Riešenie problémov so zvukom a obrazom v systéme Windows 10

Pomocou informácií uvedených na tejto stránke môžete vyriešiť problémy so zvukom alebo obrazom počas hrania hry vo vašom zariadení so systémom Windows 10.

Riešenie problémov so zvukom

Ak máte problémy so zvukom počas hrania v zariadení so systémom Windows 10, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či nie je zvuk stlmený

Niektoré hry sa spúšťajú v režime na celú obrazovku, takže nevidno panel úloh. Postup kontroly, či nie je zvuk stíšený alebo stlmený:

 1. Stlačte tlačidlo Windows na vašom zariadení so systémom Windows 10 alebo klávesnici, alebo vyberte ikonu Windows v ľavom dolnom rohu hlavnej obrazovky.
 2. Na paneli úloh stlačte ikonu hlasitosti a skontrolujte, či je úroveň hlasitosti nastavená na viac ako 0 a či hlasitosť nie je stlmená.

Riešenie č. 2: Skontrolujte pripojenie

Ak používate slúchadlá, reproduktory alebo iné zvukové príslušenstvo a počujete praskanie alebo skreslený zvuk, zariadenie nemusí byť správne pripojené. Vyskúšajte odpojiť a pripojiť príslušenstvo k vášmu zariadeniu so systémom Windows 10 a skontrolujte, či to pomohlo. Ak pri používané daného príslušenstva počujete iba skreslený zvuk, príslušenstvo môže byť pokazené a je potrebné ho vymeniť.

Riešenie č. 3: Skontrolujte a odpojte všetko zvukové príslušenstvo

Ak je do zariadenia pripojené iné zvukové príslušenstvo a nepoužívate ho, zvuk môže byť presmerovaný do tohto príslušenstva. Skontrolujte dané príslušenstvo, či z neho nepočuť zvuk. Odpojte všetko podobné príslušenstvo a potom znovu skontrolujte, či vychádza z reproduktorov primárneho zariadenia zvuk.

Riešenie č. 4: Spustite sprievodcu riešením problémov so zvukom v systéme Windows

 1. Na paneli úloh stlačte a podržte ikonu hlasitosti.
  Poznámka: Na ikonu hlasitosti môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši.
 2. Vyberte možnosť Riešenie problémov so zvukom a postupujte podľa pokynov.

Riešenie č. 5: Skontrolujte aktualizácie systému Windows

Problém so zvukom sa môže vyskytnúť, keď nemáte nainštalované najnovšie aktualizácie zvukových zariadení. Ak chcete skontrolovať dostupné aktualizácie, pozrite si článok Informácie o získaní najnovšieho softvéru a ovládačov pre systém Windows 10.

Riešenie č. 6: Skontrolujte známe problémy a aktualizácie od výrobcu

Vaše zariadenie so systémom Windows 10 využíva váš zvukový hardvér. Tento hardvér sa ovláda pomocou softvéru nazývaného ovládače. Ovládače sa často aktualizujú, takže aj pri úplne novom hardvéri je vhodné vyhľadať aktualizácie ovládačov. Postupujte nasledovne:

 1. Stlačte tlačidlo Windows na vašom zariadení so systémom Windows 10 alebo klávesnici, alebo vyberte ikonu Windows v ľavom dolnom rohu hlavnej obrazovky.
 2. Prejdite do ponuky Hľadať, napíšte „dxdiag.exe” a potom zo zoznamu výsledkov vyberte príkaz Spustiť dxdiag alebo stlačte Enter.
 3. Poznámka: Po otvorení aplikácie Diagnostický nástroj DirectX sa v spodnej časti obrazovky zobrazí indikátor priebehu, ktorý vás bude informovať, keď sa informácie načítajú.

 4. Na karte Zvuk vyhľadajte poskytovateľa alebo výrobcu zvukového zariadenia a poznačte si názov, model a číslo verzie ovládača zvukového zariadenia.
 5. Otvorte webový prehliadač a vyhľadajte pomoc na webovej lokalite výrobcu.
 6. Postupujte podľa pokynov pre vaše konkrétne zvukové zariadenie a potom skontrolujte, či sú dostupné aktualizácie na nainštalovanie.

Riešenie problémov s obrazom alebo zobrazovacím zariadením

Ak máte problémy s obrazom alebo zobrazovacím zariadením počas hrania v zariadení so systémom Windows 10, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Kontrola pripojenia externého displeja

Ak používate externý displej, skontrolujte, či je správne pripojený. Voľné pripojenie môže spôsobovať problémy.

Riešenie č. 2: Skontrolujte nastavenia zobrazenia

Použite odporúčané nastavenia zobrazenia vo svojom zariadení so systémom Windows 10. Nastavenia skontrolujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo Windows na vašom zariadení so systémom Windows 10 alebo klávesnici, alebo vyberte ikonu Windows v ľavom dolnom rohu hlavnej obrazovky.
 2. Vyberte položku Nastavenia a potom položku Systém.
 3. Na karte Obrazovka prejdite nadol a vyberte možnosť Rozšírené nastavenia zobrazenia.
 4. Uistite sa, že nastavenie vedľa položky Rozlíšenie je to najlepšie, ktoré vaše zariadenie so systémom Windows 10 podporuje.
  Poznámka: Vedľa optimálneho nastavenia zobrazenia sa zobrazí označenie „Odporúča sa”.

Riešenie č. 3: Skontrolujte aktualizácie systému Windows

Problém s obrazom alebo zobrazením sa môže vyskytnúť, keď nemáte nainštalované najnovšie aktualizácie systému Windows. Pozrite si článok Informácie o získaní najnovšieho softvéru a ovládačov pre systém Windows 10.

Riešenie č. 4: Skontrolujte známe problémy a aktualizácie od výrobcu obrazovky

Vaše zariadenie so systémom Windows 10 využíva váš obrazový hardvér. Tento hardvér sa ovláda pomocou softvéru nazývaného ovládače. Ovládače sa často aktualizujú, takže aj pri úplne novom hardvéri je vhodné vyhľadať aktualizácie ovládačov. Postupujte nasledovne:

 1. Stlačte tlačidlo Windows na vašom zariadení so systémom Windows 10 alebo klávesnici, alebo vyberte ikonu Windows v ľavom dolnom rohu hlavnej obrazovky.
 2. Prejdite do ponuky Hľadať, napíšte dxdiag.exe a potom zo zoznamu výsledkov vyberte príkaz Spustiť dxdiag alebo stlačte Enter.
 3. Poznámka: Po otvorení aplikácie Diagnostický nástroj DirectX sa v ľavom dolnom rohu obrazovky zobrazí indikátor priebehu, ktorý vás bude informovať, keď sa informácie načítajú.

 4. Na karte Obrazovka vyhľadajte poskytovateľa alebo výrobcu zobrazovacieho zariadenia a poznačte si názov, model a číslo verzie ovládača zobrazovacieho zariadenia.
 5. Otvorte webový prehliadač a vyhľadajte pomoc na webovej lokalite výrobcu.
 6. Postupujte podľa pokynov pre vaše konkrétne zobrazovacie zariadenie a potom skontrolujte, či sú dostupné aktualizácie na nainštalovanie.

Ak problémy so zvukom a obrazom pretrvávajú, vyhľadajte pomoc na stránke Fóra Windows 10 Community.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov so zvukom a obrazom v systéme Windows 10, alebo iným problémom?