Problémy s dosiahnutými výsledkami a výzvami v konzole Xbox One

Po dosiahnutí výsledkov alebo zdolaní výzvy v konzole Xbox One, môžete získať odmeny a zvýšiť svoje skóre hráča. Na úspešné odomknutie dosiahnutých výsledkov a výziev je potrebné zabezpečiť nasledovné:

 • Skôr, ako sa príslušný dosiahnutý výsledok odomkne, musíte mať dokončené všetky požadované prvky.
  Poznámka: Možno bude potrebné odomknúť kombináciu dosiahnutých výsledkov.
 • Vaša konzola musí byť pripojená k Xboxu Live. Ak chcete prekonávať výzvy a odomkýnať dosiahnuté výsledky, vaša konzola Xbox One nesmie byť offline.

Výzvy je potrebné absolvovať v rámci stanoveného času. Na absolvovanie výzvy môžete mať niekoľko týždňov, mesiacov alebo len hodín. Ak výzvu nedokončíte v určenom časovom limite, nezískate odmenu.

Dosiahnuté výsledky v aplikáciách môžete získať hoci len používaním aplikácie. Napríklad môžete získať výsledky sledovaním filmu v službe Netflix. Takéto dosiahnuté výsledky sa udeľujú na základe rozhodnutia vývojára aplikácie. Dosiahnuté výsledky v aplikácii nemajú vplyv na skóre hráča. Môžete však získať iné odmeny v aplikácii.

Dosiahnuté výsledky, ktoré ešte neboli potvrdené v Xboxe Live budú označené ako Hotovo! Odomkýna sa. Znamená to, že dosiahnutý výsledok bude spracovaný v poradí, v akom bol zaslaný službe Xbox Live, a môže chvíľu trvať, kým bude potvrdený.

Ak spĺňate požiadavky na dosiahnutie výsledku alebo absolvovanie výzvy, ale nevidíte ikonu „hrianky“ alebo v zozname nie je dosiahnutý výsledok uvedený, vyskúšajte nižšie uvedené riešenia.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či ste pripojení k službe Xbox Live

Ak sa dosiahnutý výsledok nezobrazuje online ani po 72 hodinách, konzola pravdepodobne nie je pripojená k Xboxu Live. Ak ste dosiahli výsledok alebo výzvu v režime offline, príslušné oznámenia alebo odmeny nezískate, kým sa nepripojíte k službe Xbox Live. Po pripojení k službe Xbox Live skúste dosiahnutý úspech odomknúť znova.

Riešenie č. 2: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby, a potom skúste dosiahnutý úspech znova odomknúť:

Sociálne siete a hranie hier: spustená
2019-10-16T14:32:45.4756443+00:00
Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-10-16T14:32:45.4756443+00:00

Riešenie č. 3: Skontrolujte vývoj dosiahnutých výsledkov vo svojej konzole

Po odomknutí dosiahnutého výsledku nemusíte dostať oznámenie hneď, ani sa hneď nemusí aktualizovať vaše skóre hráča. Služba Xbox Live overuje dosiahnutie výsledku, preto sa môžu vyskytnúť občasné zdržania.

Ak sa vaše skóre hráča neaktualizuje online, skontrolujte, či sa aktualizovalo lokálne vo vašej konzole Xbox One. Potom, ako sa vaše skóre hráča aktualizuje v konzole, skontrolujte, či sa zmeny synchronizovali so službou Xbox Live.

Zobrazenie dosiahnutých výsledkov vo vašej konzole:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položky Dosiahnuté výsledky > Zobraziť dosiahnuté výsledky.

Vyberte hru, v ktorej ste odomkli dosiahnutý výsledok, potom vyhľadajte zoznam odomknutých dosiahnutých úspechov.

Ak ste splnili požiadavky na odomknutie dosiahnutého výsledku vo svojej konzole, avšak výsledok sa nezobrazuje, nemusí byť ešte synchronizovaný so službou Xbox Live. Synchronizácia môže trvať až 72 hodín.

Riešenie č. 4: Skontrolujte vývoj dosiahnutých výsledkov online

Vývoj dosiahnutých výsledkov môžete skontrolovať online a overiť, či sa konzola zosynchronizovala so službou Xbox Live.

Zobrazenie dosiahnutých výsledkov online:

 1. Prihláste sa na lokalite xbox.com.
 2. V pravom hornom rohu vyberte ikonu profilu a vyberte položku Profil.
 3. Vyberte alebo ťuknite na možnosť Dosiahnuté výsledky.
 4. Vyberte titul dosiahnutého výsledku, ktorý sa pokúšate odomknúť.
 5. Ak sa dosiahnutý výsledok zobrazí v časti Dosiahnuté výsledky, je odomknutý.

Ak sa dosiahnutý výsledok zobrazuje v časti Zamknuté dosiahnuté výsledky, konzola ešte nie je zosynchronizovaná s Xboxom Live, alebo nebol dosiahnutý výsledok odomknutý. Synchronizácia môže trvať až 72 hodín. Ak sa dosiahnutý výsledok nezobrazí ani po 72 hodinách, skúste ho odomknúť ešte raz.

Riešenie č. 5: Reštartujte konzolu

Reštartovaním konzoly sa zabezpečí, že všetky dosiahnuté výsledky uložené v konzole, ktoré čakajú na synchronizáciu, sa znovu odošlú do služby Xbox Live. Pozrite si tému Postup reštartovania alebo vypnutia a zapnutia konzoly Xbox One.

Po reštartovaní konzoly môže trvať až 72 hodín, kým sa uskutoční synchronizácia.

Ak stále nevidíte dosiahnuté výsledky alebo absolvované výzvy, navštívte fóra podpory služby Xbox a pozrite sa, čo na tieto témy hovoria iní používatelia, alebo sa ich opýtajte vlastné otázky:

Fóra podpory pre Xbox – Problémy pri odomykaní dosiahnutých výsledkov

Majte na pamäti, že obsah fór podpory služby Xbox je k dispozícii iba v angličtine. Ak chcete obsah fór podpory pre Xbox preložiť do iného jazyka, prilepte URL adresu do online prekladacieho nástroja, napríklad do nástroja Bing Translator.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Problémy s dosiahnutými výsledkami a výzvami v konzole Xbox One, alebo iným problémom?