Riešenie problémov so zistením externého ukladacieho priestoru konzoly Xbox One

Tento článok opisuje systémové požiadavky konzoly Xbox One na externé ukladacie zariadenia. Obsahuje aj informácie o tom, ako postupovať v prípade, že konzola nemôže zistiť pripojenú externú jednotku.

Dôležité: Pred inštaláciou pevného disku v konzole Xbox One sa uistite, že na ňom nie sú uložené žiadne dôležité informácie. Konzola Xbox One naformátuje disk znova.

Požiadavky

Ak má externá ukladacia jednotka slúžiť na ukladanie hier a aplikácií z konzoly Xbox One, musí spĺňať tieto požiadavky:

 • Používať pripojenie USB 3.0. Ak používate rozbočovač USB, tiež musí používať pripojenie USB 3.0 alebo novšie.
 • Mať ukladaciu kapacitu 128 GB alebo väčšiu.
 • Obsahovať oblasť. Disky sa zvyčajne dodávajú s vopred naformátovanou oblasťou. Ďalšie informácie o tom, ako rozdeliť externý pevný disk na oblasti, nájdete v pokynoch výrobcu.
 • Ku konzole nesmú byť naraz pripojené viac ako tri úložné zariadenia.

Zariadenia, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, budú považované za multimediálne dátové úložiská, napríklad na ukladanie hudobných súborov alebo videí. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa ukladacích zariadení konzoly Xbox One

Ako rozpoznať externý ukladací priestor

Ak chcete skontrolovať, či konzola rozpoznáva ukladacie zariadenie:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Systém > Úložisko.
 3. Ak je ukladacie zariadenie uvedené v zozname, konzola ho rozpoznala.

Ak konzola nerozpozná externú ukladaciu jednotku

Riešenie 1: Skontrolujte, či ste nainštalovali všetky nedávne aktualizácie konzoly Xbox One

Je možné, že nedávno boli vydané aktualizácie konzoly Xbox One a že systém musíte ručne aktualizovať, aby dokázal rozpoznať externé úložisko. Postup aktualizácie:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a potom vyberte položku Systém > Nastavenia > Systém > Aktualizácie a stiahnuté položky.
 2. Ak uvidíte hlásenie Je dostupná aktualizácia, k dispozícii je aktualizácia, ktorú musíte nainštalovať.
 3. Po nainštalovaní aktualizácie sa vráťte do ponuky Nastavenia vyberte položky Systém > Úložisko. Pozrite sa, či sa zariadenie zobrazuje v zozname.

Ak vaše zariadenie stále nezobrazuje alebo ak neboli žiadne čakajúce aktualizácie, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie 2: Ak používate režim okamžitého zapnutia, nastavte správu napájania pre úložisko

Skontrolujte si nastavenia napájania. Ak ste v režime okamžitého zapnutia:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , čím sa otvorí sprievodca.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Napájanie a spustenie > Režim napájania a spustenie.
 3. Uistite sa, či je položka Režim napájania nastavená na možnosť Okamžité zapnutie.
 4. Zrušte výber políčka vedľa položky Ak je konzola Xbox vypnutá, vypnúť ukladacie zariadenie.
 5. Reštartujte Xbox, potom prejdite na položku Nastavenia a vyberte položky Systém > Ukladací priestor a skontrolujte, či sa vaše zariadenie teraz zobrazí v zozname.

Riešenie č. 3: Ďalšie možné riešenia

Ak konzola Xbox One stále nedetekuje externé ukladacie zariadenie:

 • Odpojte a znova pripojte úložné zariadenie.
 • Zapojte zariadenie do iného portu USB na konzole.
 • Vypnite a znova zapnite konzolu:
  1. Stlačte tlačidlo Xbox na prednej strane konzoly približne na 10 sekúnd.
  2. Znova zapnite konzolu a skontrolujte, či rozpoznáva externú jednotku.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov so zistením externého ukladacieho priestoru konzoly Xbox One, alebo iným problémom?