladacom priestoru typu cloud – zvyčajne po hraní v režime offline. Ponúkne vám na výber, ktoré uložené údaje chcete použiť – lokálne uložené údaje alebo verziu z ukladacieho priestoru typu cloud (oznámi vám, ktorá z nich je označená ako novšia). Vyberte uloženú hru, ktorú chcete použiť, a pokračujte.

Druhej konzole Xbox trvá synchronizácia s ukladacím priestorom typu cloud príliš dlho

Táto chyba nastane, ak sa hráte na jednej konzole Xbox One potom, ako ste sa hrali na inej konzole Xbox One, ktorá nedokončila synchronizáciu uložených hier s ukladacím priestorom typu cloud. K dispozícii máte dve možnosti:

  • Výberom možnosti Synchronizovať naposledy uložené údaje zastavíte odovzdávanie druhej konzoly a spustíte synchronizáciu údajov v konzole, ktorú momentálne používate. Nezosynchronizované údaje z druhej konzoly môžete stratiť.
  • Vyberte možnosť Čakať ďalej a vyriešte problém so synchronizáciou ďalšej konzoly. To zvyčajne znamená, že sa prihlásite do svojho profilu v danej konzole a dokončíte odovzdávanie.

Vaše informácie sa nám nepodarilo zosynchronizovať s ukladacím priestorom typu cloud

Táto chyba nastane, ak konzola Xbox One nedokáže zachovať dobré pripojenie k službe Xbox Live. Ak môžete, vyberte možnosť Hrať v režime offline, aby sa namiesto toho použili údaje z pevného disku konzoly.

Test pripojenia k sieti:

  1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
  2. Prejdite na položky Systém > Nastavenia > Sieť.
  3. Vyberte položku Nastavenia siete.
  4. Na pravej strane obrazovky Nastavenia siete vyberte položku Test pripojenia k sieti. Test sa spustí automaticky a oznámi vám, či máte problém s pripojením.

Ak počas testu nastane chyba, vyskúšajte Riešenie chyby sieťového pripojenia konzoly Xbox One.

Nepodarilo sa nám získať naposledy uložené údaje

Ak vidíte túto chybu, môže to znamenať, že služba Xbox Live pre sociálne siete a hranie hier môže byť obmedzená. Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy služby Xbox Live, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Sociálne siete a hranie hier: spustená
2019-10-16T14:29:45.8875129+00:00

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Chybové hlásenia týkajúce sa synchronizácie hier pre konzolu Xbox One uložených v cloude, alebo iným problémom?