Zdieľať túto stránku

Hra mrzne alebo prestane reagovať v zariadení so systémom Windows 10

Prehľad

Je frustrujúce, keď sa počas hrania hier v zariadení so systémom Windows 10 vyskytnú problémy s výkonom alebo stabilitou. Hra môže napríklad nečakane zamrznúť alebo prestať reagovať. Riešenia uvedené na tejto stránke môžu pomôcť vyriešiť prípadné problémy počas hrania v zariadení so systémom Windows 10.

Riešenia problémov

Riešenie č. 1: Ukončite a znova spustite hru

Niekedy môže hra zamrznúť alebo prestať reagovať z dôvodu dočasnej chyby, ktorá sa dá vyriešiť ukončením a opätovným spustením danej hry.

Poznámka Ak dochádza k zlyhaniu alebo nereagovaniu hry počas spúšťania, preskočte toto riešenie.

V samotnej hre stlačte tlačidlo X v pravom hornom rohu okna, čím hru zatvoríte. Potom hru znova spustite.

Riešenie č. 2: Reštartujte zariadenie

Reštartovaním zariadenia so systémom Windows 10 sa vynuluje všetko spustené v pamäti, čo by mohlo zapríčiňovať mrznutie alebo nereagovanie hry. Zariadenie so systémom Windows 10 reštartujte podľa týchto krokov.

Poznámka Skôr než budete pokračovať, presvedčte sa, že nič nie je otvorené ani neuložené. Tento proces totiž automaticky zatvorí všetky otvorené aplikácie.

  1. Stlačte tlačidlo Windows na svojom zariadení alebo klávesnici, prípadne vyberte ikonu Windows v ľavom dolnom rohu hlavnej obrazovky.
  2. Vyberte položku Napájanie a potom vyberte položku Reštartovať.

Po reštartovaní zariadenia so systémom Windows 10 sa môžete opäť prihlásiť a znova spustiť hru.

Riešenie č. 3: V zariadení skontrolujte, či nie sú k dispozícii aktualizácie softvéru a ovládačov pre systém Windows

Ak hra mrzne alebo nereaguje, pravdepodobne je k dispozícii aktualizácia pre hardvér zariadenia so systémom Windows 10.

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako v zariadení skontrolovať najnovšie aktualizácie softvéru alebo ovládačov videa, prečítajte si článok Informácie o získaní najnovšieho softvéru a ovládačov pre systém Windows 10.

Riešenie č. 4: Skontrolujte systémové požiadavky na hru

V prípade niektorých hier existujú špecifické minimálne systémové požiadavky na to, aby ich zariadenie so systémom Windows 10 dokázalo bez problémov prehrať. Ak hra mrzne alebo nereaguje, overte, či používané zariadenie dokáže spúšťať danú hru bez akýchkoľvek problémov.

Ďalšie informácie o tom, ako skontrolovať systémové požiadavky týkajúce sa vašej hry, nájdete v článku Ako zistiť, či bude hra fungovať v zariadení so systémom Windows 10.

Riešenie č. 5: Skontrolujte sieťové pripojenie

Ak si hra vyžaduje online pripojenie, strata pripojenia v priebehu hry môže spôsobiť problémy pri prehrávaní hry. Obyčajne sa v hre zobrazí oznámenie informujúce o strate sieťového pripojenia.

Postup, ako skontrolovať, či ste ešte pripojení:

  1. Stlačte tlačidlo Windows na svojom zariadení alebo klávesnici, prípadne vyberte ikonu Windows v ľavom dolnom rohu hlavnej obrazovky.
  2. Vyberte ponuku Nastavenia a potom vyberte položku Sieť a internet.
  3. Skontrolujte, či sa vedľa názvu siete, ku ktorej ste pripojení, zobrazuje stav Pripojené.

Ak sa vedľa názvu siete nezobrazuje stav Pripojené alebo ak máte problémy s pripojením, prejdite do dolnej časti stránky a vyberte položku Centrum sietí. Tu vyberte položku Riešenie problémov a potom postupujte podľa pokynov.

Riešenie č. 6: Prihláste sa ako iný používateľ

Údaje poškodeného profilu uloženého v zariadení so systémom Windows 10 môžu niekedy ovplyvniť výkon a stabilitu hry. Ak chcete skontrolovať údaje profilu, skúste hrať rovnakú hru a použiť pritom iný účet. Postupujte takto:

  1. Stlačte tlačidlo Windows na svojom zariadení alebo klávesnici, prípadne vyberte ikonu Windows v ľavom dolnom rohu hlavnej obrazovky.
  2. Z ponuky v ľavom hornom rohu vyberte názov svojho účtu a potom vyberte položku Prepnúť účet.
  3. Prihláste sa pomocou účtu odlišného od toho, ktorý ste používali.
  4. Opätovným spustením hry skontrolujte, či funguje správne.

Riešenie č. 7: Opravte alebo znova nainštalujte hru

Z času na čas sa súbory hry môžu poškodiť alebo zmeniť, najmä ak sa v zariadení nachádza malvér alebo je v ňom spustená aplikácia, ktorá modifikuje hru. Ak hra mrzne alebo nereaguje, odinštalovaním a opätovným nainštalovaním sa odstránia a nahradia súbory potrebné na spustenie hry.

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako odinštalovať a znova nainštalovať hry, postupujte podľa krokov uvedených v článku Odinštalovanie a preinštalovanie hry v systéme Windows 10 a potom sa znova pokúste hru prehrať.

Riešenie č. 8: Skontrolujte, či pre váš účet neexistuje zákaz hry

Vývojári hier môžu do svojich titulov zabudovať zabezpečenie pre konkrétnu hru a vynucovať pravidlá komunity, aby pomohli zaistiť jej čestné a úctivé hranie. Ak nemožno spustiť niektorú hru, môže to byť následok presadzovania pravidiel alebo zákazu pre danú hru. Pretože každá hra je iná, každý vývojár môže zákaz týkajúci sa príslušnej hry oznamovať iným spôsobom. Ak chcete získať bližšie informácie o zákaze v hre, kontaktujte príslušného vývojára alebo vydavateľa hry.

Ak hra naďalej mrzne alebo prestane reagovať, prejdite na stránku Hry pre Windows 10, kde nájdete zoznam všetkých herných titulov. Ak ide o hru vydanú spoločnosťou Microsoft, môžete vyhľadať informácie týkajúce sa danej hry, ako aj prepojenia na stránky komunity, kde nájdete informácie o známych výpadkoch služby alebo problémoch s prihlásením. Ak ide o hru vydanú treťou stranou, nájdete priame prepojenia na stránky služby a komunity.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Hra mrzne alebo prestane reagovať v zariadení so systémom Windows 10, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku