Prejsť na hlavný obsah
Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov so zistením externého ukladacieho priestoru konzoly Xbox One

Tento článok opisuje systémové požiadavky konzoly Xbox One na externé ukladacie jednotky. Obsahuje aj informácie o tom, ako postupovať v prípade, že konzola nemôže zistiť pripojenú externú jednotku.

Dôležité:  Pred inštaláciou pevného disku v konzole Xbox One sa uistite, že na ňom nie sú uložené žiadne dôležité informácie. Konzola Xbox One naformátuje disk znova.

Požiadavky

Ak má externá ukladacia jednotka slúžiť na ukladanie hier a aplikácií z konzoly Xbox One, musí spĺňať tieto požiadavky:

 • Používať pripojenie USB 3.0. Ak používate rozbočovač USB, tiež musí používať pripojenie USB 3.0 alebo novšie.
 • Mať ukladaciu kapacitu 256 GB alebo väčšiu.
 • Obsahovať oblasť. Jednotky sa zvyčajne dodávajú s vopred naformátovanou oblasťou. Ďalšie informácie o tom, ako rozdeliť externý pevný disk na oblasti, nájdete v pokynoch výrobcu.

Zariadenia, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, budú považované za multimediálne dátové úložiská, napríklad na ukladanie hudobných súborov alebo videí. Ďalšie informácie nájdete v článku Správa ukladacích zariadení konzoly Xbox One.

Navyše, naraz môžu byť ku konzole pripojené najviac tri externé jednotky.

Ako rozpoznať externý ukladací priestor

Po prvom pripojení externého ukladacieho zariadenia ku konzole Xbox One by konzola mala zariadenie rozpoznať a previesť vás inštaláciou.

Ak k tomu nedôjde alebo ak chcete neskôr skontrolovať, či konzola rozpoznáva ukladacie zariadenie, postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Systém.
 5. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 6. Vyberte položku Manage storage (Spravovať úložisko). Ak je ukladacie zariadenie uvedené v zozname, konzola ho rozpoznala. Ak zariadenie nie je uvedené v zozname, vyskúšajte kroky na riešenie problémov opísané na tejto stránke.

Čo robiť, ak konzola nerozpozná externú ukladaciu jednotku

Riešenie 1: Skontrolujte, či ste nainštalovali všetky nedávne aktualizácie konzoly Xbox One

Je možné, že nedávno boli vydané aktualizácie konzoly Xbox One a že systém musíte ručne aktualizovať, aby dokázal rozpoznať externé úložisko. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Systém.
 5. Pozrite si obrazovku Console info & updates (Informácie o konzole a aktualizácie). Ak sa zobrazuje hlásenie Update available (Aktualizácia je dostupná), k dispozícii je aktualizácia, ktorú musíte nainštalovať.
 6. Po nainštalovaní aktualizácie sa vráťte do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém) a potom položku Storage (Spravovať úložisko). Pozrite sa, či sa zariadenie zobrazuje v zozname.

Ak sa tým problém neodstráni alebo ak nie sú k dispozícii žiadne nedávne aktualizácie konzoly Xbox One, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie 2: Ak používate režim okamžitého zapnutia, nastavte správu napájania pre úložisko

Skontrolujte, či používate režim okamžitého zapnutia. Ďalšie informácie nájdete v článku Informácie o zmene nastavení napájania konzoly Xbox One.

Ak momentálne používate režim okamžitého zapnutia, nastavte správu napájania pre úložisko podľa týchto krokov:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Napájanie.
 5. Prejdite do ponuky Power mode (Režim napájania).
 6. Zrušte začiarknutie políčka vedľa textu: „When Xbox is off, turn off storage.“ (Ak je konzola Xbox vypnutá, vypnúť ukladacie zariadenia).

Ak sa pomocou tohto riešenia problém neodstráni, vyskúšajte riešenia v nasledujúcej časti.

Riešenie č. 3: Ďalšie možné riešenia

Ak konzola Xbox One naďalej nerozpoznáva externé ukladacie zariadenie, vyskúšajte tieto kroky.

 • Odpojte a znova pripojte jednotku.
 • Zapojte jednotku do iného portu USB na konzole.
 • Úplne reštartujte konzolu:
  1. Stlačte tlačidlo napájania na prednej strane konzoly približne na 10 sekúnd.
  2. Znova zapnite konzolu a skontrolujte, či rozpoznáva externú jednotku.

Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov so zistením externého ukladacieho priestoru konzoly Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku