Výmena disku s hrou pre konzolu Xbox One

Ak ste si zakúpili hru na disku a nemožno ju nainštalovať do konzoly, môžete si ju do 90 dní od zakúpenia vymeniť na základe zmluvných podmienok programu výmeny diskov s hrami od spoločnosti Microsoft.

Poznámka: Skôr než nás požiadate o náhradný disk, majte na pamäti tieto skutočnosti:

 • Ak konzola Xbox One nedokáže prehrať disk, najprv skúste postupovať podľa krokov v sprievodcovi Riešenie problémov s prehrávaním disku v konzole Xbox One, aby ste problém vyriešili.
 • Program výmeny diskov s hrami od spoločnosti Microsoft sa vzťahuje IBA na hry vydané spoločnosťou Microsoft a závisí od dostupnosti. Ak hru vydala iná spoločnosť, požiadajte príslušnú spoločnosť o zásady týkajúce sa výmeny diskov. Hry vydané spoločnosťou Microsoft môžete prehľadávať v Microsoft Store.

Program výmeny diskov s hrami

Výmena hry

Hru od spoločnosti Microsoft si môžete vymeniť vykonaním týchto krokov:

 1. Najskôr sa pokúste vymeniť disk u predajcu, kde ste si hru pôvodne zakúpili.
 2. Ak nemožno vymeniť hru u predajcu a ešte neuplynula záručná lehota vzťahujúca sa na príslušenstvo, kontaktujte technickú podporu pre Xbox.
  1. Pracovníkovi podpory bude potrebné poskytnúť nasledujúce informácie, tak ich majte pripravené:
   • vaša e-mailová adresa,
   • originál dokladu o kúpe,
   • fotografie prednej a zadnej strany disku,
   • váš gamertag v službe Xbox,
   • ID vašej konzoly.
  2. Ak chcete nájsť svoj gamertag v službe Xbox, dvakrát ťuknite na tlačidlo Xbox na ovládači a potom prejdite nahor do svojho prihláseného profilu. Váš gamertag sa zobrazí pod vaším profilovým obrázkom.
  3. Ak chcete nájsť ID svojej konzoly, dvakrát ťuknite na tlačidlo Xbox na ovládači a potom prejdite nadol na položku Settings (Nastavenia). Vyberte položku All settings (Všetky nastavenia), potom položku System (Systém) a potom položku Console info & updates (Informácie o konzole a aktualizácie). Poznačte si informáciu v položke Console ID (ID konzoly).

Podmienky a požiadavky programu výmeny diskov s hrami od spoločnosti Microsoft

TENTO PROGRAM SA VZŤAHUJE IBA NA MAJITEĽOV KONZOL XBOX ONE V KRAJINÁCH, V KTORÝCH SA KONZOLA XBOX ONE PREDÁVA NA AUTORIZOVANÝCH PREDAJNÝCH MIESTACH.

 • Musíte mať viac ako 18 rokov.
 • Spoločnosť Microsoft poskytne iba výmenu za rovnaký herný titul. Spoločnosť Microsoft môže podľa vlastného rozhodnutia poskytnúť digitálnu verziu hry namiesto výmeny disku.
 • Program je určený iba pre SPOTREBITEĽSKÝCH KONCOVÝCH POUŽÍVATEĽOV. Pri každej objednávke musíte uviesť sériové číslo konzoly Xbox One. Požiadať môžete najviac o jednu (1) výmenu disku z každého herného titulu.
 • Tento program je časovo obmedzený, závisí od dostupnosti a podlieha zmenám bez upozornenia.
 • Spoločnosť Microsoft môže vymeniť iba vybrané tituly a nezaväzuje sa vymeniť všetky tituly ani žiadny konkrétny titul.
 • Tieto podmienky a požiadavky predstavujú celú zmluvu medzi jednotlivými stranami a nahrádzajú akékoľvek zmluvy alebo komunikáciu (či už ústnu, alebo písomnú) týkajúcu sa programu.

Kontaktovanie iných vydavateľov hier

Ak váš disk s hrou nevydala spoločnosť Microsoft, informujte sa u vydavateľa hry, aké pravidlá výmeny diskov s hrami uplatňuje.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Výmena disku s hrou pre konzolu Xbox One, alebo iným problémom?