Zlepšenie výkonu streamovania hier aplikácie Sprievodca konzolou Xbox pre Windows 10

Pomocou niekoľkých úprav domácej siete môžete zlepšiť kvalitu zvuku a videa pri streamovaní hier. Vyskúšajte návrhy na tejto stránke, aby ste zlepšili výkon streamovania hier pri použití aplikácie Sprievodca konzolou Xbox pre Windows 10.

Na tejto stránke

Ak je to možné, používajte káblové pripojenie

Pri streamovaní cez sieť Ethernet vždy dosiahnete najvyššiu kvalitu videa, hranie hier s najmenším oneskorením a najmenej rušenia. Ak je to možné, pripojte počítač so systémom Windows 10 a konzolu Xbox One k svojej domovskej sieti prostredníctvom káblov siete Ethernet.

Poznámka: Ak nemôžete vytvoriť káblové pripojenie pre vzdialenosť medzi konzolou a domácim sieťovým zariadením, možno vám pomôžu tieto dve možnosti. Zvážte investíciu do niektorej z týchto možností, aby ste mohli vo svojej domácnosti využiť existujúcu elektroinštaláciu:

 • Sieťové adaptéry využívajúce elektrickú sieť. Tieto adaptéry umožňujú používať existujúce elektrické vedenie vo vašej domácnosti ako vysokorýchlostnú káblovú sieť.
 • MoCA (multimédiá cez koaxiálny kábel). Tieto adaptéry umožňujú používať existujúce koaxiálne káble vo vašej domácnosti ako vysokorýchlostnú káblovú sieť.

Ak používate bezdrôtovú sieť, používajte sieť 802.11 AC alebo N s frekvenciou 5 GHz (ak je to možné).

Novšie bezdrôtové technológie vám poskytnú najlepší bezdrôtový zážitok pri streamovaní hier   konzoly Xbox One do počítača so systémom Windows 10.

Niektoré bezdrôtové smerovače budú vysielať dva názvy siete (SSID): jeden ako sieť s frekvenciou 5 GHz a druhý ako sieť s frekvenciou 2,4 GHz.

Siete s frekvenciou 5 GHz sú menej náchylné na rušenie od zariadení, ako sú bezdrôtové telefóny a mikrovlnné rúry. Napriek tomu, že signály s frekvenciou 5 GHz nedokážu preniknúť hrubými stenami tak, ako signály s frekvenciou 2,4 GHz, je vždy lepšie skúsiť použiť pásmo 5 GHz vašej siete, skôr ako použijete pásmo 2,4 GHz.

Premiestnite konzolu Xbox One alebo počítač bližšie k bezdrôtovému smerovaču

Čím bližšie sú konzola Xbox One a počítač pri smerovači, tým lepšie je pripojenie. Pre bezdrôtový smerovač vyberte miesto v strede. Steny, podlahy a kovové predmety môžu spôsobovať rušenie.

Zníženie miery rušenia bezdrôtového pripojenia

Mnoho druhov bezdrôtovej elektroniky, napríklad bezdrôtové telefóny, mikrovlnné rúry, zariadenia na monitorovanie detí alebo otvárače garážových brán, používa pásmo 2,4 GHz.

Použitím pásma 5 GHz bezdrôtovej siete sa tomuto rušeniu vyhnete.

Typy rušenia oslabujúce signál:

Aktívne rušenie
K aktívnemu rušeniu dochádza v prípade, ak iné elektronické zariadenia vysielajú signál bezdrôtového pripojenia alebo inak spôsobujú elektromagnetické rušenie. Častými príčinami aktívneho rušenia sú mikrovlnné rúry, klimatizácie, televízory CRT, bezdrôtové slúchadlá, zariadenia na sledovanie dojčiat, iné bezdrôtové siete, systémy bezdrôtových telefónov a bezdrôtové reproduktory.

Poznámka: Rušenie môže spôsobovať aj mnoho ďalších elektronických zariadení. Potenciálne príčiny rušenia sa pokúste minimalizovať presunutím elektronických zariadení, ktoré sa nachádzajú medzi konzolou Xbox a bezdrôtovým smerovačom, na iné miesto.

Pasívne rušenie
K pasívnemu rušeniu dochádza v prípade, ak signál bezdrôtového pripojenia prechádza cez predmety. Tým sa signál bezdrôtového pripojenia oslabuje a lomí. Medzi materiály spôsobujúce pasívne rušenie patrí betón, sklo, olovené a medené potrubie, izolácia, zrkadlá, trezory na zbrane, kartotékové skrine, dlaždice a omietka. Signál bezdrôtového pripojenia sa tiež zhoršuje v súvislosti s narastajúcou vzdialenosťou. Rušenie môže nastať aj v prípade, keď je konzola príliš blízko pri bezdrôtovom smerovači. Ideálna vzdialenosť od bezdrôtového smerovača ku konzole Xbox One je od 1,5 m do 15,2 m.

Tlmenie
Pri signáloch bezdrôtového pripojenia sa tlmenie vyskytuje prirodzene. Znamená to, že bezdrôtový signál slabne v závislosti od vzdialenosti, čo sa bežne označuje ako problémy s dosahom. Smerovače majú obmedzený dosah vysielania, ktorý sa však líši v závislosti od zariadenia. Dosah zariadenia sa ešte viac skráti, ak signál prechádza cez pevné predmety (pozrite si odsek „Pasívne rušenie“ uvedený vyššie).

Priama viditeľnosť
Pri zaoberaní sa aktívnym alebo pasívnym rušením treba zvážiť kľúčový aspekt, ktorým je priama viditeľnosť. Nakreslite imaginárnu priamku medzi smerovačom a konzolou Xbox One a uvidíte, čí môžete vypnúť alebo presunúť niektoré zariadenia nachádzajúce sa pozdĺž tejto priamky, ktoré môžu spôsobovať aktívne rušenie.

Taktiež môžete premiestniť konzolu alebo smerovač, aby ste minimalizovali pasívne rušenie. Signál bezdrôtového pripojenia často môžete zlepšiť vybratím zariadení zo skriniek multimediálneho systému alebo stolov.

Dve rovnaké kresby zobrazujú konzolu, bezdrôtový smerovač a indikátor intenzity signálu. Jedna kresba obsahuje skrinku medzi konzolou a smerovačom a slabšiu intenzitu signálu.

Po určení najlepšej konfigurácie priamej viditeľnosti zariadení a odstránení čo najväčšieho počtu príčin rušenia pripojenie otestujte, aby ste videli, či sa zlepšilo.

Zariadenia USB 3.0
Niektoré zariadenia USB 3.0 môžu spôsobovať bezdrôtové rušenie sietí s frekvenciou 2,4 GHz. Ak musíte používať bezdrôtovú sieť s frekvenciou 2,4 GHz, vyhýbajte sa v maximálnej možnej miere zapájaniu periférnych zariadení USB do konzoly Xbox One a počítača so systémom Windows 10.

Používajte čo najmenej preťažený bezdrôtový kanál a pásmo

Každá bezdrôtová sieť má kanál, cez ktorý komunikuje. Ak bezdrôtová sieť v okolí používa rovnaký kanál, tieto dve siete sa budú vzájomne rušiť. Je dôležité nakonfigurovať bezdrôtový smerovač tak, aby používal kanál, ktorý nebude rušený okolitými sieťami.

Regionálne obmedzenia
Ak bezdrôtové zariadenie zistí príliš veľkú prenosovú aktivitu na konkrétnom bezdrôtovom pásme, v niektorých krajinách zníži svoj výkon s cieľom znížiť preťaženie bezdrôtovej siete. To má za následok horší bezdrôtový výkon, preto si vyberte čo najmenej preťažené bezdrôtové pásmo a kanál.

Nižšie sú uvedené tipy na zmenu bezdrôtového kanála a nájdenie menej preťažených kanálov.

Zmena kanála bezdrôtového pripojenia
Informácie o zmene kanála bezdrôtového pripojenia nájdete vo fórach s informáciami o sieťovom hardvéri. Nájdete tam informácie o spôsobe konfigurácie a aktualizácie konkrétneho sieťového hardvéru. Ak naše fóra neobsahujú informácie týkajúce sa konkrétneho smerovača, prečítajte si dokumentáciu k smerovaču alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu, aby ste zistili, ako zmeniť kanál bezdrôtového pripojenia.

Poznámka: Majte na pamäti, že obsah fór podpory služby Xbox je k dispozícii iba v angličtine. Ak chcete obsah fór podpory služby Xbox preložiť do iného jazyka, prilepte URL adresu do online prekladacieho nástroja, napríklad do programu Prekladač Bing.

Výber najoptimálnejšieho kanála

U väčšiny bezdrôtových smerovačov možno nakonfigurovať šírku kanálov 20 MHz alebo 40 MHz. Tiež môže byť uvedená ako „Úzka“ alebo „Široká“. Konzola Xbox One uprednostňuje frekvenciu 20 MHz alebo nastavenie „Úzka“.

Siete používajúce frekvenciu 2,4 GHz majú kanály od čísla 1 do 11 (13 v Európe). Kanál sa môže rušiť s inými kanálmi v blízkosti, preto by ste vždy mali vybrať kanál, ktorý je vzdialený o 5 kanálov. Najlepším riešením je vybrať len kanály 1, 6 a 11, aby sa minimalizovalo prekrývanie kanálov. Niektoré bezdrôtové smerovače umožňujú nastaviť šírku kanála. Výberom frekvencie 20 MHz alebo nastavenia „Úzka“ obmedzíte rušenie so susednými kanálmi.

V sieťach s frekvenciou 5 GHz sa kanály neprekrývajú.

Po zmene kanála bezdrôtového pripojenia vyskúšajte, či sa pripojenie zlepšilo.

Hľadanie menej preťaženého bezdrôtového kanála

Môžete určiť, ktoré kanály vo vašom okolí nie sú využívané. Ak chcete nájsť zoznam bezdrôtových sietí v okolí počítača a zistiť, ktoré kanály využívajú, vyskúšajte nasledujúce možnosti.

 • Použite grafický nástroj, napríklad inSSIDer Wi-Fi Analyzer (Android). Tieto nástroje spoločnosť Microsoft nepodporuje.
 • Použite vstavaný príkazový riadok v systéme Windows. Je potrebná čiastočná znalosť príkazového riadka. Postupujte takto:
  1. Stlačte tlačidlo Windows, napíšte text Príkazový riadok a stlačte kláves Enter.
  2. Do príkazového riadka zadajte príkaz netsh wlan show networks mode=bssid a stlačte kláves Enter.
Obrazovka zobrazuje podobnosti o sieti vrátane sily signálu.

Výstup tohto príkazu zobrazí zoznam sietí vrátane ich sily signálu a kanála. Ak má vaša sieť rovnaký kanál (siete s frekvenciou 5 GHz) ako jedna z nich alebo jej kanál nie je posunutý o 5 kanálov (siete s frekvenciou 2,4 GHz), môžete zlepšiť kvalitu streamovania zmenou bezdrôtového kanála na konfiguračnej stránke svojho smerovača.

Aktualizujte bezdrôtové ovládače a firmvér bezdrôtového smerovača

Použitie najnovších bezdrôtových ovládačov a firmvéru je vždy najlepšia možnosť. Postupujte takto.

Aktualizácia firmvéru smerovača a brány

Káblové aj bezdrôtové smerovače obsahujú vstavaný softvér nazývaný firmvér. Firmvér smerovača zahŕňa funkcie sieťového protokolu, zabezpečenia a správy. Smerovače, ktoré majú vo firmvéri uložené staršie informácie, nemusia fungovať správne.

Výrobcovia smerovačov často poskytujú aktualizácie, ktoré zlepšujú výkon, stabilitu, zabezpečenie a možnosti pripojenia. Aktualizáciou firmvéru smerovača môžete vyriešiť problémy so slabým výkonom alebo prerušovaním spojenia.

Tieto aktualizácie firmvéru môžete sami prevziať a nainštalovať. Počítač musí byť priamo pripojený k smerovaču pomocou kábla siete Ethernet, aby ste mohli nový súbor firmvéru odovzdať priamo do smerovača.

Ďalšie informácie o spôsobe konfigurácie a aktualizácie konkrétneho sieťového hardvéru nájdete vo fórach s informáciami o sieťovom hardvéri.

Poznámka: Majte na pamäti, že obsah fór podpory služby Xbox je k dispozícii iba v angličtine. Ak chcete obsah fór podpory služby Xbox preložiť do iného jazyka, prilepte URL adresu do online prekladacieho nástroja, napríklad do programu Prekladač Bing.

Aktualizácia ovládačov a firmvéru počítača

Tu je postup, ako vyhľadať a aktualizovať ovládače pre váš počítač:

 1. Stlačte tlačidlo Windows, napíšte text Správca zariadení a stlačte kláves Enter.
 2. Vyberte ponuku Sieťové adaptéry, aby ste videli hardvér nainštalovaný vo vašom počítači.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na sieťový adaptér a vyberte položku Aktualizovať softvér ovládača...
 4. Vyberte položku Automaticky vyhľadávať aktualizovaný softvér ovládača.
Okná správcu zariadení zobrazujú rozbalenú ponuku Sieťové adaptéry a vybratý bezdrôtový adaptér.

Zakážte staršie bezdrôtové protokoly v bezdrôtovom prístupovom bode

Niektoré bezdrôtové smerovače a prístupové body môžu byť nakonfigurované tak, aby zakazovali staršie protokoly 802.11 a, b, g. Toto nastavenie je niekedy označované ako „Zmiešaný režim“. Zakázaním týchto starších protokolov a nastavením bezdrôtového smerovača tak, aby explicitne používal novšie protokoly (napríklad 802.11 AC/N), dosiahnete lepší zážitok.

Nepoužívajte rovnaký názov siete (SSID) pre sieť s frekvenciou 2,4 GHz a sieť s frekvenciou 5 GHz

Niektoré bezdrôtové smerovače budú predvolene používať jeden názov siete (SSID) pre sieť s frekvenciou 2,4 GHz aj sieť s frekvenciou 5 GHz, kým iné bezdrôtové smerovače budú predvolene používať dva samostatné názvy, ktoré vám pomôžu identifikovať frekvenčné pásmo.

Ak váš smerovač používa rovnaký názov siete pre obe siete, môžete ho nakonfigurovať tak, aby priradil každej sieti iný názov. Vytvorením samostatných názvov môžete explicitne nakonfigurovať počítač aj Xbox One, aby používali konkrétnu sieť a frekvenčné pásmo.

Pri streamovaní do prenosného počítača alebo tabletu skontrolujte zapojenie zariadenia do siete

Niektoré prenosné počítače alebo tablety budú používať spôsoby správy napájania na zníženie množstva energie spotrebovanej bezdrôtovým adaptérom pri napájaní z batérie. Tieto spôsoby môžu znížiť šírku pásma bezdrôtovej siete zariadenia a spôsobiť oneskorenie v komunikácii s konzolou Xbox One. Pri použití napájacieho adaptéra daného zariadenia môže prenosný počítač alebo tablet využívať všetky funkcie bezdrôtového adaptéra.

Pripojte do siete s frekvenciou 5 GHz len streamovacie zariadenia

Ak pripojíte do pásma 5 GHz svojej siete len streamovacie zariadenia a Xbox One, minimalizujete rušenie ostatnými zariadeniami. Počítače, telefóny, prenosné počítače a tablety pripojte do siete s pásmom 2,4 GHz.

Zváženie vypnutia zariadení ďaleko od vášho bezdrôtového smerovača

Zariadenia sa snažia komunikovať s bezdrôtovým smerovačom z diaľky, resp. komunikácia cez niekoľko stien môže znížiť celkovú dostupnú šírku pásma vašej domácej siete.

Zvážte presunutie týchto zariadení bližšie k bezdrôtovému smerovaču alebo ich vypnutie.

Povolenie režimu bezdrôtových multimédií (WMM) v bezdrôtovom smerovači

Režim bezdrôtových multimédií (WMM) umožňuje bezdrôtovému smerovaču uprednostniť časovo citlivé sieťové prenosy, napríklad streamovanie hry, pred časovo necitlivými prenosmi (napríklad prezeranie webových stránok). Povolením tejto funkcie zlepšíte zážitok zo streamovania hier.

Toto nastavenie možno nájsť v konfigurácii bezdrôtového smerovača a niekedy sa označuje ako QoS (kvalita služby).

Zabránenie zbytočným internetovým prenosom z vášho počítača so systémom Windows 10

Ponechanie otvoreného okna prehliadača môže spôsobiť zbytočný internetový prenos, a to aj v prípade, že je okno prehliadača v pozadí. Služby na synchronizáciu súborov, napríklad OneDrive a Dropbox, môžu tiež využívať šírku pásma počítača a súťažiť s prenosom streamovania hry.

Ak chcete dosiahnuť najlepší zážitok, zatvorte počas streamovania hier nepotrebné okná prehliadača a obmedzte synchronizáciu súborov a ďalšie aktivity zaťažujúce šírku pásma.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zlepšenie výkonu streamovania hier aplikácie Sprievodca konzolou Xbox pre Windows 10, alebo iným problémom?