Problémy s nahrávaním pomocou funkcie Game DVR

V tomto článku nájdete informácie o problémoch, ktoré môžu mať niektorí hráči pri používaní funkcie Game DVR na nahrávanie klipov počas hrania, a ich riešení.

Funkcia Game DVR nezaznamenáva klip

Niektoré hry majú v predvolenom nastavení zakázanú funkciu nahrávania. Z týchto titulov nebudete môcť robiť klipy.

Klip je kratší, než sa očakávalo

Vo väčšine prípadov funkcia Game DVR umožňuje vytvorenie klipov v dĺžke až 5 minút. Niekedy sa môže stať, že klip je kratší, ako sa očakávalo. Existuje viacero dôvodov, prečo sa to môže stať:

 • Z klipu je odstránený čas strávený mimo hry. Ak sa počas nahrávania napríklad presuniete z hry na úvodnú obrazovku, čas strávený na úvodnej obrazovke sa do klipu nedostane.
 • Vydavatelia môžu zakázať nahrávanie určitých segmentov hry z rozličných dôvodov, napríklad týchto:
  • Možné pokazenie zážitku z hry.
  • Zobrazovanie hráča alebo hráčov v hre prostredníctvom senzora Kinect.
 • Funkcia Game DVR nahráva klipy v rozlíšení 720p a s rýchlosťou 30 snímok za sekundu. V prípade väčšiny hier toto rozlíšenie umožňuje nahrať klip s dĺžkou približne 5 minút. Klipy s náročnou grafikou alebo akciou môžu byť kratšie, pretože dĺžka sa skráti, aby sa zachovalo nahrávanie vo vysokej kvalite.

Riešenie problémov

Ak sa problémy vyskytujú aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Vypnite a zapnite konzolu

Vypnutie a zapnutie konzoly môže problém vyriešiť. Ak nie, vyskúšajte ďalšie riešenie.

Riešenie č. 2: Kontrola, či je funkcia Game DVR povolená

Kontrola, či je funkcia Game DVR povolená v konzole Xbox One:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 3. Prejdite do ponuky Preferences (Predvoľby).
 4. V časti „Game DVR & streaming“ (Funkcia Game DVR a streaming) skontrolujte, či je začiarknutá položka Allow broadcasts and captures (Povoliť vysielanie a snímanie počas hry).

Riešenie č. 3: Použite obidve predchádzajúce riešenia

Na vyriešenie problému v minulosti pomohol aj nasledujúci postup:

 1. Postupujte podľa krokov v riešení č. 2, avšak ZRUŠTE začiarknutie políčka Allow broadcasts and captures (Povoliť vysielanie a snímanie počas hry).
 2. Postupujte podľa krokov v riešení č. 1 a vypnite a znova zapnite konzolu.
 3. Postupujte podľa krokov v riešení č. 2 a ZAČIARKNITE políčko Allow broadcasts and captures (Povoliť vysielanie a snímanie počas hry).

Riešenie č. 4: Odstránenie starších klipov

Problém môže súvisieť s nedostatkom miesta v cloudovom úložisku. Skúste odstrániť niektoré staršie klipy a vytvoriť tak miesto:

 1. Stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Vyberte položku Broadcast & capture (Vysielanie a snímanie) a potom položku Capture (Nahrávanie).
 3. Vyberte položku Manage captures (Spravovať nahrávky).
 4. Vyberte prvé rozbaľovacie pole a potom položku On Xbox Live (V službe Xbox Live).
 5. Vyberte klip, ktorý chcete odstrániť.
 6. Vyberte položku Delete (Odstrániť) a akciu potvrďte výberom položky Yes (Áno).

Poznámka: AK ste vyčerpali pridelenú kapacitu úložiska pre obsah herných klipov, zobrazí sa správa s informáciou Delete some of your captures (Odstráňte niektoré svoje nahrávky). Ak chcete nahrať ďalšie nahrávky, odstráňte niektoré nahrávky zo služby Xbox Live.

Keď využijete 90 alebo viac percent z pridelenej kapacity úložiska pre obsah herných klipov, na obrazovke Manage captures (Spravovať nahrávky) profilu, ktorý dosiahol tento limit úložiska, sa zobrazí príslušná správa. Ak chcete zistiť, či ste blízko vyčerpania pridelenej kapacity, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Vyberte položku Broadcast & capture (Vysielanie a snímanie) a potom položku Capture (Nahrávanie).
 3. Vyberte položku Manage captures (Spravovať nahrávky).
 4. Ak sa blížite k vyčerpaniu pridelenej kapacity pre obsah herných klipov, zobrazí sa správa Your Xbox Live storage is filling up (Vaše úložisko v službe Xbox Live je takmer plné). Ak máte nedostatok miesta, odstráňte niektoré nahrávky a budete môcť nahrať ďalšie.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Problémy s nahrávaním pomocou funkcie Game DVR, alebo iným problémom?